Miljøministerens prispolitik er ikke troværdig

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver den 14. april 2018: En glad miljø- og fødevareminister uddelte for nogle måneder siden 51 gratis jagtdage med hver 20 deltagere på statens arealer. Det var en rigtig flot gave, der her blev uddelt til godt 1000 jægere, der netop […]

Lunde Larsen lyver om nye penge til rejsning af skov

“Mere privat skov til gavn for vandmiljøet” lyder overskriften på miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens pressemeddelelse 30. juni 2016, der “lancerer en ny tilskudsordning til privat skov, der mindsker udledning af kvælstof til vandmiljøet”.  I virkeligheden er der tale om en sminket “nyhed”, der […]

75.000 hektar skov kan redde biodiversiteten

Mindst 75.000 hektar skov skal fritages for skovdrift, hvis tilbagegangen af biodiversitet skal bremses, fastslår en videnskabelig rapport, som blev lanceret den 2. marts 2016 på Christiansborg. De udpegede områder, der samlet svarer til 1,7  procent af Danmarks landareal, inkluderer både statsskov og privatejet skov […]

Hvorfor saboterer Naturstyrelsen fremtidens urørte skov?

Hvorfor stopper ministeren ikke fældninger af gamle bevoksninger i skove, der skal udlægges til biodiversitetsformål? Det spørgsmål rejser biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, i Frederiksborg Amts Avis, 7. januar 2016. I 2004 blev der startet en proces, som skulle ændre Gribskov til en af landets første […]