Det er ikke kun i fattige udviklingslande, at “landgrabbing” finder sted. Også Danmark er sat til salg for investorer og udenlandske spekulanter.

Udenlandske pengemænd har fået øje på dansk landbrugsjord, fremgår det af en artikel i Kristeligt Dagblad, som refereres af agriwatch.dk

Udenlandske pengemænd er helt ubemærkede ved at opkøbe vores land. I modsætning til andre lande, som har restriktioner på udenlandske opkøb, kan investorer nemlig frit erhverve landbrugsland i Danmark. Også udenlandske pensionskasser har opdaget fidusen med at opkøbe danske besiddelser. Det skriver Ella Maria Bisschop-Larsen i en kommentar for gylle.dk.

Ella Maria Bisschop-Larsen er fhv. præsident for Danmarks Naturfredningsforening

Danske landbrug er dermed ved at blive opkøbt af globale investorer, og erhvervets fremtid lægges i hænderne på folk, der ikke nødvendigvis har interesse i en bæredygtig udvikling af vores land.

Ifølge landbrugsmægler Palle Jespersen, der har stået for salg af det seneste af otte landbrug til det globale investeringsvirksomhed Farm Company A/S, ender opkøbene ofte med, at en dansk landmand ansættes til at drive gården. Han forklarer det med at “dansk landbrug står i et generationsskifte, men for unge landmænd er det svært at låne penge, og det åbner jo for udenlandsk kapital”.

Det har han ret ganske ret i. Meget landbrugsjord er netop i disse år klar til generationsskifte, samtidig er landbrugserhvervet tynget af kæmpe gæld, med store finansieringsudfordringer og lav indtjeningsevne. Klart er det også at den konventionelle produktionsform ikke evner at tage de nødvendige hensyn til naturen, drikkevandet og dyrene.

Den udstrakte anvendelse af sprøjtegifte i landbruget har medført en voldsom forurening af grundvandet, skriver Ingeniøren.

Talrige rapporter viser, at den danske natur i dag er under alvorligt pres og biodiversiteten er i fortsat tilbagegang. Nye tal viser desuden at forureningen af det danske grundvand er langt mere omfattende end hidtil antaget. To ud af tre grundvandsprøver er forurenet med sprøjtegift. Store klimaudfordringer kalder desuden på krav om CO2 reduktion i landbruget.

Manglende generationsskifte, et stigende økologisk marked, en natur under pres, kalder på andre løsninger for Dansk Landbrug end de traditionelle, herunder også nye ejer former. Men løsningen er ikke at vi sælger vores land til udenlandske kapitalfonde og pensionskasser.

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond viser en ny og farbar vej for dansk landbrug. Jordbrugsfond blev stiftet i februar 2017 af Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening. Formålet er at fastholde og øge det økologiske landbrugsareal i Danmark, at bidrage til et generationsskifte i dansk landbrug og bidrage til mere natur og bedre miljø. Formålet efterleves ved at fonden via sit datterselskab, Dansk Økojord A/S stiftet i februar 2018, erhverver jorde og gårde i Danmark.

Lone Andersen, L&F

Formand for Familielandbruget Lone Andersen, viceformand i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, undrer sig i artiklen over, at Danmark har en restriktiv holdning til, hvem der må købe sommerhusgrunde, men ikke til, hvem der overtager landbrugslandet. “Det kan gå hurtigt. Det har vi set i andre lande. Til gengæld var det jo ikke dem, der holdt liv i lokalsamfundet. Og med liberaliseringen af landbrugsloven den 1. januar 2015 blev Danmarks jord de facto sat til salg for hele verden,” siger Lone Andersen.

Jeg er helt enig med Lone Andersen. Hvad er Danmark, hvis vi ikke mere selv ejer vores land? I lighed med de restriktive regler for at udlændinge kan eje jord langs de danske kyster bør der også være restriktive regler for at eje det åbne land.

Men hvorfor ser L&F så så passivt til? Organisationen kunne f.eks. investere i Den økologiske jordbrugsfond eller oprette en lignende fond, der hjælper unge ind i fremtidens landbrug. L&F kunne også bruge al deres politiske indflydelse på at få tilbagerullet den seneste liberalisering af landbrugsloven, som de selv var fadder til, så der ikke længere er frit spil til for udlændinge at købe vores fælles land bid for bid.

Visited 10 times, 9 visit(s) today

One Comment

  1. Kinne Bassett

    Grønland var ikke til salg – men det er Danmark til gengæld!

Skriv en kommentar