Nu “analyserer” Miljøstyrelsen den klare afgørelse fra EU-domstolen om stop for dispensationer til forbudte sprøjtegifte som f.eks. Reglone, som danske kartoffelavlere hævder, de ikke kan klare sig uden.

Ulovlige dispensationer til neonikotinoiderne  thiamethoxam og metalaxyl-M tilbagekaldes straks af Miljøstyrelsen, men man ”analyserer” fortsat, hvad der skal ske med de øvrige dispensationer til danske landmænd

EU-Domstolen fastslog i sin opsigtsvækkende afgørelse C-162/21 af 19. januar 2023, at dispensationer fra EU-forbuddet mod anvendelse af forbudte pesticider er og har været ulovlige, og afgørelsen rammer dansk landbrug hårdt, fordi erhvervet hidtil har haft dispensation til at anvende hele 13 forbudte kemikalier. Domstolens afgørelse drejer sig konkret om to forbudte neonikotinoide sprøjtegifte thiamethoxam og metalaxyl-M, som Miljøstyrelsen i Danmark har givet dispensation til anvende lige siden 2018, men domstolen fastslår, at det ikke er tilladt landene at fravige EU-forordninger, der udtrykkeligt har til formål at forbyde anvendelsen af forbudte sprøjtegifte.

MF Carl Valentin (SF)

MF Carl Valentin (SF) har 8. februar spurgt miljøminister Magnus Heunicke, hvordan han agter at efterleve afgørelsen fra EU-domstolen og hvordan. En måned senere fik Valentin dette svar:

”Miljøministeriet er fortsat ved at analysere EU-Domstolens afgørelse C-162/21 med henblik på at vurdere, hvilken betydning dommen får for dansk ret. Dommen slår dog fast, at en medlemsstat ikke med hjemmel i artikel 53, stk. 1, i pesticidforordningen, kan give dispensation til markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på behandling af frø eller markedsføring og anvendelse af frø, der er behandlet med disse midler, når markedsføring og anvendelsen af frø, der er behandlet med de samme produkter, er udtrykkeligt forbudt ved en EU-gennemførelsesforordning. Miljøstyrelsen har oplyst Miljøministeriet, at Miljøstyrelsen, efter dommen er blevet offentliggjort, ikke har givet dispensationer, der er omfattet af dommen. Miljøstyrelsen har desuden oplyst Miljøministeriet, at Miljøstyrelsen med hjemmel i artikel 53, stk. 1, inden dommen blev offentliggjort, har givet dispensation til markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med thiamethoxam og metalaxyl-M med henblik på behandling af frø til eksport til andre EU-lande. Dispensationerne er tidsbegrænsede til 120 dage. Miljøstyrelsen har dernæst på baggrund af dommen valgt at genoptage de ovenfor nævnte sager, hvor dispensationerne stadig er i kraft. I disse sager har Miljøstyrelsen vurderet, at dispensationerne skal annulleres, og der er givet besked om dette til indehaverne af dispensationerne.”

Miljøminister Magnus Heunicke (S) “analyserer” fortsat afgørelsen om de forbudte sprøjtegifte

Svaret viser, at miljøminister Magnus Heunicke ikke umiddelbart er til sinds at stoppe de ulovlige dispensationer til at bruge forbudte sprøjtegifte.

Indtil nu har Miljøstyrelsen tilbagekaldt de ulovlige dispensationer til neonikotinoiderne  thiamethoxam og metalaxyl-M, men man ”analyserer” stadig, hvad der skal ske med de øvrige 11 ulovlige dispensationer. De drejer sig bl.a. om varemærket Reglone, der er baseret på giftstoffet diquat, og som anvendes på dispensation til nedvisning af kartofler, spinat og purløg til frø samt bekæmpelse af ukrudt i engrapgræs og hvidkløver til frø. Det fremgår hellere ikke af Miljøstyrelsens hjemmeside om “Dispensationer”, at man har taget domstolens afgørelse ad notam.

Her kan du læse et eksempel på det faglige baggrundsmateriale for en dispensation til kemisk nedvisning af kartofler.

Andre EU-lande retter ind

EU-domstolens afgørelse fik omgående Frankrig til allerede 24. januar at erkende de ulovlige forhold og annullere alle tilsagn om dispensationer til de franske landmænd. Lande som Tyskland, Polen og Belgien har opgivet forlængelsen af dispensationer i år, før EU-Domstolen traf sin afgørelse, og har sammen med Italien bevist, at det er muligt at undvære de forbudte sprøjtegifte ved ikke at anmode om nogen undtagelser. I Danmark har Miljøstyrelsen derimod så sent som i 2022 meddelt 13 dispensationer og er dermed den 3. største udsteder af de ifølge EU-dommen ulovlige dispensationer.

Her kan du læse Miljøstyrelsens liste over dispensationer til forbudte sprøjtegifte fra de seneste 5 år.

Ulovlige pesticider strømmer fortsat fra EU til fattige udviklingslande, og Danmark er ingen undtagelse

Bannerbillede: Kemisk nedvisnet kartoffelmark i Lammefjorden. Privatfoto

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Og analyserer fortsat, jamen på hvad, dommen er soleklar og entydig, så se dog at få rettet ind og forbyd brugen. Sjofelt det ikke allerede er blevet forbudt, så se dog at få miljøstyrelsen til at stoppe deres dispensationer en gang for alle.

 2. jan stampe nielsen

  Atter en gang – De skiftende regeringer vil ikke – de skiftende miljøministre kan ikke – den evigt stående Miljøstyrelse gør derfor som de plejer.
  Miljøet det må andre – hvem de så end er – tage sig af. Lønnen til de 427 ansatte tikker jo ind hver måned.

 3. Ulovlige dispensationer – det siger lissom det hele ik’? 😡

 4. Sonny Christensen

  Der skal stå med store bogstaver på kartoffelposerne at de er sprøjtede,så kan avlerne jo se om de kan få dem solgt,forbrugerne har ret til at se hvad de køber/spiser.
  Noget forbandet svineri med en så handlingslammet regering.

 5. Pingback: Heunicke bekender sprøjtekulør – og den er ikke køn | Gylle.dk

Skriv en kommentar