Figuren er fra den banebrydende artikel om den luftbårne forurening med antibiotikaresistente gener mod bl.a. tetacyklin, macrolider, vancomycin og andre livsvigtige humane midler.

Ny international rapport udpeger farmaceutisk forurenede miljøer i storbyer over hele verden

I 1991 lancerede Bay Area Air Quality Management District et program for Ren Luft for at holde beboere i San Francisco Bay området informeret om dage med højt ozonniveau, når luften var præget af smog, og hvor den dårlige luftkvalitet udgør en sundhedsrisici.

Også i hjemlige byer som København, Århus, Ålborg og Odense er der etableret systematiske varslingssystemer, der slår alarm, når forureningen med NOX, CO, Svovl, tungmetaller og ozon er stigende.

Nu skal forureningsmyndighederne måske opdatere deres alarmsystemer til noget helt andet: antibiotikaresistente gener (ARG’er).

Et team af forskere fra USA, Kina, Sydkorea, Schweiz og Frankrig har undersøgt luftprøver fra mere end tyve byer verden over, herunder San Francisco, Paris, Warszawa, Zürich, Beijing, Brisbane og Seoul. De opdagede luftbårne koncentrationer af antibiotikaresistente bakterier i hver af byerne på forskellige niveauer.

De antibiotikaresistente gener stammede fra husdyrfabrikker, hospitaler, spildevandsrensningsanlæg og andre kilder.

San Francisco har den mest forurenede byluft med ARG’er af de 19 undersøgte storbyer. Foto: Bernard Gagnon.

Bakterier bytter gener og flyver omkring

Forskernes resultater tyder på, at antibiotikaresistente gener kan sprede sig fra en bakterie til en anden, og at disse bakterier har evnen til ikke kun at spredes gennem luften, men også spredes på tværs af kontinenter over hele kloden. Det betyder, at millioner af mennesker udsættes for disse antibiotikaresistente bakterier, uanset om de bor i nærheden af ​​deres kilder eller ej.

Dr. Maosheng Yao, BeijingUniversitet.

“Almindelige hverdags aktiviteter som biltrafik kan hvirvle bakterierne op og gøre dem luftbårne,” udtalte dr. Maosheng Yao til magasinet Sierra, der publicerede nyheden 27. juli 2018 for organisationen Sierra Club. Og fortsatte: “Naturlige vinde kan også suspendere disse biologiske stoffer i luften.”

Maosheng Yao er en af forfatterne til undersøgelsen, “Global Survey of Antibiotics Resistance Genes in Air”. Han er professor i miljøvidenskab på Beijing University.

Hospitaler, husdyrfabrikker og spildevand

Ved spildevandsbehandling anvendes der en beluftningsproces, der kan gøre biologiske materialer luftbårne. Disse ARG’er er udbredt i områder, hvor forbruget af human antibiotika er udbredt, såsom på hospitaler, og hvor der drives landbrugsproduktion, der er afhængig af brugen af ​​antibiotika, som f.eks. svineopdræt.

San Francisco toppede listen over byer med de højeste målinger af antibiotikaresistente gener i luften.

Luftkvalitetsindekser, der vurderer, hvor sikkert luften er at trække vejret i, fokuserer på ozon, partikler (PM), såsom de skadelige forurenende stoffer fra kraftværker, kulilte og andre faktorer. Imidlertid indeholder ingen af disse indekser oplysninger om antibiotikaresistente gener.

Rapporten blev offentliggjort den 25. juli i Environmental Science & Technology.

Ringe viden i Danmark

Sundhedsstyrelsen meddeler i en mail til redaktionen, at man ingen viden har om luftbårne ARG’er i Danmark. Man henviser til eksperterne på Statens Serum Institut.

Kåre Mølbak, SSI.

Overlæge, dr.med. og faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut (SSI) oplyser i en mail til redaktionen, at ”det er et meget interessant studie. Der er ikke, mig bekendt, planer om at udføre lignende undersøgelser i Danmark.”

Mølbak var medforfatter til en undersøgelse fra SSI, der blev publiceret så sent som i januar 2017. Undersøgelsen viste angiveligt, at MRSA-bakterier fra de mange danske svinefabrikker næppe spredes gennem luften.

Til trods for at der ikke var indsamlet eller analyseret luftprøver, stod der i konklusionen, at ”this shows that direct environmental spread from neighbouring pig farms of MRSA CC398 is unlikely. Instead, community spread through other means of transmission than direct spread from farms may more likely explain the clustering of MUO CC398 in livestock-dense areas.”

Men ifølge den nye internationale rapport har luftbårne sygdomsbakterier i hospitalsmiljøet vist sig at være multiresistente, og indendørs luftprøver taget i lokalsamfund nær husdyrfabrikker, hvor brugen af ​​antibiotika til dyr er udbredt, har vist sig at være fyldt med antibiotikaresistente bakterier. Og disse ARG’er transporteres vidt omkring gennem luften.

Moderne intensiv husdyrproduktion af f.eks. kyllinger, svin og mink er helt afhængig af antibiotika, men hidtil har myndighederne afvist at der skulle ske udslip af resistente bakterier til omgivelserne. Foto: Landbrug & Fødevarer.

Værst i Beijing

I undersøgelsen profilerede dr. Maosheng Yao og de samarbejdende forskere 30 kendte gener, der er resistente over for almindelige antibiotika, herunder tetracykliner og aminoglycosider, og undersøgte luftprøver fra 19 byer i 13 lande, hver med forskellige klimazoner.

Beijing viste sig at have den højeste komplekse blanding af ARG’er, med op til 18 forskellige undertyper opdaget i luften. De mest almindeligt forekommende antibiotikaresistente gener i alle 19 byer var dem med resistens over for β-lactam og quinolonantibiotika, med den højeste forekomst i San Francisco, hvilket Yao antager kunne tyde på, at antibiotika på hospitaler er meget brugt uden de rigtige systemer på plads for at kontrollere luftbåren emission. De stærkeste antibiotika på markedet, der reserveres til kun de mest alvorlige medicinske tilfælde, blev påvist i seks af de 19 byer.

Infektioner fra antibiotikaresistente bakterier, herunder gonoré og MRSA, udgør en betydelig offentlig sundhedsrisiko med voksende frygt for fremkomsten af de såkaldte superbugs, sygdomsbakterier der ikke kan behandles overhovedet med antibiotika.

Visited 3 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.