A-kraft i USA er ikke vokset i det seneste tiår.  Foto: Nicolas Hippert/Unsplash

For første gang er der produceret mere elektricitet fra vedvarende kilder i USA i løbet af et år end fra kul. I 2022 skabte vedvarende energikilder mere end 900 terawatt-timer elektrisk strøm i landet sammenlignet med lidt over 800, der kom fra kul. På globalt plan ses en lignende ændring – vedvarende energi forventes at opveje elproduktionen fra kul i 2027.

Det skriver Katharina Buchholz, 28. marts 2023, for statista.com.

Indtil 2007 tegnede kul sig for mere end 2.000 terawatttimers elektricitet i USA, før tallet begyndte at falde, da reglerne omkring fossile brændstoffer – begrænsning af kulstofintensitet og emissioner af giftige elementer som kviksølv – blev strammet. Som følge heraf tog elproduktionen fra naturgas fart, da den producerer noget mindre CO2. For at nå emissionsmålene for nettonul er USA imidlertid nødt til at fortsætte med at udvikle kulstofneutrale elektricitetskilder som vind og sol, der har været på en støt opadgående stigning i det nye årtusinde og nu er den næststørste kilde til elektrisk energi i landet. Mens gas stod for næsten præcis 40 procent af den amerikanske elproduktion i 2022, oversteg andelen af vedvarende energi lige de 20 procent, sammenlignet med kul og atomkraft – hvilket viser, at der er lang vej endnu for vedvarende energi.

Ser man ikke kun på elektricitet, men på energiforbruget som helhed, ser vejen ud til at være endnu længere. Her udgør vedvarende energi kun 12 procent, da andre energikilder end elektricitet – især fossilt brændstof i form af benzin – tilføres blandingen.

Bannerbillede: Det er solceller og vindmøller, der leverer den vedvarende energi i USA. Foto: Anders J/Unsplash

Visited 32 times, 9 visit(s) today

Skriv en kommentar