HenrikLHansen
Den ansvarlige embedslæge Henrik L. Hansen.

Sundhedsstyrelsen opgiver nu yderligere hemmeligholdelse af svine-MRSA-tilfælde. I en pressemeddelelse 19. maj 2014 fortæller styrelsens embedslæge Henrik L. Hansen, at der har været et regulært udbrud af svine-MRSA.

Styrelsen har undersøgt forholdene på et fynsk plejehjem, hvor der har været  et dødsfald som følge af en infektion med den svine-relaterede stafylokok (MRSA CC 398). Undersøgelsen har vist, at der frem til begyndelsen af 2014 har været en borger på det samme plejehjem, som også har haft en infektion med den samme type stafylokok. Ingen af de to plejehjemsbeboere har, så vidt vides, haft kontakt til svinebesætninger.

De to tilfælde af MRSA CC 398 kan betegnes som et udbrud, da der er tale om to tilfælde i samme personkreds.

Læs seneste nyt på DR.dk Nyheder – se her.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.