Det hollandske landbrug har kørt på frihjul i årevis, hvad angår klimagasser, mens husdyrproduktionen er øget og øget. Foto: Niels Reiter

De positive virkninger opvejer enhver potentiel forvridning af konkurrence og handel i EU, samtidig med at Holland forsøger at leve op til de fælles EU-miljøregler

AMSTERDAM  Europa-Kommissionen meddelte tirsdag, at den havde godkendt to hollandske planer til en samlet værdi af 1,47 milliarder euro (11 mia. danske kroner) om at opkøbe husdyrbrug for at reducere landbrugets kvælstofforurening. Kommissionen godkendte planerne som i værende i overensstemmelse med reglerne om statsstøtte.

Det skriver Reuters 2 maj 2023.

De hollandske myndigheder og landmænd er nu tvunget til at reducere deres store udslip af kvælstof, der delvist er forårsaget af årtiers udbygning af intensivt landbrug uden begrænsninger af udslippene. Forureningen har udviklet sig til et omfang, der har ført til, at domstole blokerer vigtige byggeprojekter, indtil problemet er løst.

Utilfredshed med regeringens planer om at løse problemet har indtil nu ført til et stort nederlag for premierminister Mark Ruttes regeringskoalition ved regionale valg i marts i år.

Opkøb af husdyrfarme ses som et vigtigt skridt hen imod en omfattende plan for at løse problemet. I de ordninger, der blev godkendt af EU’s udøvende organ, reserverede Holland pengene til at kompensere landmænd, der frivilligt lukker gårde i nærheden af naturreservater.

Planerne vil have “positive virkninger, der opvejer enhver potentiel forvridning af konkurrence og handel i EU,” sagde Kommissionen i en erklæring, der godkender støtten.

Den nationale hastighedsgrænse i den hollandske trafik er sat ned til 100 km/t for at begrænse kvælstofforureningen, men nu kommer turen så til landbruget. Foto: Vladyslav Lytvyshchenko/Unplash

Truslen fra EU

Holland er verdens næststørste landbrugseksportør efter USA. Relativt store antal husdyr og stor brug af kunstgødning samt trafik og byggeri i et tætbefolket land har ført til ulovligt høje niveauer af kvælstofoxider i luft og vand ifølge de fælles EU-regler.

Det skrev Reuters i juni 2022, da den hollandske regering fremlagde sine planer for at overholde afgørelser i 2018 fra EU-Domstolen og i 2019 fra det hollandske statsråd om, at den hidtidige hollandske regulering ikke var i stand til at løse problemet.

I 2020 beordrede regeringen den nationale hastighedsgrænse i trafikken nedsat til 100 km/t, og i december anslog den, at husdyrbesætningen på landsplan skulle reduceres med 30 pct. for at reducere kvælstofforureningen.

Ifølge Eurostat har Holland færre svin end Danmark, men betydeligt mere kvæg.

Bannerbillede: Køer. Foto: Annie Spratt/Unsplash

One Comment

  1. De fleste gårde burde omlægges til 1/2 vild natur og 1/2 økologisk planteavl. Vi behøver slet ikke alt det kød som mennesker.

Skriv en kommentar