Denne hjertelige erklæring på vegne af Danmarks Naturfredningsforening kommer blot to døgn efter at præsidenten Maria Reumert Gjerding havde slået fast med syvtømmersøm, at Rune Engelbreth Larsen ingen som helst rolle spiller i foreningens udadvendte arbejde med NNP’erne og aldrig ville komme til det. Angiveligt er begge synspunkter udelukkende præsidentens og ikke udtryk for en HB-beslutning

Det tidligere HB-medlem af Danmarks Naturfredningsforening Rune Engelbreth Larsen har i et voldsomt debatindlæg på Altinget.dk slået til lyd for en udskamning af naturvenner, der ikke bryder sig om de store indhegnede naturnationalparker, der er undervejs. Han sætter lighedstegn mellem at være modstander af hegn i naturnationalparkerne, og at være modstander af biodiversitet, og i en tidligere kommentar her på siden har han direkte peget på bestyrelsen i lokalafdelingen i Helsingør, som han beskylder for ”forenings-illoyal adfærd”, der bør undersøges.

Hvem er den 56-årige Rune Engelbreth Larsen? Han er en mand, der hele sit liv har været på jagt efter en sag, hvor han kunne udfolde sine særlige talenter. Fast arbejde eller kørekort har han aldrig rigtig haft, men ernærer sig ved sine skriblerier, salg af bøger og pamfletter og foredrag i DN-afdelingerne. Han var i 1996 medstifter af tidsskriftet Faklen, der var stærkt inspireret af den danske satanist og horrorforfatter Erwin Neutzsky-Wulff. Han var i 2000 medstifter af Minoritetspartiet og formand for partiet 2000-2005, og dernæst initiativtager til netværket ”Danmarks Løver – Frihedsbevægelsen mod assimilation og diskrimination” samt Modstandsradioen Danmarks Løver i 2010. I 2014 valgte han en ny platform ved at gå ind i kampen for naturen, hvor han dog har udviklet sig til en stærkt kontroversiel debattør. Med stor retorisk skarphed irettesætter Larsen ofte andre, herunder politikere, medier, fagbiologer, naturorganisationer og ansatte i de offentlige naturstyrelser, hvis de ytrer afvigende meninger i forhold til hans budskaber. For tiden har han en høj stjerne i miljøministeriet, fordi hans forslag om store indhegnede naturområder er blevet gjort til lov.

Debatindlægget udløste stor ståhej på de sociale medier, hvor præsidenten Marie Reumert Gjerding formentlig har opfanget balladen. Imidlertid er det uklart, hvorfor hun kontaktede netop gylle-redaktionen, da vi hverken har lod eller del i Engelbreth Larsens skriverier, men præsidenten begyndte altså uopfordret at sende os mails fra sin DN-server og underskrevet med sin titel.

”Rune har aldrig været DNs talsperson om NNP’erne”

I den første mail, der trillede ind 11. marts på redaktionen, fastslog præsident Maria Reumert Gjerding, at ”Rune er ikke, bliver formentlig aldrig og har aldrig nogensinde været, DNs talsperson om naturnationalparker. Det er mig der er det. Hvem har dog bildt dig sådan noget sludder ind?” skriver Reumert Gjerding fredag den 11. marts.

”Sludder” viste sig at være et stærkt ord uden dækning i denne sammenhæng.

Den kontroversielle naturforfatter og fotograf Rune Engelbreth Larsen er ifølge notat af 16. september 2021 indsat af Maria Reumert Gjerding og Hovedbestyrelsens flertal som eneste DN-repræsentant i den ministerielle ”Nationale følgegruppe for Naturnationalparker”. Indtil april sidste år sad Rune Engelbreth Larsen på 6. år i Hovedbestyrelsen, men foreningen valgte at skille sig af med ham ved valget samme år. Han opnåede ikke genvalg. Alligevel sidder han som DN-repræsentant i ministeriets følgegruppe for de politisk omdiskuterede naturnationalparker.

Det vil være ganske kunstigt at forestille sig en DN-repræsentant sidde i det sprængfarlige naturnationalparkudvalg med mundkurv på, men det gælder altså Rune Engelbreth Larsen.

