Hvorfor saboterer Naturstyrelsen fremtidens urørte skov?

Hvorfor stopper ministeren ikke fældninger af gamle bevoksninger i skove, der skal udlægges til biodiversitetsformål? Det spørgsmål rejser biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, i Frederiksborg Amts Avis, 7. januar 2016. I 2004 blev der startet en proces, som skulle ændre Gribskov til en af landets første […]