Et uafhængigt organ af eksperter skal fremover rådgive regeringen om indsatser på naturområdet

Danmark skal være vildere. Det er både forskere, grønne organisationer og et flertal i Folketinget enige om. Men hvordan skaber vi mere vild natur på en måde, så det gavner dyr og planter mest muligt?

Det skal et nyt Biodiversitetsråd fremover hjælpe regeringen med at finde ud af ifølge en pressemeddelelse den 14. juni 2021.

Sammen med aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken har miljøministeren nu fastlagt rammerne for, hvordan det nye råd skal arbejde. Dermed får Danmark for første gang et uafhængigt ekspertorgan, som udelukkende vil fokusere på biodiversitet.

– I årtier er det gået tilbage for vores natur. Derfor har vi på finansloven afsat 888 millioner kr. til at vende udviklingen. Biodiversitetsrådet skal levere uafhængig rådgivning om, hvordan vi bedst implementerer natur- og biodiversitetspakken, passer bedre på naturen herhjemme og lever op til vores internationale forpligtelser på naturområdet, siger miljøminister Lea Wermelin.

Et uafhængigt organ af eksperter skal fremover rådgive regeringen om indsatser på naturområdet, men slipper det nye råd mon for disse tre højtråbende naturaktivister? Gang på gang kompromitterer denne treenighed deres formelle status som uafhængige videnskabsforskere og naturformidlere ved at deltage meget aktivt i voldsomme personfikserede debatter på blandt andet facebook-siden biodiversitet.dk, der administreres af ansatte på den private institution Naturhistorisk Museum i Århus. De tre er også kendt i offentligheden som benhårde agitatorer for den kompromisløse rewildings-ideologi i de kommende naturnationalparker, så det nye råd skal nok få en dramatisk tilværelse. Det er fra venstre naturvejleder Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum i Århus, seniorforsker og radiovært m.m. Rasmus Ejrnæs, DCE, AU, og lektor og facebookdebattør Hans Henrik Bruun, KU.

Eksperter indstilles af universiteterne

Rådet kommer til at bestå af en formand og otte menige medlemmer, som alle bidrager med forskellig ekspertise til, hvordan vi forbedrer biodiversiteten i Danmark. Det gælder for eksempel viden om natur, miljø, økonomi og friluftsliv.

Formanden og de otte medlemmer udpeges af miljøministeren for perioden 2021-2024, og Rektorkollegiet skal indstille kandidater. Den proces går i gang nu.

Når medlemmerne og formanden er fundet, vil biodiversitetsrådet blandt andet hvert år skulle udarbejde en rapport om indsatser for natur og biodiversitet og indsatser i natur- og biodiversitetspakken, hvor der er afsat 888 mio. kr. til blandt andet at udlægge mere urørt skov og etablere op mod 15 nye naturnationalparker.

Håndteringen af de såkaldte “store græssere” i de kommende naturnationalparker har allerede skabt voldsomme sammenstød mellem vrede dyrevenner og fanatiske rewilding-tilhængere i spørgsmålet om fodring eller ikke af sultende dyr i vinterhalvåret. Den problemstilling vil det nye biodiversitetsråd også blive konfronteret med. Pressefoto fra Molslaboratoriet

Aftaleparterne udtaler:

Rasmus Nordqvist, naturordfører for SF:

– Biodiversitetskrisen kalder på hurtig og klog handling. Derfor er jeg glad for, at vi nu får et Biodiversitetsråd og dermed et uafhængigt organ, så vi får eksperterne på banen, når vi skal sikre, at indsatserne for natur og biodiversitet bliver mest hensigtsmæssige og på naturens præmisser.

Zenia Stampe, Rad.

Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre:

– Biodiversitetskrisen er lige så alvorlig som klimakrisen. Derfor er det helt afgørende, at vi nu får et biodiversitetsråd, der kan rådgive os om indsatsen for at fremme biodiversitet og beskytte truede arter.

