Ville vi få mere natur, hvis vi droppede økologien?

Læs hele artiklen.

Vi har modtaget denne mail:

Kære Gylle.dk

Her midt i sommervarmen bringer LandbrugsAvisen denne gode nyhed – økologisk havre er bare godt…

Økologisk landbrug er godt for meget: sunde fødevarer, rent drikkevand, vandløb uden pesticider, flere invertebrater – og for biodividersiteten som sådan, mener jeg, selvom visse forskere og debattører hævder, at konventionelt drevet landbrug vil være bedre for biodiversiteten.

Jeg efterlyser forskning, der dokumenterer, at Danmark ville have haft større biodiversitet hvis al landbrug havde været konventionelt drevet (altså uden økologisk omlægning).

Forskning, der forholder sig til hvor sandsynlig forventningen er, om at der fremover vil blive frigivet arealer til natur og dermed bedre biodiversitet, hvis landbruget i DK og resten af verdenen dyrkes mere intensivt med konventionelle metoder. Jeg tvivler på scenariet. Det minder om forventningen til, at den grønne revolution ville udrydde fattigdom i verden.

Måske jeres udmærkede gylle.dk kunne sætte lidt mere fokus på emnet?

Redaktionen sender opfordringen videre til læserne – værsgo! Brug kommentarfeltet nedenfor…

Comments

comments

3 kommentarer til Ville vi få mere natur, hvis vi droppede økologien?

 • Inge Helene skriver:
  • Kjeld Hansen skriver:

   Her er et oversat uddrag fra konklusionerne i den tyske rapport:
   Forskellene mellem økologisk og konventionelt landbrug inden for miljø- og ressourcebeskyttelse samt dyrevelfærd skyldes især den systemtilgang, der forfølges i økologisk landbrug, og den resulterende, typisk reducerede produktionsintensitet. F.eks. Fremmes den biologiske mangfoldighed i landbrugslandskabet af en lavere gødningsintensitet og ophør med herbicid, lave N-balancer og begrænsningen af gødningsniveauet medfører en lav nitratudladningsrisiko, udbredte afgrøder med organisk gødning og flerårig foderproduktion fremmer jordens frugtbarhed og forhindre virkningerne af klimaændringer. På samme måde mindskes risikoen for, at plantebeskyttelsesmidler og veterinærlægemidler kommer ind i grundvandet, ved at undgå pesticider og minimere brugen af veterinærlægemidler.

   • Holger Øster Mortensen skriver:

    Denne tyske undersøgelse må man gå ud fra er valid. Det bekræfter kun min mistanke om, at journalisten på Landbrugsavisen 1) Er løbet tør for stof midt i agurketiden. 2) Ønsker at skabe ravage i alle landbrugsproblemerne. Glem ikke Landbrugsavvisen (Landsbladet) E R bøndernes og med direkte kontakt til og på Axelborg. Objektivitet skal man ikke forvente sig derfra.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.