Udbrud af svine-MRSA på fynsk plejehjem

HenrikLHansen

Den ansvarlige embedslæge Henrik L. Hansen.

Sundhedsstyrelsen opgiver nu yderligere hemmeligholdelse af svine-MRSA-tilfælde. I en pressemeddelelse 19. maj 2014 fortæller styrelsens embedslæge Henrik L. Hansen, at der har været et regulært udbrud af svine-MRSA.

Styrelsen har undersøgt forholdene på et fynsk plejehjem, hvor der har været  et dødsfald som følge af en infektion med den svine-relaterede stafylokok (MRSA CC 398). Undersøgelsen har vist, at der frem til begyndelsen af 2014 har været en borger på det samme plejehjem, som også har haft en infektion med den samme type stafylokok. Ingen af de to plejehjemsbeboere har, så vidt vides, haft kontakt til svinebesætninger.

De to tilfælde af MRSA CC 398 kan betegnes som et udbrud, da der er tale om to tilfælde i samme personkreds.

Læs seneste nyt på DR.dk Nyheder – se her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.