”Det er mig, og kun mig, der tegner DNs holdning”

To dage senere, søndag den 13. marts kom der en ny mail fra Maria Reumert Gjerding til redaktionen. Nu havde hun fået læst op på fakta og måtte indrømme Engelbreth Larsens status som DN-repræsentant i NNP-følgegruppen:

”Jeg er taknemmelig over, at du giver mig mulighed for at slå fast, igen, at Rune ikke er, men heller aldrig har været, talsperson for DN. Det har aldrig været på tale, at jeg skulle dele talspersonsrollen med ham om Naturnationalparker og hvis forslaget kom op, ville jeg afvise det prompte. Jeg er meget glad for, at det ikke er mine udtalelser, du har et problem med.

Han sidder i den nationale følgegruppe for naturnationalparker, sammen med mig (måske er det det, du tænker på?) og i en intern arbejdsgruppe i DN sammen med vores lokale folk. Men det er mig, og kun mig, der tegner DNs holdning.”

”Jeg er taknemmelig over, at du giver mig mulighed for at slå fast, igen, at Rune ikke er, men heller aldrig har været, talsperson for DN. Det har aldrig været på tale, at jeg skulle dele talspersonsrollen med ham om Naturnationalparker og hvis forslaget kom op, ville jeg afvise det prompte.” Sådan skrev præsidenten få dage før den konfliktskabende debattører blev rost til skyerne som den største naturfredningsskikkelse i årtier. Pressefoto

Alt dette fortalte vi i en artikel 16. marts DN: Du er også velkommen som medlem selvom du er modstander af indhegnede naturnationalparker hvor vi bla. citerede præsidentens udtalelser fra de to mails, men hvor hun også gjorde det klart, at der ikke var blæst op til en form for DN-sindelagskontrol vedrørende biodiversitet og naturnationalparker.

Så gik der to døgn, før Maria Reumert Gjerding atter røg til tasterne. Nu følte hun sig voldsomt krænket over at være blevet citeret som ovenfor fra de mails, hun uopfordret havde fremsendt til redaktionen. Åbenbart havde det slet ikke været meningen fra hendes side, at hun skulle citeres. Nu ville hun gerne have en slags dementi bragt i form at en hyldest til Rune Engelbreth Larsen.

Det tilbud valgte vi at sige ja til, da den fremsendte tekst tilføjer en helt ny dimension til præsidentens pressehåndtering. Vi afviste dog at bringe den som en rettelse til den originale artikel, da den ingen faktuelle fejl påviser. Tværtimod er den særdeles emotionel, så vi orienterede præsidenten om, at teksten ville blive bragt i en særskilt kommentar.

Hyldesten er den, vi var bragt ovenfor i rød ramme, men du får også hele indholdet af den tredje mail, så du ved selvsyn kan konstatere præsidentens skiftende vurderinger:

“18 marts

Kære Kjeld

Jeg kan forstå at du har taget brudstykker af min mail til dig og andre og udgivet dem i en artikel på gylle.dk. Jeg kan også forstå, at det skulle fremstå som om, jeg tager afstand fra Rune Engelbreth Larsen. Det vil jeg gerne på det kraftigste afvise. Det jeg ønsker at tilbagevise på en måde, der ikke kan misforstås, er, at Rune skulle være talsperson for DN, fordi du ad flere omgange påstår, at det er tilfældet. Det er mig og kun mig der tegner DNs linje. Så simpelt er det.

Jeg er fuld af forundring over at du klipper ting ud af en mail og bruger det i en artikel, blog eller hvad det nu er, uden at spørge mig først.

Jeg ville blive meget taknemmelig hvis du vil tilføje nedenstående til din artikel for at give et retvisende billede af hvordan jeg ser Rune og ikke mindst Runes arbejde. Meget gerne som et citat fra mig:

“Rune Engelbreth Larsen er et af de mennesker i Danmark, der har betydet allermest for naturdagsordenen i de seneste år. Han har formået med sine fantastiske bøger at sætte vild natur på dagsordenen og konkretisere det paradigme der hedder NATURnationalparker. Alle os der elsker naturen og er bekymrede for tilbagegangen af arter, har ufattelig meget at takke ham for. Han har været en kæmpe inspirationskilde for mig og jeg sætter uendelig stor pris på det fortsatte samarbejde med ham, bl.a. i DNs repræsentantskab.”

Jeg håber meget jeg kan få den tilføjelse med.

På forhånd tusind tak.

// Maria

Redaktionen tilføjer, at dette indlægs stærkt emotionelle karakter ikke bør invitere til uartigheder. Alle bedes huske at skrive pænere jo mere uenig man er.

