Præsident Joe Biden er ikke bleg for at tage en selfie med et par af sine kernevælgere. Tilsyneladende er han også parat til at redde biodiversiteten i USA. Foto: The White House

I begyndelsen af maj i år fremlagde Joe Biden-administrationen formelt sin vision om at bevare 30 procent af Amerikas land og farvande inden 2030

Der er tale om rapporten “America the Beautiful”, og den er udgivet af handels-, indenrigs- og landbrugsministerierne. Den indeholder få konkrete detaljer, men opregner, hvordan USA bedre kan beskytte og gendanne kontinentets biodiversitet, forbedre modstandsdygtigheden i økosystemerne over for klimaændringer og øge tilgængeligheden af nationens parker og vildmarksområder.

”Tilsammen rummer disse tre spørgsmål alvorlige risici for udbredelse, modstandsdygtighed og tilgængelighed af de naturlige ressourcer, der er grundlaget for Amerikas økonomi og velbefindende. Disse udfordringer giver imidlertid også muligheder”, hedder det i dokumentet, som fortsætter med at påpege potentialet for 30/30-planen til at skabe jobmuligheder og drive mere bæredygtig økonomisk vækst, samtidig med at man bekæmper virkningerne af klimaændringer og miljø nedbrydning.

Amerikansk ørkenlandskab. Foto: Nik Shuliahin/Unsplash

Rapporten forestiller sig landbrugsområder, der fungerer som vildmarkskorridorer og kulstofdræn, fiskeriforvaltningsmetoder, der stabiliserer fiskebestandene, og en jobskabelsesplan gennem et civilt klimakorps, der ligner det civile naturbeskyttelseskorps i 1930’erne. Det foreslås også at skabe mere “sikre udendørs muligheder i naturberøvede samfund” og støtte stammesamfundsledede bevarelses- og restaureringsinitiativer samt øge adgangen til friluftsliv, herunder jagt, fiskeri og vandreture over offentlige lande, der i øjeblikket er utilgængelige.

Her er forfatterne bag rapporten.

Dokumentet lægger stor vægt på social retfærdighed og kritiserer tidligere regeringers kampagner, der tvang oprindelige folk fra deres landarealer og diskriminerende politikker, der har begrænset mulighederne for etniske samfund og lavindkomstsamfund til at få adgang til naturlige rum.

I forventning om den potentielle kongresmodstand mod Biden-administrationens dagsorden forsøger rapporten at lægge vægt på den dobbelte formål ved naturbevarelse, herunder en række udsagn fra en række organisationer, koalitioner og lobbygrupper om deres visioner for “30 × 30”, herunder hvad politikken kan medføre og levere for deres valgkredse. For eksempel betegnede American Farmland Trust (AFT) de involverede landmænd, ranchejere og skovbrugere for “væsentlige allierede i bestræbelserne på at nå 30/30-målene for bevarelse af biodiversitet og afbødning af klimaet.”

“For at få succes skal disse politikker omfatte USDA’s arv fra frivillig, incitamentsbaseret og lokalt ledet bevarelse og være strategisk målrettet,” kommenterede AFT.

Bannerfoto: Amerikansk kystlandskab af Antoine Julien/unsplash

Visited 1 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Torben Aagesen

    Meget muligt at manden har gode intentioner, men så modarbejdes manden da afgjort af Montana Fish and Wildlife Commission, der netop nu arbejder for at fremme lovgivning omkring jagten på ulve, med udlægning af lokkemad, jagt om natten og endelig brug af snarer, Man kan læse mere herom på Center for Biological Diversitys hjemmeside
    http://www.biologicaldiversity.org/

Skriv en kommentar