Peder Hvelplund, miljøordfører for Enhedslisten:

– I Enhedslisten har vi i årevis arbejdet for at få et biodiversitetsråd i Danmark. Det er så vigtigt, at vi nu får naturens vagthund, som skal være med til at sikre, at naturen bliver prioriteret politisk nu og i fremtiden.

Torsten Gejl, miljøordfører for Alternativet:

Mette Gjerskov (S)

– Vi står midt i en global biodiversitetskrise, og det er så vigtigt, at vi lytter til forskerne og eksperterne i forhold til, hvordan vi griber det korrekt an og får vendt tilbagegangen. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi nu får etableret et biodiversitetsråd, som skal arbejde uafhængigt og rådgive os politikere i dét arbejde.

Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet:

– Rapport efter rapport har vist, at naturen er i kritisk tilstand, og alt for længe har man blot bladret videre til næste side. Det er så vigtigt, at vi lytter til eksperterne, hvis vi skal løse naturkrisen, og med etableringen af et biodiversitetsråd, som udelukkende skal rådgive med natur og biodiversitet for øje, får vi nu ekstra viden til at hjælpe os på vej.

FAKTA: Sådan skal det nye biodiversitetsråd arbejde

 • Biodiversitetsrådet er et uafhængigt og forskningsbaseret ekspertorgan, der får til opgave at rådgive regeringen og aftaleparterne om bl.a. implementering af indsatser i Natur- og biodiversitetspakken og at kvalificere indsatserne.
 • Rådet skal bidrage til, at indsatserne hviler på fagligt velfunderede løsninger, som tager højde for både biodiversitet, samfundsøkonomi, lovgivning og friluftsliv.
 • I sine analyser og i sit arbejde skal rådet inddrage relevante parter. Blandt andre erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.
 • Biodiversitetsrådets arbejde skal ske inden for den økonomiske ramme for Natur- og biodiversitetspakken og eksisterende økonomiske rammer til indsatser for natur og biodiversitet.

Redaktionen kommenterer:

Her er en smagsprøve på facebook-siden biodiversitet.dk, der tiltrækker mange såkaldte forskere og naturaktivister med hang til voldsom sprogbrug og personforfølgelse. Siden administreres fra den private institution Naturhistorisk Museum i Århus.

Friskfyr tone eller ærekrænkende sprog – hvad synes du?

Bannerfoto: Jean Louis Aubert/Unsplash

Kommentarer

 1. Torben Stæhr

  Mon ikke de tre nævnte naturaktivister er inhabile til en plads i et uafhængigt biodiversitetsråd.
  Miljøministeren skal bl.a. overfor Rektorkollegiet beskrive: ” Hvilke kompetencer kandidaterne skal besidde, samt øvrige krav til kandidaterne”. Hvordan får man at vide, hvilke krav til udpegningen ministeren har stillet til rektorkollegiet?

  https://dkuni.dk/udvalg-og-moeder/udpegninger-til-eksterne-raad-naevn-mm/

 2. Det bliver i sandhed spændene, at følge rådets reelle muligheder for at påvirke regeringen i et land hvor landbruget fylder det hele, og hvor landbruget får udvidet dets muligheder for naturbelastende produktion igen og igen.

 3. Kirsten Jagd Nielsen

  Siden amterne blev nedlagt, har vi ikke haft en fortløbende og kompetent overvågning af vandløbene i Danmark. Med Rasmus Ejernæs og Co. som toneangivende i naturgenopretning, kommer landbrugets spidser på Axelborg igen til at klaske sig på lårene af grin. Det er uhyggeligt. Hvor er de garvede biologer og erfarne skovfogeder blevet af?
  Vi har mange små skove, lunde og natura 2000 områder rundt omkring til glæde for alle omkringboende, men hvor flora og fauna lider under ikke at være kædet sammen af levende hegn og usprøjtede grøfter mellem de dyrkede områder.
  Der er andre måder at skabe lysninger i skoven på end ved at udsætte vilde heste og okser.

Skriv en kommentar