På vegne af “Rent Drikkevand i Beder-Malling” skriver John Graversgaard:

Landbrugsorganisationer og højrefløjen mener ikke, vi har noget problem med pesticider.

Man påstår, at de stoffer man finder i grundvandet handler om fortidens synder. Man bruger kun godkendte midler, og så skulle alt være i den skønneste orden. Det er bare en kynisk omgang med sandheden.

John Graversgard.

Man må konstatere, at dette ikke har opbakning i befolkningen, som med rette er bekymrede om fremtiden. Rent drikkevand er en nødvendighed i et samfund, som lægger vægt på sundhed og forebyggelse. Man skal ikke eksperimentere med drikkevandet, som er vores fælles ressource. Drikkevandet hentes godt nok under marker som har ejere, men dette betyder jo ikke, at de har retten til at forurene vores fælles ressourcer. Og de ejer jo ikke undergrunden og vores grundvands-ressourcer.

Det er et ekstremt synspunkt, at et mindretal har ret til at forurene vores drikkevand. Det finder heller ikke støtte hos sagkundskaben, som i årevis har forsøgt at advare politikerne om den negative udvikling.

Landbrug & Fødevarer, som er den største landbrugsorganisation, er ude på et skråplan og prøver at trække os alle med nedad. Man kan stille spørgsmål om, hvor meget støtte de egentlig har i et landbrug, hvor stadigt flere er interesseret i at omlægge til andre driftsformer som økologi, sikre naturen og søger efter alternativer til sprøjtemidlerne.

Fakta er, at der anvendes ca. 150 forskellige pesticider, og mange er fundet i boringer i Århus Kommune. Mange måler man slet ikke efter, og vi kender reelt ikke omfanget af den forurening, som finder sted. Pesticider og de nedbrydningsprodukter, som opstår, ender i både dyr og mennesker, og påvirker os på ukendt vis, og derfor er der god grund til at anvende forsigtighedsprincippet. Vi skal slet ikke have disse stoffer i vores drikkevand.

Over hele Europa protesterer borgergrupper mod det kemiske landbrug. Her er det en reklame fra det tyske naturfrednings forbund, NABU

Landbrugets chefjurist udtaler, at ”Når der ikke er fundet midler, der i dag anvendes i landbruget over grænseværdien, er det svært at se, at der er en fare at afværge”. Dette er en voldsom gambling med vores miljø og sundhed. De sprøjtemidler, som bruges i dag, er på vej ned i grundvandet, ligesom vi i dag finder de midler, som tidligere er blevet forbudt.  Landbruget vil have lov til at fylde grundvandet med pesticider helt op til grænseværdien. Forsigtighedsprincippet er glemt.

Vi deltager i et skræmmende levende eksperiment. Det er på tide, at politikere og myndigheder siger stop.

Artiklen har været bragt som læserbrev i Århus Stiftstidende den 9. april 2018.

Comments are closed.