Landbrug & Fødevarer

Danmark er ingen EU-duks, tværtimod

DorteSindbjergMartinsen


Professor Dorte Sindbjerg Martinsen er viceinstitutleder på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Danmark beskyldes ofte af mere rabiate landbrugslobbyister for at have opnået et vist ry som “EU-duks”, når det kommer til implementering af den overnationale lovgivning.

Spørgsmålet er imidlertid, om påstanden holder, når man undersøger såvel den juridiske som den praktiske implementering?

På baggrund af implementeringsteori og EU-efterlevelsesstudier har professor Dorte Sindbjerg Martinsen undersøgt Danmarks implementering og efterlevelse af EU-lovgivningen, både generelt betragtet og sammenlignet med andre medlemslande.

Læs resten

Er landbruget på vej mod græske tilstande?

ErikSanderEr Danmark på vej imod en ”græsk situation” på grund af landbrugets gæld? Sådan skriver Erik Sander, Uldum, i et indlæg, der har været bragt i forkortet udgave i Horsens Folkeblad, 22. juli 2015. Med forfatterens tilladelse bringes hele indlægget her.

Er Danmark på vej imod en ”græsk situation” på grund af landbrugets gæld? Sandsynligvis, men tallene er så store at de færreste kan kapere dem, og langt fra relatere dem til noget dagligdags. Så jeg har prøvet at regne situationen om til konsekvenserne for en lille, dansk standardfamilie, mor, far, drengen og pigen. Og samtidigt…. synes jeg… taget de lavest rimelige tal.

Dansk landbrugs gæld er i dag ca. 350 mia. kr., hvilket svarer til ca 62.500 kr. pr. dansker. Det giver en gældsandel for den lille familie på i alt 250.000 kr.

Læs resten

Kun seks pct. af danskerne tror på landbruget

Landbrugets selvforståelse har ikke opbakning i befolkningen. Et flertal ser vedvarende energi som drivkraft og ønsker skrappere miljøkontrol med landbruget. Kun seks procent ser et vækstpotentiale i landbrug og fødevareindustri. Det skriver OrganicToday, 22. juli 2015, med Ritzau som kilde. Selve undersøgelsen kan læses her.

Her er rapportens hovedkonklusioner: Et markant flertal i befolkningen tror ikke på, at landbrugets krav om at producere flere svin, udlede mere ammoniak og få lov til at give mere gødning, kan styrke vækst og fremgang i Danmark. Kun seks procent ser landbrug og fødevareindustri med størst vækstpotentiale.

vestas-5

Kun seks procent af danskerne tror på, at landbruget har vækstpotentiale, mens 39 procent peger på vedvarende energi.

Tværtimod ser 39 procent vedvarende energi som Danmarks største vækstpotentiale, og 61 procent af befolkningen ønsker, at Danmark i høj grad eller i nogen grad skal gå forrest i EU med strengere miljøkrav til virksomheder. Kun ti procent siger klart nej.

Læs resten

Mad uden medicin – et hastigt voksende marked

Marianne haahr

Marianne Haahr er blogger på MandagMorgen.

Verden er på vej mod en postantibiotika-æra. Landbruget sluger massive mængder antibiotika, som finder vej ud i naturen og ind på middagsbordet. Hvis ikke vi gør noget ved overforbruget nu, vil banale infektioner koste flere menneskeliv, end kræft, i 2050. Medicinfri mad er fremtiden og baner vej ud af krisen.

Det skriver Marianne Haahr, projektchef for the Global Opportunity Project, Monday Morning Sustainia.

Læs resten

MRSA i Danish Bacon: Det er en katastrofe, siger Dan J.

DanishCrown_besog

“MRSA er en katastrofe”, påstår Dan Jørgensen, der her er på venskabeligt besøg hos direktør Kjeld Johannesen på Danish Crown. Hovedparten af svinekødseksporten varetages af DC.

Danmark ventede for længe med at reagere på MRSA-problemerne, siger fødevareminister Dan Jørgensen (S) til den britiske avis The Guardian. Det er langt stærkere udsagn, end han tidligere er kommet med herhjemme. Det skriver ingeniøren.dk 18. jun 2015.

Dan Jørgensen tager helt anderledes og barske ord i brug, når han over for journalister fra den britiske avis skal beskrive den resistente svine-MRSA-bakterie, end han nogensinde har gjort i Folketinget og i medier herhjemme.

»Det er en katastrofe, fordi vi har ikke engang den mest basale viden om, hvor udbredt MRSA er,« siger ministeren i en video, som The Guardian tilfældigvis har offentliggjort på den danske valgdag.

Det mest markante citat om svine-MRSA, som Ingeniøren har i sine arkiver med Dan Jørgensen, er, at det er »meget, meget alvorligt«. Over for The Guardian går Dan Jørgensen mindst ét skridt videre.

