Minkavler Merrild blæser på Ombudsmanden

Det private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer udfordrer nu Folketingets Ombudsmand i sagen om udlevering af de hidtil hemmeligholdte svineMRSA-lister. Organisationen forsøger at true Fødevareministeriet til at blæse på ombudsmand Jørgen Steen Sørensen og fortsætte med at hemmeligholde MRSA-smittens arnesteder. Ifølge organisationens formand, minkavler Martin Merrild fra […]

Mere lovlig gift i maden

Giftmængderne i vore fødevarer er stigende. Lige nu er Fødevarestyrelsen i Danmark i gang med at give tilladelse til en lang række stigninger i grænseværdierne af pesticider i fødevarer samt til brugen af en lang række nye pesticider i vores madproduktion. Ikke mindst druer, honning […]

“Korstog” og “mission” – saglige argumenter efterlyses!

Manden bag Landbrug & Fødevarers påstande om, at man “repræsenterer det samlede fødevareerhverv”, cheføkonom Thomas Søby, tager i dagens avis (Pol. 28.2) til genmæle mod kronikken “Landbrugstop optræder under falsk varebetegnelse”. Læs her hans saglige indvendinger mod kronikken. Desværre kommer cheføkonomen ikke ind på, hvorfor […]

Axelborgs hemmelige liste

Minkavler Martin Merrild fra Struer undlader sjældent at fremhæve, at han udtaler sig på vegne af den samlede fødevarebranche i Danmark, når han optræder i rollen som formand for den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer (L&F). Det gør indtryk på medier og magthavere såvel som […]