Kendt miljøforsker får testet sin faglige integritet hos landbruget

Specialkonsulent Charlotte Kjærgaard, Seges,

Med utilsløret begejstring meddeler Landbrug & Fødevarer 31. maj 2017 i Landbrugsavisen.dk, at det er lykkedes at overtale den respekterede forsker Charlotte Kjærgaard, 46 år,til at skifte fra en stilling som uafhængig forsker på Århus Universitet til et job som specialkonsulent i det såkaldte videncenter Seges’ afdeling Miljø & Land. Her vil den nyansatte “specialkonsulent” få testet sin faglige integritet, når hun skal arbejde for en lobbyistorganisation som Landbrug & Fødevarer, der ejer Seges med hud og hår.

Den nye målsætning, som Charlotte Kjærgaard skal arbejde under, er ganske klar: Tjen landmandens interesser! Den blev formuleret af centerleder Ivar Ravn i 2014, hvor Ravn på Landsplanteavlsmødet i Herning 16. januar afgav denne forskningspolitiske erklæring:

Landbrugets enfant terrible Ivar Ravn blæser på faglig uafhængighed: Seges skal tjene penge til landmanden – for enhver pris.

“På Videncentret for Landbrug brænder vi for at gøre landmænd rige og lykkelige – så kort kan det egentlig siges. Det er afsættet for alt, hvad vi laver, uanset om vi arbejder med produktion, natur, miljø eller planlægning i det åbne land.”

Institutleder Henrik Zobbe, KU.

I lyset af denne forbløffende erklæring er det svært at nære tiltro til den faglige integritet, som forskere ved Seges ynder at påberåbe sig. Institutleder og jordbrugsøkonom Henrik Zobbe, en af forskerverdenens tunge drenge, når det gælder landbrug. har åbent advaret Landbrug & Fødevarer mod “politiseringen” af det landbrugsfaglige arbejde. I ForskerForum nr. 279 fra november 2014 lød advarslen fra Zobbe:

”Efter fusionen mellem Landbrugsrådet og landboforeningerne i den fælles organisation Landbrug & Fødevarer (fandt sted i 2009, red.) er der sket en voksende uheldig sammenblanding af den politiske gren og den faglige gren, og vi har oplevet flere eksempler på politisk styring af rent faglige processer. Det går ud over videncentrets troværdighed, hvis udredning og politik blandes sammen, så deres analyser af fx miljøspørgsmål – gødning, randzoner og oppløjning – bliver politiseret, så det saglige indhold kommer i anden række.”

Charlotte Kjærgaard er uddannet cand. scient. fra Landbohøjskolen og har dertil en Ph.D. som miljøingeniør fra Aalborg Universitet. Siden 1995 har hun forsket i omsætning og tab af næringsstoffer på Landbohøjskolen og universiteterne i Aalborg og Aarhus. De seneste 14 år har Charlotte Kjærgaard været seniorforsker ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet i Foulum.

På Seges skal Charlotte Kjærgaard fortsætte arbejdet med at udvikle nye drænvirkemidler, ligesom hun skal fortsætte sit arbejde med at udvikle viden om kvælstoftransport. Hun bliver del af det team, der har vandmiljø og klima som arbejdsområde. Hun har kvalificeret sig til den højt lønnede stilling som specialkonsulent ved at dokumentere en effektivitet på påståede 45-60 procents kvælstoffjernelse i drænvand fra de såkaldte minivådområder med biofilter, der skal kompensere for den øgede forurening fra landbruget som resultat af landbrugspakken.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.