Bannerfoto: Isbjørne i infight. Foto: Sterlinglanier/Unsplash

Kommentarer

 1. Hvordan skriver man “pænt”, at de to personer bør skiftes ud?

 2. Dennis Eriksen

  Jeg synes at Maria gør et godt stykke arbejde, jeg kender ikke Rune, men det er tydeligt at du, Kjæld ikke kan fordrage ham, hvilket jeg i øvrigt synes gør det her skriv enormt subjektiv/emotionel, det synes jeg er uprofessionelt. Jeg er i øvrigt for NNP’er og forstår at man tager det mindst onde valg ved indhegning, og jeg synes det er dejligt at DN holder fast i linjen, trods den hårde modstand, jeg mener at, vi i et oplyst samfund, må agere efter de bedste argumenter og ikke efter dem som råber højest. Men godt råbt Kjæld, dine følgere høre dig

  • Kære Dennis Eriksen – to kommentarer til dig. 1. du skal forholde dig til substansen i vore indlæg, dvs. du kan kommentere på, om du finder det passende, at DN-præsidenten bakker op bag et synspunkt, der sige, at “er du mod NNP’erne, så går du ind for biodiversitetskrisen”. Dette vil nok forekomme de fleste utåleligt populistisk og ganske upassende for en bredt favnende forenings forkvinde at mene. At udtale sig så enormt subjektivt og emotionelt som præsidenten gør, er virkelig foruroligende, det kan du dog have ret i, og i hvert fald dybt uprofessionelt. 2. hvis du vil deltage i debatten og tages alvorligt, skal du også øve dig i at stave folks navne korrekt. Jeg hedder ikke “Kjæld” – og slet ikke for dig. Der hedder jeg Kjeld Hansen. Hav en god dag.

