Insektdød

Tyskland vedtager storstilet plan, der skal beskytte insekterne

Forbundskansler Angela Merkel afsætter 100 mio. euro årligt til beskyttelse af insekter.

Den tyske forbundsregering har besluttet at bevillige 100 millioner euro årligt til beskyttelsen af insekter. En fjerdedel af pengene skal gå til forskning og overvågning

Forbundskansler Angela Merkel gjorde det meget klart på den årlige konference for det tyske råd for bæredygtig udvikling i begyndelsen af juni i år, hvor vigtig den føderale regering ser på insektbeskyttelse Forbundskansleren udtalte: “Jeg er meget glad for, at vi har besluttet at starte et insektbeskyttelsesprogram nu. Så kan man sige: det er ikke hurtigt nok, og hvor mange bier og insekter skal forsvinde, før vi handler. Nogle mennesker synes, vi er meget langsomme, men nu er vi besluttet på at gøre noget her.”

Merkel nævnte en ny landbrugsstrategi, mere fornuftigt husdyrbrugslovgivningen, dyrevelfærdsmærker og bedre forbrugeruddannelse som udgangspunkt for sådanne foranstaltninger. Nu har den tyske regering så offentliggjort sin handlingsplan for beskyttelse af insekterne, som præsenteres i en 64 siders beskrivelse af programmet fra forbundsministeriet for miljø, natur og nuklear sikkerhed. Her får du rapportens resume:

Insekter udgør en integreret del af biodiversiteten og spiller en vigtig rolle i vores økosystemer. Imidlertid er både den samlede mængde insekter og mangfoldigheden af ​​insekter faldet kraftigt i Tyskland i de seneste årtier. “Insektdøden” følges og diskuteres meget opmærksomt i offentligheden. Der er store forventninger om handling fra politikerne til at modvirke tilbagegangen omfattende og hurtigt.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.