Vandrammedirektivet halter langt bagefter tidsplanen

I 2012 kunne det endnu ikke implementerede EU’s Vandrammedirektiv (VRD) fejre sin 12 års fødselsdag i Danmark ved, at de afledte vandplaner blev erklæret ugyldige på grund af en for kort høringsfrist. Sådan skriver mag. scient Bent Lauge Madsen i Aktuel Naturvidenskab nr. 5, 2013. […]

Professor: Glem ikke, til slut ender det hele ude i Kattegat

  En af Danmarks største ferskvandsøkologer tager nu også afstand fra en af de mest omdiskuterede anbefalinger i Natur- og Landbrugskommissionens slutrapport fra april i år. Ifølge professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet, er det et blålys, at landbruget skulle kunne øge forbruget af kvælstofgødninger uden […]

Hvem skaber tvivl om randzoner?

Nyhedsbrevet Altinget.dk har sat fokus på de rygter, der tilsyneladende er begyndt at cirkulere om en annullering af loven om tvungne randzoner. Artiklen besvarer dog ikke to helt centrale spørgsmål: 1. Er der kun tale om rygter, og hvem stammer de fra? 2. Hvor skal […]

Fattig S-SF-R-regering tilbydes millionhjælp fra sportsfiskere

Sportsfiskerne tilbyder miljøminister Ida Auken millioner af kroner til at løse problemet ved Tangeværket, så Gudenåen endeligt kan slippes fri. Samtidigt skal der bevilliges ekstraordinært mange millioner til fiskepleje på Sjælland. Det skriver Danmarks Sportsfiskerforbund i en pressemeddelelse 20/11. Det skal ikke være pengene, der […]

Landbrug med gift og gylle skal væk fra vandløbene

EU’s Vandrammedirektiv (VRD) fejrede sin 12 års fødselsdag i Danmark ved, at de afledte vandplaner blev erklæret ugyldige på grund af en for kort høringsfrist. Og det er ikke den eneste indvending, der kan rejses mod planerne, der utvivlsomt vil blive vedtaget efter en ny […]

Udslip af ørreder fra havdambrug skader vildfisk

Trods gentagne anbefalinger fra Danmarks Sportsfiskerforbund om at rykke fiskeopdræt i saltvand på land til lukkede, recirkulerede anlæg, gives der stadig tilladelse til at opdrætte fisk i bure til havs. Det skaber ikke alene et stort forureningsproblem med næringsstoffer, der er også tale om ekstrem […]

Auken gør det dyrere at sætte Gudenåen fri

Skal Gudenåen endelig slippes fri, eller vil Gudenaacentralens symbolske udnyttelse af vandkraften fortsætte ud i fremtiden? Svaret på det spørgsmål har rigtig mange sportsfiskere ventet på i årevis. Nu nærmer sandhedens time sig. Miljøminister Ida Auken har 16. august 2013 udsendt sit høringsforslag til “Lov […]

Succes for snæbelfisk til 130 mio.

Snæbelprojektet er det største og dyreste offentlige projekt for naturgenopretning siden Skjernå-projektet. Det skriver nyhedsbrevet dknyt 16. juli. Det har kostet 130 mio. kr.  at redde den sjældne snæbel. Den lever stort set kun i vadehavsområdet, og fordi den er stærkt udrydningstruet, er projektet blevet støttet […]

Truer med ulovligt gyllesvineri af vandløb

Svineformand Henrik Mortensen opfordrer alle danske svineproducenter til at blæse på lovgivningen og kører milllioner af liter svinegylle ud på de frosne marker. Det skriver landbrugsavisen.dk tirsdag 2. april. De danske Svineproducenter varsler lovbrud, hvis ikke de straks får dispensation til at køre gylle ud […]