gylle

Fødevareministeren sylter zinkforurening på ubestemt tid

zinkforbrugStår det til regeringen og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) skal landbruget have lov til at sprede 20 procent mere gylle på markerne fra 2017. Det skriver dr.dk den 7. oktober 2015.

Denne forøgelse af svineproduktionen fremgår af regeringens vækstplan for landbruget, men den møder stor modstand hos rød blok på Christiansborg, da næsten halvdelen af den landbrugsjord, som der skal spredes svinegylle på ifølge en ny rapport fra DCE, Danish Centre for Environment and Energy, indeholder et problematisk niveau af zink.

EvaKjerHansen

Eva Kjer Hansen (V) blev allerede orienteret om zinkforureningen, da hun var fødevareminister i årene 2007-2010. Alligevel hævder hun, at forureningen skal undersøges yderligere, før der kan gøres noget for at beskytte landbrugsjorden.

Men selv om miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) indrømmer, at den nye rapport er bekymrende, så har hun ingen planer om at skære ned på mængden af svinegylle, der må lukkes ud på danske marker endsige sætte grænseværdier for gyllens zinkindhold.

Læs resten

De forringer Danmarks miljø

2014-04-13 14.49.53“Mere fleksible regler og færre byrder til landbruget” kræver Landbrug og Fødevares top ved Martin Merrild og Karen Hækkerup i Frederiksborg Amts Avis den 9. september. Vil det gavne? Det savner jeg forklaringerne på, når jeg ser den 16 punkts plan, som landbruget har fået solgt til regeringen skriver biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, i et svar den 11. september 2015. Indlægget fortsætter med følgende betragtninger:

SorenWium

Søren Wium-Andersen.

En plan som regeringen vil søge at presse igennem i de kommende måneder. For hvilke af de 16 punkter vil bidrage væsentligt til at reducere landbrugets gæld på 360 milliarder kroner, eller øge erhvervets bæredygtighed, eller forbedre den hastigt vigende biodiversitet i agerlandet? Det vil være ønskeligt om Landbrug og Fødevare eller Bæredygtigt Landbrug oplyser herom.

Læs resten

Landmænd ødelægger deres eget levegrundlag

Gyllespreder

De tonstunge gyllevogne ødelægger landbrugsjordensstruktur, fordi de sammenpresser den, når der køres på våd jord i det tidligere forår.

Dansk landbrugsjord bliver ødelagt af tunge maskiner og rovdrift, skriver Ingeniøren.dk 10. juli 2015. Flere steder på Sjælland er dyrkningsjorden stort set uden muldlag, og gyllevogne på op til 55 ton har pakket jorden, så planternes rødder ikke kan sprede sig, advarer forskere.

Undersøgelser gennem de seneste 10 år af dansk landbrugsjord viser, at mængden af organisk stof især på Sjælland er i tilbagegang, og det efterlader jorden »knoldet« og ofte umulig at bearbejde.

PerSchjonning2009

Seniorforsker Per Schjønning, Århus Universitet.

»Landmændene kan kun arbejde med jorden på ganske få tidspunkter, for enten er jorden stenhård eller også er den så fugtig, at den er helt plastisk og opfører sig som en lerklump, man ælter sammen til juledekorationer,« siger seniorforsker Per Schjønning fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Læs resten

Breaking News: Mere kvælstof afhjælper ikke lavt proteinindhold i korn!

Høst

Ifølge svenske forskere nytter det ikke at gødske med mere kvælstof for at hæve proteinindholdet. Den stigende CO2-koncentration i atmosfæren er skyld i det lave proteintal.

Det er det hastigt stigende CO2-niveau, der påvirker planternes dannelse af protein, og problemet kan man ikke gøde sig ud af. Jo mere CO2, der er i luften, desto lavere er planternes indhold af kvælstof, og kvælstof er afgørende for, om planterne kan producere protein. Det konkluderer forskere ved University of Göteborg, som har fået optaget deres undersøgelsesresultater i tidsskriftet Global Change Biology. Det skriver netnatur.dk 24. juni 2015.

De svenske forskere har påvist, at koncentrationen af kvælstof i planter er lavere i områder med højt CO2-indhold i luften. Og dette er uafhængig af om planterne stimuleres med gødning eller ej. Resultaterne rammer dermed en tyk pæl gennem den danske agroindustris gentagne påstande om planter, der “sulter” på grund af de danske restriktioner på udledning af kvælstof fra dyrkningsjorden. De svenske resultater anerkendes af den danske agroprofessor Jørgen E. Olesen.

Læs resten

Venstre-borgmester tager naturgas på vestjyderne

VardeNaturFup

Barske ord om den ellers så naturbegejstrede kommune.

