Banebrydende ”Airbnb for sommerfugle” nu åben

Monark-sommerfuglen er gået katastrofalt tilbage i USA. Foto: Murdo Morrison / Flickr.

Monark-sommerfuglen i USA har fået en ny chance for at genoprette sin bestand, takket være et innovativt initiativ, der i hidtil uset skala og tempo forsøger at crowdsource midler og levesteder til den elskede art. Det skriver Ecowatch, 2. marts 2018.

David Wolfe, EDF.

”Monarch Butterfly Habitat Exchange er en markedsbaseret løsning på at genskabe og bevare levesteder af høj kvalitet for monarker på Amerikas private landområder”, udtaler David Wolfe, direktør for bevarelsesstrategi og habitatmarkeder hos Environmental Defense Fund, en amerikansk nonprofit miljøgruppe.

”Vi kalder det en ’Airbnb for sommerfugle’ fordi det er det eneste program af sin slags, der kan åbne op for det store uudnyttede potentiale på store gårde og landbrug og gøre levesteder tilgængeligt for monarker hurtigt.”

Undersøgelser estimerer, at monark-sommerfuglens bestand er faldet med 95% siden 1980’erne.

”Monarken står over for en deadline i juni 2019, hvor det afgøres, om den skal opstilles under truede arter,” sagde Wolfe. ”For at ændre monarkens nedtur og undgå behovet for restriktive regler, som ofte følger en sådan klassificering, er vi nødt til at genoprette millioner af hektar af naturligt forekommende silkeplanter og vilde blomster over hele sommerfuglens store migrationsrute.”

”Landbrugsarealer udgør ca. halvdelen af det påkrævede areal for at genoprette monarken,” tilføjede Wolfe, ”så det vil gøre en kæmpe forskel at rekruttere de landmænd, som styrer disse store landskaber.”

Foto: Wikipedia.

Gennem initiativet betales landejere for at skabe, vedligeholde og forbedre levesteder på deres ejendom gennem en række af restaureringsaktiviteter.

”Programmet inkorporerer robust videnskab, tæt overvågning og gennemsigtig rapportering for at sikre, at hver eneste dollar bliver udnyttet bedst muligt, og til fordel for sommerfuglen,” sagde Wolfe.

Potentielle investorer og donorer inkluderer fødevare-, kemi- og frøvirksomheder, sammenslutninger af statsgårde, dyrelivsagenturer, filantropiske organisationer og bekymrede borgere. Alle midler, der rejses ved hjælp af programmet, går til Biodiversity Works, en Texas-baseret nonprofit virksomhed, der administrerer initiativet.

”Vi forventer en bred række af private og offentlige finansieringskilder fra forskellige virksomheder, foreninger og individer, der ønsker at nå deres mål om bæredygtighed, maksimere bevaringsresultater og sikre at monarksommerfuglen ikke sættes på listen over truede arter,” udtalte Wolfe.

EDF samarbejder med Smithfield’s. Det svarer til, at Danmarks Naturfredningsforening gik i samarbejde med Danish Crown og Danske Svineproducenter.

Smithfield Foods, en global fødevarevirksomhed der også er verdens største producent og leverandør af svinekød, er den første fødevarevirksomhed til at deltage i initiativet. De bidrager med $300,000 (1,8 mio. danske kroner) til at genoprette vigtige prærielevesteder for monarker i Missouri. Smithfield investerede i dette projekt på grund af dets mange bæredygtighedsfordele, herunder oprettelse af levesteder for bestøvere, fordele ved vandkvalitet, kulstofsekventering og biomasse til biogas omsætning.

”Deltagelse i Monarch Butterfly Habitat Exchange er en forpligtelse over for vores ansatte, vores producenter og vores kunder, der bekymrer sig om dyreliv og de mange andre miljømæssige fordele, som dette initiativ vil opnå,” sagde Kraig Westerbeek, direktør for Smithfield Renewable and Hog Production Division Environmental Affairs. ”Vi vil gøre vores for at sikre, at monarker fortsat trives og spiller deres særlige rolle i vores økosystem.”

Initiativet er lige nu fokuseret på udviklingsprojekter i Missouri, Texas og Californien. Projekterne spænder fra komplet prærie-restaurering til supplerende plantning af silkeplanter på marginale landbrugsarealer. Silkeplanter er afgørende for monarkens succes, fordi sommerfuglene lægger deres æg på og larverne udelukkende spiser af denne plante, der er fyldt med en hvid mælkeagtig saft.

Sommerfugle er vigtige – også for en kvægavler

Amy og hendes mand George besluttede at gå deres egne veje og avle Angus og Wagyu kvæg, der altid ville være fri for antibiotika, steroider og væksthormoner

Amy Greer er en 6. generations landmand i Brady, Texas. Hun besluttede sammen med sin mand, George, at deltage i programmet for at hjælpe med at genetablere den naturligt forekommende silkeplante og vilde blomster på deres gård. Amy er også uddannet biolog.

”George og jeg forstår begge, hvor vigtig økologisk diversitet er for alle de planter, dyr, insekter og fugle, der bor her på gården foruden os og vores kvæg,” siger Amy. ”Vi forstår også vigtigheden af bestøvere for det større fødesystem, så enhver ting vi kan gøre for at forbedre biers og sommerfugles levesteder er vigtigt for os.”

Grundejere, ledere i agroindustrien, filantropiske fonde og bekymrede borgere kan støtte projekter ved at kontakte initiativet eller donere via Monarch Butterfly Habitat Exchange’s hjemmeside.

Oversættelse og bearbejdning: Addie Hansen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.