2013: En fest for fuglene

Det forløbne år har været et rigtigt festår for fuglene og Fugleværnsfonden. Det mener fondens formand Martin Iversen i den årlige pressemeddelelse om den ornitologiske tilstand i fuglenes verden. “Fuglene har fået mere plads. Det nye reservat, Bremsbøl Sø (i Sønderjylland), samt udvidelserne af Bøjden […]

Godt nyt om Vandrefalken i Grønland

Gennem flere årtier styrtdykkede verdens hurtigste fugl mod udryddelsens afgrund på grund af agroindustriens giftige hjælpestoffer. Især i 1960’erne og 70’erne var vandrefalken udsat for en meget kraftig tilbagegang i store dele af sit udbredelsesområde på grund af den udbredte anvendelse af sprøjtegifte og andre […]

Naturens genkomst i Europa

Den europæiske bæver, bison og havørn er blandt de dyrearter, der har gjort et bemærkelsesværdigt comeback i Europa i de sidste 50 år, ifølge den første dybdegående rapport om emnet. Den blev offentliggjort 26. september i år.

Hvem redder Grønlands lomvier fra grønlænderne?

Hensynsløs jagt og ulovlig ægindsamling truer i dag de tilbageværende kolonier af grønlandske lomvier. Gennem de seneste årtier er den tidligere så udbredte jagtfugl gået drastisk tilbage, overalt hvor der bor mennesker i Grønland. Trods flere kampagner for bæredygtig udnyttelse og trods en betydelig opstramning […]

Se DK’s mest kendte ørnefamilie

Kan en havørneunge kede sig,  hvad serverer ørneforældre for deres lille dunbold, og kan en havørns vinger bruges som paraply? Så er den her. Videoen, der giver svar på disse centrale spørgsmål, og meget mere. Videoen viser dig ynglesæsonen i den havørnerede, som Dansk Ornitologisk […]

Kommune ser passivt til, mens fredede fuglerige enge oppløjes

Ringkøbing-Skjern Kommunes forvaltning af naturværdierne på Værnengene ved Ringkøbing Fjord får skarp kritik fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Kommunen har givet en landmand lov til at oppløje en eng, der både er fredet og en del af et EU-beskyttet Natura 2000-område. DOF i Vestjylland har […]

Skarven styrtdykker i Danmark

Koldt vejr og mangel på føde samt bekæmpelse i ind- og udland  er blandt årsagerne til, at antallet af ynglende skarver er gået tilbage fra 2012 til 2013. Men også Naturstyrelsens bekæmpelse i ynglesæsonen kan have været med til holde skarverne i skak. Det fremgår af en pressemeddelelse […]

Ørnen er landet i Danmark

Danmark har nu over 50 par ynglende havørne. Det er det højeste antal, siden havørnen blev ynglefugl i Danmark igen efter næsten 80 års udryd-delse. Djursland og Vestjylland har fået nye ynglepar af havørne. Men der er plads til flere, for Danmark er et perfekt […]