Læs resten

Dyrlægeformand taler atter usandt om svineMRSA

MRSA_CarstenJensen

Dyrlæge Carsten Jensen, der repræsenterer de danske dyrlæger.

Om årsagen var et begyndende solstik på grund af det hotte sommervejr eller en velkalkuleret omgang spin kan ikke afgøres, men dyrlæge Carsten Jensen skabte de helt store overskrifter i landbrugspressen, da han i MRSA-debatten på folkemødet på Bornholm 11. juni 2015 pludselig deklamerede: Mindre antibiotika giver ikke mindre MRSA!

Blandt debatdeltagerne var overlæge Robert L. Skov fra Statens Serum Institut (SSI), og han bekræfter udtalelsen, som han dog tager afstand fra. Landbrugsavisens redaktør Frederik Thalbitzer afviser også, at han skulle have fejlciteret Carsten Jensen, der er formand for Den danske dyrlægeforening. I en mail til gylle.dk skriver Thalbitzer: “Jeg mener, jeg har citeret ham korrekt. Har det ikke på bånd men på blok.”

Efter gentagne henvendelser har dyrlægeformanden bekræftet pr. mail, at han står ved udtalelserne men understreger, at han brugte ordet “nødvendigvis” flere gange. Han ønsker dog ikke at henvise til dokumentation for sine påstande.

Læs resten

Noget for pengene: Vandplanerne virker

BoRieman

Professor Bo Riemann.

STATUS: Vandmiljøet i havet er i bedring, og det er vandplanernes skyld, viser ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Kystområderne er dog stadig udfordret af klimaforandringer. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet, ifølge Altinget.dk 9. juni 2015.

”Efter mere end 25 års indsats for at forbedre miljøkvaliteten i kystområderne, er ålegræsset i de sidste fem år nu begyndt at vende tilbage,” siger professor Bo Riemann i en pressemeddelelse.

Læs resten

Kemi-lobbyist kræver skrappere sprøjtegifte

Men godsejer Lars Hvidtfeldt sejler under falsk flag

I et interview (Pol. 27.5) om superukrudt, der ikke reagerer på sprøjtegifte, kræver godsejer Lars Hvidtfeldt på vegne af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, at Danmark godkender flere af de skrappere sprøjtegifte, der kan true grundvandet. Hvidtfeldt er næstformand i Landbrug & Fødevarer, men han er også betalt lobbyist for den kemiske industri.

lars_hvidtfeldt_cheminova

Lars Hvidtfeldt som bestyrelsesmedlem hos Cheminova.

Hvidtfeldt hævder, at den danske landmænd har behov for skrappere sprøjtegifte, hvis han skal kunne sprøjte sig ud af problemerne med resistent ukrudt. Han afviser, at det er ensidig dyrkning af vinterafgrøder som vinterhvede år efter år med de samme sprøjtegifte, der skaber resistensproblemerne. Den fagligt korrekte løsning med konsekvent sædskifte og vekslende med forårsafgrøder afviser Hvidtfeldt blankt.

Læs resten

Spin om brødkorn, kvælstof og protein

Mejetærsker

For at få de danske vælgere til at sluge budskabet om mere gylle i det danske landskab, ruller i øjeblikket en gammel spin­kampagne om, at dansk korn siden 1990 har haft faldende protein­indhold.

Der er grænser for vækst, og dansk landbrug er nu stødt ind i en af disse grænser, skriver planteforædler Anders Borgen i OrganicToday 2. juni 2015 i debatten om brødkornets kvalitet. Hvis man ville, kunne man godt øge protein-indholdet i kornet ved at vælge nogle andre sorter.

Lige nu arbejdes der rundt om i Danmark på at implementere EU’s Vandrammedirektiv, og der er ingen tvivl om, der skal ske yderligere begrænsninger i landbrugets kvælstofudledninger, hvis Danmark skal leve op til det.

Ikke fordi en dansk landmand forurener væsentligt mere end en tysk landmand, men simpelthen fordi der relativt er mere landbrug i Danmark, hvorfor belastningen af den resterende natur bliver så meget desto større.

Læs resten

Starten på en ny sort epoke i miljøpolitikken

harder

Professor Peter Harder.

I et debatindlæg 1. juni 2015 i Jyllands-Posten advarer professor Peter Harder, Københavns Universitet, om konsekvenserne for fremtidens miljø, hvis  mange års “grønt hen over midten-samarbejde” afløses af en ny, sort epoke i miljøpolitikken. Læs her:

Valgets centrale tema er indtil videre ”velfærd over for skattelettelser”. Men Dansk Folkeparti kan i et vist omfang – til glæde for nogen og til mismod for andre (såsom Asger Aamund) – ses som en sikkerhed for, at der ikke bliver rokket mere end ganske lidt ved en række velfærdsgoder.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.