Sjældne fiskeørne ædt af stor hornugle

Danmarks mest erfarne og produktive ynglepar af fiskeørn får ingen unger ud at flyve denne sommer, for parrets tre unger er blevet ædt cirka to uger, før de var flyvefærdige. Sandsyn-ligvis har en stor horn-ugle dræbt ørneunger-ne, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en nyhedsmed-delelse, […]

Falke jager duerne på flugt

Allerede sidste år håbede den lokale afdeling af Danmarks Naturfrednings-forening i Fredericia, at vandrefalkene på Skærbækværket ville yngle, men tilsyneladende var de for unge. Men i år lykkedes det, og DN krydser nu fingre for, at alle tre unger kommer på vingerne. Vandrefalkene har ikke […]

Stjernen i ørne-tv har taget sine første skridt

Snart vil havørne-ungen i reality-tv på Dansk Ornitologisk Forenings internetmagasin Pandion begynde at baske med vingerne og ruste sig til et liv som en af dansk naturs største og stærkeste flyvende jægere. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening. Indtil nu har ungen i havørnereden på Lolland, […]

Fjerkræindustrien spiller højt spil med fugleinfluenza

Reduktion af genpuljen i industrikyllinger for at øge kød- og ægproduktion kan medføre utilsigtede og alvorlige konsekvenser. Industrielt opdrættede kyllinger mangler op mod halvdelen af den genetiske mangfoldig-hed, som kunne beskytte dem mod hastigt voksende fjerkræsygdomme som f.eks. fugleinfluenza. I slutningen af 1980’erne døde tusinder […]

Jagt på for mange fugle

Danske jægere driver jagt på alt for mange fuglearter, som vore nabolande freder om. Vi har jagttider på 37 arter, hvoraf de 15 er jagtfredede i Skåne, og ikke mindre end 26 er fredet i Slesvig-Holsten lige syd for den dansk-tyske grænse. Der er tale […]

Sangfugle ankommer fire dage tidligere

Svenske sangfugle ankommer i gennemsnit fire dage tidligere end for 34 år siden. Nogle fugle ankommer hele 8-10 dage tidligere.Det viser mange års ringmærkning af trækfugle ved Ottenby på sydspidsen af svenske Øland. Ringmærkningen af trækfugle ved Ottenby Fuglestation har foregået uden afbrydelser i snart […]

Viber i knibe i kolde marts

Frosten presser forårstidlige viber ind i byerne og ud i vejrabatterne, hvor der er en smule fugls føde at hente efter vinterens saltning, der gør jorden blød. De ellers altid forårskåde vibers ynglesæson er udsat på ubestemt tid. Det skriver Dansk ornitologisk Forening i dag.

Havørnen på live-TV

For første gang nogen sinde, kan danskerne følge et havørnepar live 24 timer i døgnet fra deres rede i Danmark. Det er Dansk Ornitologisk Forening, der har sat et kamera op ved en dansk havørnerede. Reden, der ligger på et af Fugleværnsfondens reservater, er tilholdssted for […]

Diger bør vige for knortegæs

Den lysbugede knortegås kan komme i klemme og bogstaveligt talt miste terræn, når vandstanden stiger på grund af ændringerne i det globale klima. Det frygter Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Bestanden af lysbugede knortegæs på Svalbard og i Nordøstgrønland, der med sine blot 6.800 individer, er […]