Vildtforvaltningsrådet bør nedlægges

De fire dykænder taffeland, troldand, bjergand og hvinand må i dag jages fra 1½ time før og til 1½ time efter solnedgang. Efter starten af jagten 1½ time før solopgang og igen før jagten skal slutte 1½ time efter solnedgang, kan ingen skelne de fire arters hunner fra hinanden. Kan du afgøre, hvilken art dette billede viser? Se svaret nederst på siden. Foto: Wikipedia

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Miljøminister Lea Wermelin udsendte den 20. februar en pressemeddelelse om, at hun stopper jagt på fire truede fuglearter, nemlig tre globalt truede arter af ænder samt af den lille tyrkerdue.

Ministerens meget positive afgørelse var baseret på en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet, VFR, men indstillingen var mangelfuld. For VFR har ikke fulgt sine egne etiske ret­ningslinjer for fastsættelsen af jagttiderne. De er ellers ganske klare.

Biolog Søren Wium-Andersen

En af reglerne siger, at forvekslingsproblematik­ken skal indgå i overvejelserne. Det vil sige, at man ikke kan have jagt på arter, der kan forveksles med en fredet art.

Den regel undlod VFR og dens medlemmer fra de grønne organisationer at forholde sig til, da de tiltrådte indstillingen om nye jagttider og sendte den til ministeren.

Ikke mindst ornitologerne burde vide, at den nu snart fredede taffeland, der er en dykand, meget let i mørket kan forveksles med andre dykandearter, hvorfor de alle skal fredes.

Derfor skal den allerede truede bjergand fredes mod jagt sammen med troldand og hvinand. Disse tre arter må nu jages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. Selv meget klarsynede jægere evner ikke i mørket at skelne de tre arter fra den snart fredede taffeland, når jagten går ind om morgenen eller før den afsluttes om aften. Derfor bør VFR ikke tillade jagt på de tre arter, når taffelanden bliver fredet.

Miljøminister Lea Wermelin opfordres til at
afskaffe Vildtforvaltningsrådet. Pressefoto: Keld Navntoft

Indtil 1992 havde miljøministeriet tilknyttet et Naturfredningsråd, som senere blev afløst af et Naturråd, som Anders Fogh fik nedlagt i 2002, mens VFR fik lov til at overleve. Dersom det skal lykkes for miljøminister Lea Wermelin at få vendt nedgangen i biodiversiteten til en fremgang, tror jeg, at det er nødvendigt at nedlægge VFR. I stedet bør ministeren styrke fagligheden enten i ministeriet eller via et nyt biodiversitets- eller naturråd for at få vendt en tilbagegang til en fremgang.

Derfor vil jeg håbe, at miljøministeren får ryddet op i dette vildtforvaltningsrod og på egen hånd får de tre andre dykandearter bjergand, troldand og hvinand fredet, når hun udsender den nye bekendtgørelse om jagttider. Det er et rod, som VFR selv har rodet sig ind i ved ikke at overveje de etiske regler for jagttider, som VFR selv har fastlagt.

Jeg har svært ved at se, hvorfor afgørelser om fx jagt på globalt truede ænder skal via en rådgivning med deltagelse fra bl.a. Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og Friluftsrådet. Disse udmærkede foreningers spidskompetence ligger næppe på området bestandsnedgangen hos overvintrende havdykænder i danske farvande.

Billedet viser hunnen af taffeland.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.