Prognose for 2017: Største eksport af svin og arbejdspladser nogensinde

Eksporten af smågrise sætter ny rekord i 2017, selvom værdien kun er en tredjedel af slagtesvin.

Eksporten af levende svin og slagterijobs fra Danmark vil fortsætte rekord amokløbet i 2017 med blot 17.700.000 slagtninger og 13.705.000 eksportgrise. Aldrig tidligere er der sendt så mange svin og arbejdspladser ud af landet. Den konklusion kan hentes ud af en prognose fra Landbrug & Fødevarer, som landbrugsavisen.dk omtaler 17. februar 2017.

Produktionen af slagtesvin vil ganske vist falde med 600.000 i år og lande på 17,7 mio. grise. Imidlertid vil eksporten af smågrise omvendt stige med knap 500.000, til rekordmange 13,7 mio. eksporterede smågrise. I 2016 blev der angiveligt produceret 31.802.922 svin totalt i Danmark, men tallet er et foreløbigt skøn.

Det er især første kvartal 2017, der giver tab på antal slagtninger, vurderer analytiker Karsten Flemin, Landbrug & Fødevarer. “Lige nu er der meget høje priser på smågrise til eksport, så det betyder, at vi om tre måneder vil se et fald i antal slagtninger,” siger Karsten Flemin.

De danske svin strømmer over grænsen til Tyskland – og producenterne er stolte af eksporten, selvom den ødelægger slagteribranchen herhjemme.

Karsten Flemin, L&F.

Derudover bygger danske svineproducenter lige nu et stort antal slagtesvinestipladser, godt hjulpet på vej af millioner af skatteyderkroner i moderniseringsstøtte til stalde. Det vil give stipladser svarende til godt en mio. slagtesvin årligt i slutning af 2017 og ind i 2018. Det er dog bruttovækst – netto kan væksten i antallet af slagtesvinsstipladser være mindre.“Når en svineproducent bygger en ny slagtesvinestald, sker det jo nogle gange, at han dropper en anden, lejet slagtesvinestald. Der kan man ikke vide, hvor meget nettovirkningen bliver,” påpeger Karsten Flemin.

Faldet i antal slagtninger mindsker eksportværdien, eftersom smågrise udgør tre gange så lille en eksportværdi som en slagtet gris, siger  Karsten Flemin, men det bekymrer tilsyneladende ikke den enkelte producent eller deres lobbyforeninger.

Desuden kan et mindsket antal slagtninger medføre yderligere fyringer ved slagterierne. Til erhvervsmediet Finans melder Danish Crown, at de allerede har justeret deres kapacitet. Gennem de seneste år er det lukket danske slagterier over hele landet, mens DC har bygget egne slagterier i både Tyskland og Polen uden at bekymre sig om skadevirkningerne på det danske arbejdsmarkede.

Årstal Slagtning i alt Eksport, svin/søer Eksport, smågrise Total
2009 19.288.591 1.250.173 7.043.720 27.582.484
2010 20.243.996 896.191 7.515.047 28.655.234
2011 20.925.925 500.395 8.039.111 29.465.431
2012 19.435.955 453.582 9.241.176 29.130.713
2013 19.074.305 424.007 9.706.533 29.204.845
2014 18.822.443 399.798 10.879.332 30.101.573
2015* 18.989.735 338.772 11.975.049 31.303.556
2016 18.292.569 276.341 13.234.012 31.802.922**
2017 (prognose) 17.700.000 276.000 13.705.000 31.681.000

* Bemærk at der i 2015 var en ekstra slagteuge (uge 53). Det betyder, at såvel slagtninger som produktion i 2015 blev lidt større end ved normalt år med 52 uger.

**foreløbigt tal

Kilde: Landbrug & Fødevarer

Comments

comments

En kommentar til Prognose for 2017: Største eksport af svin og arbejdspladser nogensinde

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.