BertelogKrag
Astrid Krag afløste Bertel Haarder som sundhedsminister i 2011.

 “Enten må sagen føres, eller også må den frafaldes!” Så utvetydig en røffel har fhv. sundhedsminister Bertel Haarder (V) afsendt til nuværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) i sagen om ministeriets politianmeldelse af to journalister. De er på 3. år under mistanke for at have offentliggjort navne og adresser på 11 MRSA-inficerede svinefabrikker tilbage i sommeren 2010.

Det usædvanlige i Haarders direkte henvendelse til Astrid Krag skal ses i lyset af, at det var i hans ministerperiode, de to journalister blev politianmeldt. Haarder har dog tidligere benægtet ethvert kendskab til anmeldelsen, der formelt blev indgivet af Sundhedsstyrelsen, men reelt med den ledende embedslæge Henrik L. Hansen som drivkraft.

Anmeldelsen blev indgivet til politiet den 21. oktober 2010 af Henrik L. Hansen. Han påstod, at der var sket en ulovlig offentliggørelse af firmanavne på 11 svinefabrikker, der var fundet inficeret med de farlige MRSA398-streptokokker. Offentliggørelsen var sket samme dag på Åbenhedstinget.dk, hvor artiklen fortsat kan læses.

Sidst på året 2010 blev begge journalister forsøgt interwievet af politiet over telefonen om sagen, men uden egentligt resultat. Knap to år senere blev begge atter kontaktet telefonisk af politiet – den 8. oktober 2012 – og sigtet for overtrædelse af straffelovens § 152, der handler om at videregive fortrolige oplysninger.

Sigtelsen kom 13 døgn, før sagen ville være forældet. Siden da har sagen atter ligget stille.

HnerikLHansen
“Skurken” i MRSA-sagen er den ledende embedslæge Henrik L. Hansen, der var initiativtager til politianmeldelsen, men angiveligt udenom den daværende sundhedsminister Bertel Haarder.

Trods mere end to års forberedelsestid har politiet endnu ikke fremlagt et anklageskrift. ”Sagen” har svævet i det uvisse i 876 dage, og selv for journalister er der tale om en aldeles uacceptabel trækken-i-langdrag fra myndighedernes side.

Bertel Haarders beslutning om at gå ind i sagen, sker efter opfordring og med henvisning til hans ansvar for den oprindelige politianmeldelse. Til gengæld er ordlyden i Haarders mail 15. marts til Astrid Krag kort og præcis:

”Kære Astrid Krag. Kunne du udvirke et tilfredsstillende svar til nedenstående klager. Enten må sagen føres, eller også må den frafaldes. Det giver jeg ham ret i. Håber, du løser problemet. Bertel.”

En række privatpersoner har tidligere skrevet til Astrid Krag med opfordring til at løse sagen, men alle henvendelser er hidtil blev afvist med en påstand om, at det skulle være politiet, som har rejst sagen.

Læs den oprindelige artikel “Børn i Løgstør fik bylder og sår i otte år” med de 11 adresser her: http: www.aabenhedstinget.dk/b%C3%B8rn-i-l%C3%B8gst%C3%B8r-fik-bylder-og-sar-i-otte-ar/

Sundhedsminister Astrid Krag kan stadig kontaktes på mailadressen: min@sum.dk