Varde kommune har i efteråret 2014 besluttet at markedsføre sig ved hjælp af Vestjyllands unikke natur, der bl.a. omfatter Blåvandshuk-området, Eventyrets Land og Filsø, men 20. december 2014 afslørede avisen JydskeVestkysten, at kommunen ser stort på beskyttelsen af selvsamme natur. I følge avisen er der konstateret i alt 441 mulige overtrædelser af naturbeskyttelses lovens paragraf 3 i den landbrugstunge kommune, primært ved ulovlige opdyrkninger til landbrugsformål.

Varde_Oppløjning

Især oppløjning af de sidste uberørte enge til gyllejord er et stort problem i Varde Kommune, hvor 290 hektar ulovlig opdyrkning ud af 441 hektar gik ud over enge.

Et er altså de fine ord i den kommunale markedsføringsvision, noget andet virkeligheden, og der er den totalt Venstre-dominerede kommunalbestyrelse berygtet for sine bølleagtige metoder og mildest talt besynderlige forhold til sandheden. Læs resten

Svineglade danske politikere udfordres af tysk slagterigigant

DanJorgensen2

HansChrSchmidtHans Chr. SchmidtErlingBonnesen

 

 

 

 

 

 

 

De svineglade politikere er fra venstre Hans Chr. Schmidt (V), Erling Bonnesen (V) og fødevareminister Dan Jørgensen (S).

 

Den tyske slagterigigant Tönnies Fleisch har for alvor bidt sig fast i Danmark og ekspanderer nu så hurtigt, at selskabet udgør en reel trussel mod de danske slagterier, fordi tyskerne opkøber en stadig større andel af de danske slagtesvin i Danmark. Det skriver Jyllands-Posten 24. marts.

Den tyske trussel stiller svineglade danske politikere som f.eks. Erling Bonnesen (V), Hans Chr. Schmidt (V) og fødevareminister Dan Jørgensen (S) i en vanskelig situation.  Hvis de får held til at øge mængden af danske slagtesvin med de foreslåede 10 procent, så bliver gyllen et dansk problem, mens jobgevinsten og overskuddet ved slagtningerne kan tilfalde tyskerne.

TönniesFleischNye opgørelser viser, at Tönnies danske datterselskab i 2013 øgede antallet af slagtninger med 25 pct. til næsten 1,5 mio. grise. Dermed er Tönnies allerede nu nummer tre i Danmark målt på antal slagtninger, og meget tyder på, at den tyske koncern i år eller næste år kommer tæt på andenpladsen. Selskabets slagteri i Brørup i Sydjylland har netop søgt om miljøtilladelse til at udvide produktionen med yderligere 20 pct. til 36.000 slagtninger om ugen – det svarer til en kapacitet på omkring 1,8 mio. slagtninger årligt.

Læs resten

Naturen betaler prisen for grisen

PederStorup_landbrug

DEBAT: Måske kan man øge kødproduktionen uden at belaste miljøet. Men hvad med naturen? spørger Peder Størup, naturbeskyttelse.dk,  i et indlæg på Altinget.dk 12. marts 2014. Han mener, naturen taber, hvis landbruget får lov til at producere endnu flere dyr.

Regnes konsekvenserne for naturen i Danmark med, er dansk landbrugs-produktion måske en af verdens mest natur- og miljøbelastende.

Læs resten

Lavt til loftet i Varde og omegn

“Svineri. Amatøragtigt. Ekstreme holdninger. Tendentiøst. Salmonellaneurotisk. Landboforskrækket. Perverst. Inkompetent. Uduelige amatørjournalister. Plat retorik. Stupid fordomsfyldt sludder. Fordummende propaganda.”

Erik BuhlKarl BarslundMan skulle tro, det var et skoleblad – nej, det ville være en fornærmelse overfor børnene.

Man skulle tro, det var et medlemsblad for – ja, for hvad? Had? Hetz eller bare fordummende propaganda? Mange vil nok mene, at det i hvert fald er noget fordomsfuldt sludder, der aldrig burde være sat på tryk.

Det mener de to pæne mænd her på siden ikke. Tværtimod erklærer de, at de er “yderste tilfredse” med den hadefulde tekst. Det er dem, der betaler for svineriet, så de må jo mene det.

Læs resten

Flere svin skader dansk landbrug

SorenKjeldsenKraghStørre svineproduktion er næppe i danske landmænds interesse. Det er heller ikke vejen frem for at sikre dansk økonomi. Hvis produktionen af slagtesvin øges i Danmark med 10 procent, vil det højst betyde et plus for nationalproduktet på ca. 0,8 promille og 1.200 nye job, skriver økonomiprofessor Søren Kjeldsen-Kragh i en kommentar på OrganicToday, 2. marts 2014.

Læs resten

Breaking News: De første vintergækker

Vintergok

Glem nu ikke at nyde livet – foråret står lige om hjørnet…

 

Fororsgylle

– men foråret varer ikke længe…

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.