Urimelig fordeling af støttemidler til nye svinestalde

Det har vakt opmærksomhed, at den velhavende familie bag et af landets største landbrug, Bregentved Gods på Midtsjælland, løber med den største andel af svinestøtten. Billedet viser stuehuset på godset.

Vi har modtaget denne pressemeddelelse 15. december 2017 fra Henrik Kuske Schou, næstformand i Frie Bønder – Levende Land.

Henrik Kuske Schou, næstformand i Frie Bønder-Levende Land.

Det vækker undren hos Landsforeningen Frie Bønder-Levende Land, at de tilsagn på 297 mio. kr., som er givet til støtte af modernisering og nyetablering af svinestalde næsten uden undtagelse er gået til de største bedrifter. Pengene udbetales af fødevareministeren, som har hentet dem hos Den Europæiske Landbrugsfond, hvis formål er at finansiere og styrke livet og udviklingen i landdistrikterne.

Der er givet tilsagn til 139 svineproducenter, men de er alle næsten uden undtagelse ejere af store svinefabrikker, der hverken styrker livet eller udviklingen på landet. Det er velkendt, at netop de store fabrikker er afhængige af billig arbejdskraft fra udlandet.

Det er ikke mindst forunderligt, at en enkelt ansøger får næsten 10 procent af puljen. Det er Bregentved Gods ved Haslev, der har fået tilsagn om 28 mio. kr. fordelt på 4 lokationer med en årlig produktion af 120.000 slagtesvin. Det virker besynderligt, at en enkelt ejer blot ved at oprette 4 CVR-numre kan øge sandsynligheden for at få firedobbelt støtte. Betyder det, at en enkelt ejer kan få tidobbelt støtte, hvis blot han opretter 10 CVR-numre? Det er et åbent spørgsmål, om den form for kassetænkning er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Jeg mener heller ikke, at den for form for støtte vil gavne livet i landdistrikterne.

Stadig flere smågrise og slagtesvin sendes ud af landet af økonomiske grunde. Resultatet er, at vi får gyllen, mens tyske og polske slagteriarbejdere får jobsene.

Enhver ved jo, at det ikke bliver etniske danskere, der kommer til at arbejde på svinefabrikkerne, men udlændinge på midlertidigt ophold. Det giver hverken øget bosætning eller mere liv i daginstitutioner, skoler, lokale forretninger, blot fordi der produceres 120.000 slagtesvin årligt. Det gavner måske i en mindre polsk landsby.  Svinene på Bregentved skal heller ikke slagtes på det lokale slagteri i Ringsted, men på et jysk storslagteri.

Blot otte økologiske svinebrug og kun et mindre landbrug med under 250 stipladser, eller hvad der svarer til en produktion på ca. 1000 slagtesvin årligt, har fået tilsagn om støtte.

Det viser tydeligt, at fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) på ingen måde vil støtte det mindre landbrug. For det er jo netop bredden og mangfoldigheden i landbruget, der kan være med til at skabe lykke og velfærd i landdistrikterne. Og det var præcist det, der var tanken med Den Europæiske Landbrugsfond.

Frie Bønder – Levende Land har skrevet  til EU-kommissionen for at høre, om denne måde at disponere på er i overensstemmelse med EU’s forordning om de fælles bestemmelser, der gælder for Den Europæiske Landbrugsfond.

Gylle.dk har tidligere skrevet om den skævvredne svinestøtte. Læs her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.