 3. Robert Olesen

  Jeg er medlem af DN, imod NNP, men klart for at passe på vores natur. Jeg bliver i DN, fordi jeg tror på dialog og demokrati, melder mig ikke ud, fordi jeg uenig med Rune EL, eller i DN’s /Maria RG’s linje – som utvivlsomt både er idealistisk og smuk – set herfra nok mere ideologisk og dogmatisk end godt er, men hvad værre er, er udtryk for et rigt vestligt lands manglende ansvarlighed og solidaritet med andre lande, folk og deres natur.
  Hermed en – beklager – lidt længere begrundelse:
  Maria Reumert Gjerding – Med opbakning til NNP ideen – og slet skjult ambition om udrulning ud over de 75.000 ha – overser du:
  at vi er 6 mio. mennesker i Danmark på en klode med 8.mia – Mennesker som nødvendigvis skal høste af naturens overskud – fødevarer, træ osv.
  at vi lever i et lille lavlandsappendiks omgivet af store lande med bjerge og vildmark – et 1000 år gammelt kulturlandskab – et land- og skovbrugsland , fordi vi har de geologiske, klimatiske og bonitetsmæssige forudsætninger for det.
  Du, vi og andre kan mene, at vi nok producerer og eksporterer landbrugsprodukter mere intensivt og i større omfang end nødvendigt, men vi importerer i dag over 75 % af vores træ og biomasse – stigende fordi vi udfaser kul og sejler biomasse ind, dels fra troperne og dels for lidt over 50 % vedkommende fra – ja – Belarus og Rusland – Vi medvirker dermed til skovrydning i den russiske taiga – samtidig med at vi – med NNP initiativet – insisterer på lægge vores egen skov urørt og fralægge os vores ansvar for bæredygtig selvforsyning.
  Hovedbegrundelsen for NNP er en biodiversitetskrise, som jeg ikke fornægter, men tillader mig at forholde mig kritisk til. Ikke som hævdet af bl.a. dig i ”frit fald” eller truet af ”masse uddø én” i Danmark – iflg. Jens-Christian Svenning, AU’s seneste online- foredrag, har vi ikke én af de 1844 truede arter, hvor Danmark har eneansvaret for at redde dem. Nærlæser man rødlistens truede arter – undersøger deres udbredelse (f.eks. GBIF), deres rødliste status hos IUCN, Sverige, Norge osv. tegner der sig et billede af, at hovedparten af de truede arter i Danmark befinder sig i periferien af deres udbredelsesområder, hvor de er livskraftige – men forekommer i Danmark enten som enkeltstående observationer eller mindre lokale forekomster – som dryp fra populationernes hovedudbredelsesområder. Jeg ønsker ikke at bagatellisere, blot gøre opmærksom på, at vores dygtige forskere hos DCE/AU har forsømt, at give en nøgtern og redelig formidling af hvilke arter, og i hvilket omfang det er realistisk, at reproducerende bestande kan indvandre permanent til de naturtyper vi har i Danmark. Til gengæld har vi en åbenlys biodiversitetskrise – ikke tab af arter, men tab af bestandsstørrelser for kendte hjemmehørende arter – og specifik tilknyttet vores åbne kulturlandskab: flere insektarter, vibe, stær, sanglærke, hættemåge, landsvale osv. Modsat er der evidens for at skovtilknyttede arter har fremgang. Jeg har naturligvis ikke den endegyldige og vise konklusion på biodiversitetskrisen, men jeg føler bestemt heller ikke, at jeg er objektivt informeret fra hverken forskerne fra DCE eller DN. – Og slet ikke tilstrækkeligt til, at det – uden yderligere undersøgelser, oplysning og debat – skulle begrunde et så indgribende initiativ som NNP. Vi får ikke flere lærker og viber af at vi fælder og skænder vores skove.
  Vores forskere er tilsyneladende enige om at ”Urørt skov” fremmer biodiversitet – uden jeg dog har fundet rapporter med entydig evidens herfor. Men uanset om denne skulle eksistere eller ej, kommer forskernes anbefalinger til at ramme virkeligheden – At suboptimering på alene på baggrund af forsker-anbefalinger konflikter med et holistisk natursyn, hvor mange samfundshensyn skal afvejes – biodiversitet, produktion/forsyning, klimaindsats, friluftsinteresser osv.
  Mht. REL’s Rewilding-drømme, som en del af NNP. En ko med gule øremærker bliver – for mig – aldrig en ”Big Five”-oplevelse på linie med en Havørn, Gråsæl eller Kronhjort. De store græssere vi havde i skovene før 1805 var bondens husdyr. Siden bronzealderen har vores forfædre samlet forråd og vinterfodret deres husdyr. Veluddannede var de ikke, men dumme det var de næppe heller. De har sikkert lært på den hårde måde, at køer og heste befinder sig på den forkerte side af deres absolutte nordgrænse for frie bestande. De er ikke arter tilhørende Danmarks ”Vilde Natur” – de er husdyr. Og her er forskerne slet ikke enige – ej heller omkring biodiversiteseffekten.
  Jeg gør mig ingen illusioner om at kunne vinde indflydelse på min forening – DN. Men stod det til mig steg du/DN ned fra den høje ideologiske hest, for i stedet konstruktivt at deltage i at forme et politisk bredt funderet nationalt kompromis omkring landets naturpolitik – Et kompromis med helhedssyn, hvor DN helt selvfølgeligt skal tale naturens sag.

 4. Jens Fisker

  Rune E. Larsen lever i en ikke eksisterende verden – en verden, som kommer til udtryk i bøger med smukke billeder af en natur, der ikke findes og som forsøger at skønmale et billede af naturen som et Disney Show med forkerte data uden videnskabelig bæring og som er holdningsmæssig forkert – Det må efter min mening være landbruget der er omdrejningspunktet og som kan levere hvad naturen har brug for i dagens Danmark R.E. LArsen er ikke landmand , men intellektuel med en baggrund i naturvidenskaben, der når i sin stræben for at få ret, kommer til at fremstå som et diktatorisk overmenneske, der ikke tillader andre synspunkter end de, der er fostret bag et skrivebord på en højere læreanstalt, hvor menneskesynet lader meget tilbage – R:E:L. lufter uden tøven sin nedladende holdniing overfor mennesker med anden indsigt end den intellektuelles – og jeg har som formand for Landbrugsfagligt Netværk i Danmarks Naturfrednings Forening, oplevet to meget agressive fortalere for denne såkaldte “Vild Natur ” – nemlig Michael Stoltze og Rune Engelbrecht Larsen – idet jeg ikke ville formå nogen som helst fremgang i biodiversitet hvis jeg troede at man kom nogen steder med økologisk tænkning what so ever –
  Det er jo min påstand at hvis vi skal have rent drikkevand – rene fjorde og have og i det hele taget et rent miljø – så må landbruget ind i billedet og vi må insistere på andre dyrkningsprosesser end givet for indeværende – Vi må sammen med lndbruget udarbejde rammer for et godt og moderne landbrug med ordentlig dyrvelfærd og uden efterladenskaber i vort miljø – vi opnår intet ved at oprette store golde områder hegnede som ikke-hegnede områder for den natur, der er så vigtigt for mange, ved at oprette Vild Natur, under hegn eller løstgående, med store planteædere – det skaber ikke rent drikkevand eller ren natur og dyrvelfærd – hvilket er bydende nødvendigt – ikke idag, men igår –
  Det ser desværre ud til at Maria Gjerding bliver ført bag lyset af denne mand som tilsyneladende ikke ved hvad han har med at gøre – Disse, indrømmet, smukke tablauer, i bogform er da forførende – men uanvendelige til at skabe et sundt miljø i vores Danmark – Det ser ud til at man ikke vil forstå at 12000 landbrug ødelægger 65% af vort miljø med giftsprøjten og at man ikke har tænkt sig at gøre noget ved det – her som i mange andre sammenhænge gælder det om ikke at undervurdere sin modstander – DN må gå i dialog med landbruget og være med til at forandre forholdene for dyr og mennesker i dette land – man kan blot åbne døren ud til verden og indånde stanken fra gylle – griselort i flydende form – fyldt med zink og kobber og sygdomskim af værste slags – Maria få nu fingrene nedi bolledejen – og skab bæredygtige resultater –

