Varmere klima forværrer vandmiljøet i danske søer

»Den indsats, som man har gjort for at forbedre forholdene i søer og vandløb bliver modvirket af temperaturstigninger. Vores forskning viser, at opvarmning af søerne har samme type effekt som udledning af næringsstoffer,« siger Erik Jeppesen, som er professor ved Institut for Bioscience–Sø-økologi ved Aarhus […]

Nul skyllemiddel i IRMA

IRMA har besluttet at stoppe alt salg af skyllemiddel. Det sker som led i kædens mål om at reducere brugen af skadelig kemi i husholdningerne. Skyllemiddel indeholder stoffer, der belaster vandmiljøet og skader alger og fisk, når det ledes ud i naturen. Det skriver IRMA i […]

Fhv. folketingsformand spændt for protestlandbrugets vogn

  Den tidligere formand for Folketinget Christian Mejdahal (V) har ladet sig overtale til at gå sammen med tre andre, ældre landbrugspersonligheder i en selverklæret “kamp” for intet mindre end “dansk landbrugs fremtid”. Det skriver Maskinbladet.dk 19. juni 2014. Seniorgruppen har dog ikke haft den […]

Tillykke med Sportsfiskeriets Hus!

Det enestående smukke Sportsfiskeriets Hus står nu færdigbygget og blev indviet ved en reception fredag 20. juni 2014. Vi viser en stribe billeder af det smagfulde byggeri, der helt unikt – men ganske selvfølgeligt ligger få meter fra den fint slyngede Vejle Å. Vil du […]

Miljøminister Brosbøl styrer bevidst mod vandplan-2-fiasko

Med den dårligst tænkelige timing har SR regeringen besluttet, at vandplanernes vigtigste virkemiddel, ”ændret grødeskæring” udgår. Og det sker lige nu, hvor vandrådene skal i gang med vandplan-arbejdet. Beslutningen gør det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at nå de EU- krævede mål, med mindre […]

Landbrugets sløsede brug af sprøjtegifte koster os kassen

Over en kvart milliard kroner blev anvendt i 2013 på beskyttelsen af grundvandet mod landbrugets sprøjtemidler. Det skriver dknyt.dk 1. april 2014. Grundvandet er en dyrebar og ikke mindst en dyr ressource at passe og pleje. Det viser en opgørelse over Danmarks samlede samfundsmæssige omkostninger […]

STØT de danske laks og havørreder

Alle er velkomne, når Dansk Laksefond og Danmarks Sportsfiskerforbund afholder det store støttearrangement til fordel for DANSKE LAKS OG HAVØRREDER i Sportsfiskeriets Hus og Vingsted Hotel & Konferencecenter lørdag den 26. april.

Usande påstande om DCE-rådgivning tilbagevises

I usædvanligt skarpe vendinger tilbagevises en række forkerte påstande fra en af de såkaldte vandløbseksperter, som protest-bevægelsen Bæredygtigt Landbrug finansierer. Det er DCE (tidl. DMU), der har udsendt en pressemeddelelse 17. december med en skarp påtale af de usande påstande. Bæredygtigt Landbrug påstår i et […]

Randzoner kan bruges positivt

De 50.000 hektar randzonejord, der er udlagt langs vandløb og søer, udgør et stort plus for naturen, men de rummer også muligheder for økologisk produktion, naturpleje m.m. Økologisk Landsforening mener, at de muligheder bør udnyttes, og derfor har foreningen offentliggjort et “Randzonekatalog”, der illustrerer 10 […]