Haarder går ind i MRSA-sag

BertelogKrag

Astrid Krag afløste Bertel Haarder som sundhedsminister i 2011.

 “Enten må sagen føres, eller også må den frafaldes!” Så utvetydig en røffel har fhv. sundhedsminister Bertel Haarder (V) afsendt til nuværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) i sagen om ministeriets politianmeldelse af to journalister. De er på 3. år under mistanke for at have offentliggjort navne og adresser på 11 MRSA-inficerede svinefabrikker tilbage i sommeren 2010.

Det usædvanlige i Haarders direkte henvendelse til Astrid Krag skal ses i lyset af, at det var i hans ministerperiode, de to journalister blev politianmeldt. Haarder har dog tidligere benægtet ethvert kendskab til anmeldelsen, der formelt blev indgivet af Sundhedsstyrelsen, men reelt med den ledende embedslæge Henrik L. Hansen som drivkraft.

Anmeldelsen blev indgivet til politiet den 21. oktober 2010 af Henrik L. Hansen. Han påstod, at der var sket en ulovlig offentliggørelse af firmanavne på 11 svinefabrikker, der var fundet inficeret med de farlige MRSA398-streptokokker. Offentliggørelsen var sket samme dag på Åbenhedstinget.dk, hvor artiklen fortsat kan læses.

Sidst på året 2010 blev begge journalister forsøgt interwievet af politiet over telefonen om sagen, men uden egentligt resultat. Knap to år senere blev begge atter kontaktet telefonisk af politiet – den 8. oktober 2012 – og sigtet for overtrædelse af straffelovens § 152, der handler om at videregive fortrolige oplysninger.

Sigtelsen kom 13 døgn, før sagen ville være forældet. Siden da har sagen atter ligget stille.

HnerikLHansen

“Skurken” i MRSA-sagen er den ledende embedslæge Henrik L. Hansen, der var initiativtager til politianmeldelsen, men angiveligt udenom den daværende sundhedsminister Bertel Haarder.

Trods mere end to års forberedelsestid har politiet endnu ikke fremlagt et anklageskrift. ”Sagen” har svævet i det uvisse i 876 dage, og selv for journalister er der tale om en aldeles uacceptabel trækken-i-langdrag fra myndighedernes side.

Bertel Haarders beslutning om at gå ind i sagen, sker efter opfordring og med henvisning til hans ansvar for den oprindelige politianmeldelse. Til gengæld er ordlyden i Haarders mail 15. marts til Astrid Krag kort og præcis:

”Kære Astrid Krag. Kunne du udvirke et tilfredsstillende svar til nedenstående klager. Enten må sagen føres, eller også må den frafaldes. Det giver jeg ham ret i. Håber, du løser problemet. Bertel.”

En række privatpersoner har tidligere skrevet til Astrid Krag med opfordring til at løse sagen, men alle henvendelser er hidtil blev afvist med en påstand om, at det skulle være politiet, som har rejst sagen.

Læs den oprindelige artikel “Børn i Løgstør fik bylder og sår i otte år” med de 11 adresser her: http: www.aabenhedstinget.dk/b%C3%B8rn-i-l%C3%B8gst%C3%B8r-fik-bylder-og-sar-i-otte-ar/

Sundhedsminister Astrid Krag kan stadig kontaktes på mailadressen: min@sum.dk

Comments

comments

En kommentar til Haarder går ind i MRSA-sag

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.