Forskningsdirektør indrømmer fusk med fagligheden

IvarRavn_web

Ivar Ravn lever for at gøre landmænd “rige og lykkelige”. Han er direktør for det såkaldte Videncenter for Landbrug.

Landbruget er godt på vej til at realisere målene om at udlede mindre kvælstof til vandmiljøet – og det helt uden de nye og meget omdiskuterede virkemidler, blandt andet obligatoriske randzoner om alle vandløb.

Det påstås i en ny analyse fra det såkaldte Videncentret for Landbrug på baggrund af data fra Aarhus Universitet, men viden-centrets nye direktør sår nu tvivl om den saglige tilgang i centrets forskningspolitik.

I analysen påstås det, at udledningen af kvælstof allerede er reduceret med 7000 tons mere, end Naturstyrelsen forudsætter ifølge Grøn Vækst-aftalen. Analysen omfatter udviklingen til og med 2012. De 7000 tons ekstra reduktion af kvælstof svarer til knapt tre gange den forventede effekt af at indføre randzoner.

Det påstås alt sammen i en pressemeddelelse 14. januar 2014, men blot to dage senere har direktør Ivar Ravn offentligt indrømmet, at der fuskes konsekvent med sagligheden på det såkaldte Videncenter for Landbrug.

I sit faglige foredrag på Landsplanteavlsmødet i Herning 16. januar sluttede Ivar Ravn sit indlæg med denne forskningspolitiske erklæring:

“På Videncentret for Landbrug brænder vi for at gøre landmænd rige og lykkelige – så kort kan det egentlig siges. Det er afsættet for alt, hvad vi laver, uanset om vi arbejder med produktion, natur, miljø eller planlægning i det åbne land”.

I lyset af denne forbløffende erklæring, der bl.a. er refereret ordret i Grovvarenyt, nr. 3, 2014, er det svært at nære tiltro til analysen, når det påstås, at målet om en reduktion på 9000 tons er tæt på at være nået, allerede før planerne er trådt i kraft.

Ivar Ravn er uddannet cand.agro. Han tiltrådte 21. oktober som direktør for Videncentrets afdeling for planteproduktion, hvor han afløste den mangeårige direktør Carl Åge Pedersen. Ravn kom fra en stilling som chef for afdelingen Vand & Natur i Landbrug & Fødevarer. Før det fungerede han som foreningspolitisk chef samme sted. Det såkaldte Videncenter for Landbrug ejes og drives af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Comments

comments

3 kommentarer til Forskningsdirektør indrømmer fusk med fagligheden

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.