  de bedste hilsner

  jens Fisker

 5. Jan Stampe Nielsen

  Robert Olsen – Fint indlæg du har, om end MEGET langt og med mange af de rigtige fine ord som sikkert gør indtryk de fleste steder. På almindeligt dansk vil jeg bare give udtryk for, at så længe DN kører den nuværende linie, hvor man piller lidt i det ene hjørne og så lidt i det andet – uden at se helheden – kommer jeg ikke tilbage til DN. Og dette uanset hvor ofte fru formanden optræder i medierne iført design gummistøvler og priser naturen.
  Rune Larsen, ja hvad med ham. Måske er der et ledigt job et sted, hvor han måske kan gøre gavn.

 6. Søren Grene

  Vi støtter gerne op om Robert Olesens fagligt solide kommentar. Faktisk sendte 10 nedenstående underskrivere for en uges tid siden et brev til både folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, såvel som til Miljø- og Fødevareudvalget.

  Vi ved, at politikerne ‘drukner’ i læsestof, og måske har ingen af udvalgets medlemmer endnu fundet tid til at læse vores henvendelse. Vi har til gode at høre fra dem.

  Indtil nu har vi gået stille med vores henvendelse for at give politikerne lidt fred til at forholde sig til vores brev, men med denne anledning synes vi, det er tid til, at vores budskab deles på nettet via et af disse link:

  https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/KEF/bilag/231/2544100.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/KEF/bilag/231/index.htm

  .

  Med venlig hilsen
  Helle Øelund, pens. lektor, cand. scient i biologi og geografi, best. medl. DN Helsingør
  Jens Andersen, miljøplanlægger, tidligere planchef i HOFOR
  Henrik Carlsen, civiling., tidl. prof. DTU Mekanik (energi)
  Søren Grene, forstkand., naturforvaltende landmand, sekretær f. underskriverne
  Annette Plesner, seniorforskningskonsulent, cand. scient., ph.d.
  Bodil Jørgensen, Direktør , tidl. arbejdsmiljøleder, mdl. af DN
  Erik Arvin, civiling., tidl. prof. DTU-miljø, mdl. DN-Rudersdal
  Vivienne Bach Carlsen, tidl. marketingschef NCC
  Anne Kongsfelt, projektchef i Teknik- Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

 7. Dennis Eriksen

  Hej Kjæld, 1. Du staver selv ret ringe, af en journalist at være. Så du må da om nogen kunne bære over med mig på det punkt. 2. Det er en ekstrem populistisk vinkel du ligger, hvis det er det spørgsmål man kan svare på i kommentarfeltet, selvfølelig er det ikke den eneste løsning, men det er den beste da det er den mest effektive, altså at have indhegnede NNP’er, og det er jo det der er essencen af den her debat.

 8. Jes Andersen

  Tak skal du ellers rigtignok ha, den får ikke for lidt skrue af MRG. Det er lige før man kan høre violinerne i det fjerne. Utroligt den magt manden har over kvinder. Wermelin var også lige så fjoget som en skolepige 🤷‍♂️

Skriv en kommentar