OmbudsSkov_stald
Sundhedsstyrelsen har opgivet at bekæmpe MRSA – før man overhovedet har forsøgt. Det fremgår af interviewet med overlæge Robert Leo Skov fra SSI.

Overlæge ved Statens Serum Institut Robert Skov forventer op til fem dødsfald om året som følge af smitte med MRSA fra svin. Hvis smitten mellem mennesker øges, bliver situationen endnu mere alvorlig. Det skriver Altinget.dk 17. juni 2014.

De hidtidige fire dødsfald som følge af smitte med den såkaldte svine-MRSA bliver efter al sandsynlighed ikke de sidste. I takt med at den antibiotika-resistente stafylokok får stadig større udbredelse, vil det også føre til flere fatale tilfælde.

Budskabet kommer fra Statens Serum Institut, SSI, der i sit seneste faglige nyhedsbrev beskriver, hvordan svinesmitten er gået fra tæt på nul i 2007 til at forårsage mere end hver tredje af alle MRSA-tilfælde i 2013, hvor der blev registreret 643 tilfælde.

“Dødsfald som de omtalte er desværre forventelige i forhold til det stigende antal MRSA CC398 i Danmark. Der forventes også fremover alvorlige manifestationer, herunder invasiv sygdom og dødsfald, som følge af infektioner med denne MRSA-type,” skriver SSI i sit nyhedsbrev.

Ifølge Robert Skov, overlæge og områdechef for bakteriologisk overvågning ved Statens Serum Institut, er det vigtigt at bide mærke i, at af de, der er smittede, er det færre, som ender med at blive syge, end det er tilfældet for andre typer MRSA.

Det handler først og fremmest om, at svine-MRSA primært bæres af yngre og raske mennesker, som i mindre grad får infektioner end ældre og svækkede.

“Men jo flere mennesker, som har MRSA 398 desto større bliver risikoen for, at der sker dødsfald. Vi løber en risiko for, at man vil se det ske igen. Mit bedste bud er, at vi vil ligge på et til fem dødsfald om året for MRSA CC398,” siger Robert Skov.

Ifølge Robert Skov er det endnu for tidligt at sige noget om, hvor lang tid smittekurven kan forventes at stige. Han hæfter sig dog ved, at man de første fire måneder af 2014 har fundet lige så mange tilfælde, som de sidste fire måneder af 2013.

“Inden september skete der et stort hop. Og så har man ligget mere eller mindre stabilt på det høje niveau siden da. Det tyder jo ikke på en voldsom eksponentiel videre øgning. Men det er alt for tidligt at tale om stagnation. Det kan vi slet ikke sige noget om endnu,” siger Robert Skov.
Han peger på to tænkelige scenarier for den fortsatte udvikling. Enten vil vi se en fortsat spredning i samfundet, hvor der også er risiko for, at smitten ændrer sig, så den i højere grad kan smitte fra menneske til menneske.

Eller også er det muligt, at Danmark snar har nået toppunktet i epidemien, og at antallet af inficerede gradvist vil begynde at falde igen.

MRSA_stigning2013
Udbredelsen af de smittefarlige svine-MRSA-bakterier sker nu med eksplosiv fart, og intet tyder på en stabilisering af epidemien.

Kortlægningen fra Statens Serum Institut viser også, at det er i landområderne med stor landbrugsproduktion, at smitten er langt mest udbredt. Opgørelsen er systematisk skævvreden i den forstand, at man netop screener ud fra, om en borger har været i kontakt med svinebedrift.

Det kan være med til at forstærke tendensen til, at man opdager flest tilfælde i de områder, hvor flest mennesker er i kontakt med svinebesætninger. Men Robert Skov mener ikke, at der er grund til at antage andet, end at udbredelsen af MRSA CC398 er meget tæt forbundet med, hvor der er svineproduktion.

“Det er sådan stadigvæk, at 85 procent af alle de tilfælde vi fandt i 2013, havde kontakt til svineproduktion. Så i øjeblikket er de mennesker, som er i reel risiko for at blive smittet dem, der er tæt på gårdene. Og så sker der lidt dryp derudfra,” siger Robert Skov.

Så længe der er fabrikker, hvor svinebesætningen er smittet, er det derfor formentlig også en håbløs opgave at bekæmpe svine-MRSA. Derfor er det mest realistiske ifølge Robert Skov at søge veje til at begrænse smitten.

“Vi snakker om at minimere, vi snakker ikke om at udrydde. Så længe der er svin, som er positive, så vil vi også få mennesker, der er positive,” siger Robert Skov.

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.