Vandrefalk2
Vandrefalken blev i 1960’erne og 70’erne udsat for en kraftig tilbagegang som følge af den dengang udbredte brug af pesticider og andre miljøgifte. I dag er vandrefalken i fremgang.

Gennem flere årtier styrtdykkede verdens hurtigste fugl mod udryddelsens afgrund på grund af agroindustriens giftige hjælpestoffer. Især i 1960’erne og 70’erne var vandrefalken udsat for en meget kraftig tilbagegang i store dele af sit udbredelsesområde på grund af den udbredte anvendelse af sprøjtegifte og andre miljøskadelige stoffer, der ødelagde dens ynglesucces.

Men nu er billedet vendt.

Årets feltrapport fra Sydvestgrønland rummer overraskende godt nyt: belastningen med sprøjtegifte er aftagende, bestanden er sund og reproduktionen høj. Det fortæller de to danske falkespecialister, Søren Møller og Knud Falk, der siden 1981 har udført feltarbejde i Sydgrønland.

Vandrefalk
Rester af æg indsamles omhyggeligt til kemiske analyser, der afslører mængden af sprøjtegifte.

Miljøstyrelsen bevilgede i juni 2002 penge til kemiske analyser af 36 ud af ca. 50 indsamlede golde æg. Det glædelige budskab er, at skadevirkningerne af de “klassiske” sprøjtegifte er aftagende, men de afløses tilsyneladende af nye problemstoffer som f.eks. de bromerede flammehæmmere.

Læs hele rapporten og mere til. Se her, hvordan feltarbejdet foregår.

Visited 10 times, 8 visit(s) today

Comments are closed.