RoundUp_boykott
Over store dele af verden protesteres der mod brugen af glyphosat-holdige sprøjtegifte som RoundUp, men EFSA frikender selve giften på vegne af de europæiske forbrugere.

Det europæiske fødevareagentur EFSA har frikendt ukrudtsmidlet glyphosat, som ellers har været under mistanke for at forårsage kræft. EFSA har i sin frifindelse dog ikke taget stilling til færdige ukrudtsmidler, herunder Roundup. Dem skal medlemslandene selv tage stilling til. Det skriver ingeniøren.dk, 13. november 2015.

WHO’s kræftagentur IARC udsendte i sommeren 2015 en alarm, der advarede gartnere og landmænd om, at undersøgelser på mus havde vist sig at være potentielt kræftfremkaldende. Denne alarm er den direkte anledning til EFSA-undersøgelsen, der altså nu hævder, at der ikke er grund til alarm.

Disse to modstridende meninger om tilsyneladende samme emne kan dog slet ikke sammenlignes, mener EFSA selv. I rapportens uddybning af konklusionerne fremhæver EFSA, at man blot har set på selve aktivstoffet glyphosat, som er det herbicid, som slår ukrudtet ihjel. WHO har derimod inddraget undersøgelser, hvor færdige ukrudtsblandinger er blevet benyttet, og efter EFSA’s udsagn peger konklusionerne derfor nærmere på, at det kan være nogle af de iblandede hjælpestoffer, der kan være anledning til de sygdomme, der er peget på i museforsøgene.

LammefjordensDødeMarker
Kemisk nedvisning af kartoffelplanter på Lammefjorden er et skræmmende eksempel på overflødig anvendelse af sprøjtegifte.

EFSA peger endvidere på, at hjælpestoffet POE-15 findes i nogle glyphosat-holdige produkter, og at stoffet har vist sig at være mere giftigt end glyphosat. Nogle undersøgelser har således vist, at POE-15 i høje doser kan skade DNA og være hormonforstyrrende i høje doser, fremgår det.

Derfor opfordrer EFSA til yderligere undersøgelser af hjælpestoffer, før man kan drage konklusioner omkring ukrudtsmidler generelt.

Kemisk hjernesvind

For Danmark betyder det, at Miljøstyrelsen står med ansvaret for, at ukrudtsmidler brugt på danske marker ikke indeholder hverken aktivstoffer eller hjælpestoffer, som udgør en risiko i de benyttede doser.

Og det drejer sig om flere end 70 ukrudtsmidler, der over de næste to år skal have den fornødne fornyelse, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsens afdeling for pesticider og genteknologi Lea Frimann Hansen.

LeaFrimann
Kontorchef Lea Frimann Hansen, Miljøstyrelsen.

»Vi ser på stofferne løbende, og vi ved godt, at nogle hjælpestoffer kan være problematiske. Det drejer sig dog om stoffer, som er under udfasning i Europa, og som ikke længere godkendes i produkter på det danske marked,« siger Frimann Hansen.

Hvorvidt revurderingen også vil omfatte pesticidernes evne til at skabe kemisk hjernesvind hos ufødte, oplyses der ikke noget om. Der bliver heller ikke tale om at trække de mistænkelige produkter ud af markedet indtil de eventuelt er godkendte. Forbrugerne må derfor leve med risikoen i stedet for at lade producenterne bære denne, ifølge afgørelsen fra EFSA.

EFSA vakte først på året stor opmærksomhed, da ekspertgruppen også frikendte bisphenol A for at rumme en sundhedsrisiko. De europæiske forbrugere udsættes for så små mængder bisphenol A, at det ingen sundhedsrisiko udgør – sådan lød den endelige konklusion, hvori EFSA direkte understregede, at den beroligende meddelelse gælder alle aldersgrupper, også ufødte og spædbørn. Forskere har ellers sat stoffet i relation til udvikling af visse kræftformer, og bisphenol A er i større doser mistænkt for påvirke nervesystemet, immunforsvaret og evnen til at reproducere samt forårsage kemisk hjernesvind hos ufødte.

Inhabilt panel

Brev_JanMousing1100
Dyrlæge Jan Mousing, SEGES, er inhabil efter enhver anstændig målestok, når det gælder uafhængig videnskabelig rådgivning. Alligevel er han Danmarks repræsentant i EFSA.

EFSA beskriver sig selv som “hjørnestenen i EU’s risikovurderinger vedrørende fødevarer og fødevaresikkerhed. I tæt samarbejde med de nationale myndigheder og i åben debat med de berørte parter udarbejder EFSA uafhængig videnskabelig rådgivning og klar kommunikation om eksisterende og nye risici.”

Denne selvopfattelse som “uafhængig” rådgiver kritiseres dog hyppigt, fordi “many EFSA panel members have ties with biotech, food, or pesticide companies. EFSA’s rules allow blatant conflicts of interest to persist,” som det hedder i en kritisk rapport fra 2012.

Den danske repræsentant i EFSA er et af de mest åbenlyse eksempler på denne interessekonflikt. Den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer driver et såkaldt fagligt center, SEGES, hvis hovedopgave er at kæmpe for de danske landmænds økonomiske interesser. Det er direktøren for dette center, dyrlæge Jan Mousing, der er genudpeget af den danske regering til at varetage befolkningens sundhedsmæssige interesser i at bekæmpe skadelige kemikalier og skabe den bedst mulige fødevaresikkerhed.

Direktøren er udpeget efter indstilling af daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S) til at beklæde posten som bestyrelsesmedlem i perioden 2014-2018. Oprindeligt blev han udpeget af daværende fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) for perioden 2010-2014, men på udpegningstidspunktet sad Mousing i stillingen som veterinærdirektør i Fødevareministeriet. Han skiftede til den private forening Landbrug & Fødevarer i 2011. Tidligere har han været ansat som dyrlæge hos Danske Slagterier.

Jan Mousing selv afviser at være inhabil. Ved genudnævnelsen i 2014 udtalte han om sin indflydelse på europæernes fødevaresikkerhed: – Jeg ser frem til endnu engang at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvor vi arbejder målrettet med at sikre det bedst mulige grundlag for EFSA’s videre udvikling, økonomi og strategi. Vi arbejder selvfølgelig ikke med de konkrete faglige sager og vurderinger, som alle afgøres i en bred vifte af specialudvalg med uafhængige forskere fra den offentlige sektor.