Danish bacon – fyldt med MRSA-stafylokokker

Der er nu MRSA-bakterier i hver anden pakke dansk svinekød. 48 procent af det danske svinekød i supermarkederne indeholder resistente bakterier, viser ny undersøgelse fra Fødevarestyrelsen, mens det kun gælder 28 procent af det udenlandske kød. Det skriver ingeniøren.dk 7. februar 2017.

Næsten halvdelen af det danske svinekød, som bliver solgt i landets supermarkeder, er inficeret med de antibiotikaresistente MRSA-bakterier. Det viser en undersøgelse, som Fødevarestyrelsen gennemførte sidste år.

Styrelsen analyserede i alt 305 pakker med svinekød fra den danske detailhandel. I 48 procent af de prøver, hvor kødet stammede fra konventionelle danske grise, var der MRSA. Det samme gjaldt kun for 28 procent af det konventionelle udenlandske kød.

Dermed er forekomsten af svine-MRSA i det danske kølediske øget markant, siden Fødevarestyrelsen sidst ledte efter bakterien i 2011. Dengang var kun 10 procent af det danske kød inficeret.

»Det er en voldsom stigning, som afspejler den store udbredelse af MRSA i konventionelle svin,« siger professor Hans Jørn Kolmos, forskningsleder inden for klinisk mikrobiologi på Odense Universitetshospital.

Fødevarestyrelsens seneste undersøgelse viste, at 68 procent af de konventionelle danske besætninger med slagtesvin har MRSA.

Karin Froidt,LEVS.

Levnedsmiddelformand: Vi vil have rene fødevarer
Også formand for Ingeniørforeningens Levnedsmiddelselskab (LEVS) Karin Froidt afviser at bagatellisere fundene.

»Det er stærkt bekymrende, at vi ser de stigninger i forekomsten af MRSA,« siger hun.

»Med den viden, vi har på nuværende tidspunkt, tyder intet på, at smitten overføres til mennesker fra kødet. Men derfor skal det alligevel ikke være der. Vi vil have rene fødevarer, og vi vil ikke have, at der skal være bakterier, som gør personalet i produktionen syge.«

Fødevarestyrelsen vil oversende undersøgelsen af MRSA i svinekød til den ekspertgruppe, som fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har genindkaldt for at komme med anbefalinger til, hvordan den resistente bakterie skal bekæmpes. Eksperterne skal blandt andet tage stilling til, hvorvidt der skal sættes ind over for slagterierne, så de ikke kontaminerer kødet. Det fremgår af det svar til Folketingets sundhedsudvalg, hvori undersøgelsen af offentliggjort.

Det økologiske kød bliver kontamineret på slagteriet
Der kan være god grund til at kigge slagterierne efter i sømmene, mener overlæge Hans Jørn Kolmos. Han fremhæver, at MRSA ikke sidder i kødet, når grisene kommer ind til slagterier, men derimod på huden og i snuden.

Samtidig er kun seks procent af de økologiske grise ifølge den seneste kortlægning inficeret med MRSA. Fødevarestyrelsens undersøgelse af supermarkedernes kølediske viser derimod, at det gælder 32 procent kødet fra økologiske svin.

»Slagterierne er ikke særlig gode til at fjerne bakterierne. Tværtimod ser det ud til, at de bliver spredt i slagteprocessen,« siger Hans Jørn Kolmos.

Dyrlæge Jan Dahl.

Landbrugsorganisation: Ingen grund til at gribe ind
I Landbrug & Fødevarer peger dyrlæge og chefkonsulent Jan Dahl på slagteriernes såkaldte ventestier, hvor de levende dyr står inden slagtning, som smittevej.

»Svinene smitter desværre hinanden hele vejen til slagtning,« siger han.

Landbrugsorganisationen er ikke bekymret over, at der er MRSA-bakterier i hver anden pakke med svinekød.

»Vi var helst foruden, men det er vigtigt at fastholde, at det ikke er et fødevaresikkerhedsproblem,« understreger Jan Dahl.

Han afviser derfor også, at det er nødvendigt at gribe ind på slagterierne og sikre svinekød uden MRSA i kølediskene.

»Men vi er altid bekymrede, hvis det giver dansk kød et dårligt ry.«

Umuligt at sammenligne med udlandet
At det danske kød i Fødevarestyrelsen har højere forekomst af MRSA end det udenlandske, ser han som et udtryk for, at det er vanskeligt at sammenligne.

»Det kræver, at man udtager fuldstændigt standardiserede koteletter fra Danmark og Tyskland,« eksemplificerer han og henviser til udenlandske undersøgelser, der viser lige så højt indhold af MRSA i kød.

Da Ingeniøren beder om at få dem tilsendt, bakker han dog ud på det udsagn, da det viser sig, at undersøgelserne er gennemført, før svine-MRSA blev et udbredt problem.

Jan Dahl understreger i øvrigt, at MRSA kun ser ud til at være et problem for de slagterimedarbejdere, som håndterer levende grise, ikke dem, som udelukkende arbejder med kødet.

Det lykkedes trods gentagne henvendelser tirsdag ikke at få en kommentar fra Fødevarestyrelsen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.