Kun fodring kan redde de sidste kirkeugler

Den lille kirkeugle står på randen af udryddelse. Bestanden har været faldende siden 1970´erne og tæller nu (2020) blot 11 par. Det viser den nyeste DCE-opgørelse fra januar 2021. Før i tiden var kirkeuglen formentlig Jyllands mest almindelige ugle, og den fandtes tillige på Fyn […]

Affaldet flyder stadig på de danske strande

Værst ser det ud ved Skagen med over 500 affaldsstykker pr. 100 meter strand Et notat fra DCE ved Aarhus Universitet beskriver mængder, sammensætning og trends i udviklingen af marint affald på seks danske referencestrande, registreret gennem det nationale overvågningsprogram for perioden 2015-2019. Notatet er […]

Nem dyrkningsmetode kan få fuglene tilbage på de danske marker

Der er mange flere lærker på marker, hvor der ikke pløjes, viser bachelorprojekt. Alternativ markpleje-metode beskytter dyrelivet, bekræfter international forskning Denne artikel er skrevet af Nete Randlev Gleerup Hundebøl kandidatstuderende på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og Jørgen Axelsen Seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, […]

Danske skarver går atter frem, men havørne bremser dem

Resultaterne af optællingen af de danske skarvkolonier i 2020 foreligger nu i en rapport fra Aarhus Universitet, og den beskriver udviklingen i forhold til tidligere år, både på landsplan og regionalt. Desuden beskrives omfanget af forvaltende tiltag i kolonierne Den danske ynglebestand af skarv blev […]

Når det unødvendige slår ihjel…

Af Niels Peter Flint, Sustainable vision designer, artist & architect Der er mangt og meget der skal ændres, hvis vi mennesker skal overleve her på kloden – det måske vigtigste er at vi skal forstå at vi er en del af naturen/systemet – det hele […]