Langt de fleste politianmeldelser blev givet, fordi syge eller tilskadekomne dyr ikke fik fornøden pleje eller behandling.

Fuldstændig uacceptabelt, at mere end hver tredje landmand fik en sanktion, og at der var en stigning i de mest alvorlige overtrædelser, da Fødevarestyrelsen var på dyrevelfærdskontrol i svinestaldene i 2018. Samtidig er det bekymrende, at dødeligheden blandt pattegrise og søer er stigende. Sådan lyder det fra fødevareminister Mogens Jensen, som varsler en væsentlig forøgelse af kontrollen med svinebranchen.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse den 11. oktober 2019.

Landbrugets minister Mogens Jensen er forarget over den ringe dyrevelfærd i svinestaldene. Pressefoto.

Sidste år fik mere end hver tredje svinebesætning mindst en sanktion, da Fødevarestyrelsen var på uanmeldt stikprøvekontrol for at kontrollere dyrevelfærden hos godt 300 særligt udpegede besætninger. Det fremgår af Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrapport over kontroller foretaget i 2018. Derudover var der en stigning i politianmeldelser fra 13 til 23, selvom der blev foretaget færre kontrolbesøg end året før.

Begge dele er ifølge fødevareminister Mogens Jensen fuldstændig uacceptabelt, og han varsler derfor en væsentlig forøgelse af kontrollen med landets svinebesætninger. I 2018 var det ti procent af besætningerne, som fik kontrol. Fødevareministeren kan endnu ikke sætte tal på hvor mange svinebedrifter, der fremover skal have kontrolleret dyrevelfærden. Det vil blandt andet afhænge af kapaciteten i Fødevarestyrelsen. 

– Det kan simpelt hen ikke passe, at vi år efter år skal være vidne til, at et urimeligt højt antal landmænd ikke sørger for den mest basale lovbestemte dyrevelfærd for de dyr, de har i deres varetægt. Og så gør det selvfølgelig sagen ekstra grel, at vi ser en stigning i de mest voldsomme overtrædelser, siger Mogens Jensen. 

Fra årets dyrevelfærdsrapport 2019.

Langt de fleste politianmeldelser blev givet fordi syge eller tilskadekomne dyr ikke fik fornøden pleje eller behandling.

– Dansk landbrug og danske fødevarer skal være i verdensklasse, både når det angår dyrevelfærd, medicinforbrug og fødevarekvalitet. Jeg vil hurtigst muligt indkalde branchen og andre parter til drøftelse af, hvordan vi får bedre dyrevelfærd i de danske svinestalde. Der er for mange grise, som ikke har det godt nok, og det skal vi have fundet løsninger på, siger Mogens Jensen.

Hvert år dør 9 mio. pattegrise i de danske svinefabrikker, og nu er antallet atter stigende. Privatfoto.

Stik imod ambitionerne i Svinehandlingsplanen fra 2015 er dødeligheden blandt pattegrise og søer desuden steget fra 2017 til 2018. Det viser en opgørelse fra SEGES Svineproduktion. Fødevareministeren vil derfor få undersøgt hvilke konkrete tiltag, der kan sættes i gang for at vende udviklingen. 

– Det er bekymrende og helt utilfredsstillende, at det går den forkerte vej med tallene for dødelighed hos både pattegrise og søer i staldene. Det skal også drøftes med branchen og andre relevante parter, så vi kan finde frem til nye konkrete tiltag, så vi kan få vendt den udvikling. Jeg udelukker på forhånd ingenting, for jeg kan som minister ikke sidde og se på, at udviklingen på vigtige punkter går den forkerte vej i svinestaldene, siger Mogens Jensen.

Læs Dyrevelfærdsrapporten 2019.

Helt ude af proportioner

Den private interesseorganisation vender sig skarpt mod Mogens Jensens udtalelser. I landbrugsavisen.dk udtaler Christian Fink Hansen på organisatioens vegne:

“Det er helt ude af proportioner, når ministeren siger, at der er ”for mange grise, som ikke har det godt nok”. Det er danske griseproducenters ansvar at have styr på tingene, men der er stor forskel på de overtrædelser, Fødevarestyrelsen har med i deres rapport. Det kan være alt lige fra ikke at kunne fremvise dokumentation for en behandling, til at en gris, som burde have været aflivet, ikke er blevet det. Det sidste er selvfølgelig uacceptabelt, men det er fejlagtigt at stryge en tredjedel af alle griseproducenter over en kam.”

Kommentarer

  1. Steen Ole Rasmussen

    I tyskland er det 13 millioner svin, der dør/aflives før slagteriet, eller hvert femte svin:
    https://www.spiegel.de/wirtschaft/nottoetungen-in-der-schweinemast-qual-fuer-den-profit-a-1290250.html

    Måske begynder der at komme fokus på de dyreetiske problemer og dysfunktionelle aspekter, der er ved svineproduktionen ikke bare i DK, men også sydover.

  2. Karen Skovgaard Toft

    Det er skræmmende læsning

Skriv en kommentar