IvarRavn_web
Ivar Ravn lever for at gøre landmænd “rige og lykkelige”. Han er direktør for det såkaldte Videncenter for Landbrug.

Landbruget er godt på vej til at realisere målene om at udlede mindre kvælstof til vandmiljøet – og det helt uden de nye og meget omdiskuterede virkemidler, blandt andet obligatoriske randzoner om alle vandløb.

Det påstås i en ny analyse fra det såkaldte Videncentret for Landbrug på baggrund af data fra Aarhus Universitet, men viden-centrets nye direktør sår nu tvivl om den saglige tilgang i centrets forskningspolitik.

I analysen påstås det, at udledningen af kvælstof allerede er reduceret med 7000 tons mere, end Naturstyrelsen forudsætter ifølge Grøn Vækst-aftalen. Analysen omfatter udviklingen til og med 2012. De 7000 tons ekstra reduktion af kvælstof svarer til knapt tre gange den forventede effekt af at indføre randzoner.

Det påstås alt sammen i en pressemeddelelse 14. januar 2014, men blot to dage senere har direktør Ivar Ravn offentligt indrømmet, at der fuskes konsekvent med sagligheden på det såkaldte Videncenter for Landbrug.

I sit faglige foredrag på Landsplanteavlsmødet i Herning 16. januar sluttede Ivar Ravn sit indlæg med denne forskningspolitiske erklæring:

“På Videncentret for Landbrug brænder vi for at gøre landmænd rige og lykkelige – så kort kan det egentlig siges. Det er afsættet for alt, hvad vi laver, uanset om vi arbejder med produktion, natur, miljø eller planlægning i det åbne land”.

I lyset af denne forbløffende erklæring, der bl.a. er refereret ordret i Grovvarenyt, nr. 3, 2014, er det svært at nære tiltro til analysen, når det påstås, at målet om en reduktion på 9000 tons er tæt på at være nået, allerede før planerne er trådt i kraft.

Ivar Ravn er uddannet cand.agro. Han tiltrådte 21. oktober som direktør for Videncentrets afdeling for planteproduktion, hvor han afløste den mangeårige direktør Carl Åge Pedersen. Ravn kom fra en stilling som chef for afdelingen Vand & Natur i Landbrug & Fødevarer. Før det fungerede han som foreningspolitisk chef samme sted. Det såkaldte Videncenter for Landbrug ejes og drives af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Visited 1 times, 1 visit(s) today