Denne logo bliver der sagt farvel til på årets sidste dag. Det sker i et forsøg på at redde forskningsmillionerne fra det offentlige til landbruget

L&F siger farvel til 531 medarbejdere – SEGES skal fremadrettet arbejde uafhængigt med forskning, innovation og udvikling til landbruget for at sikre økonomisk støtte fra det offentlige

Udvikling på landbrugsområdet sker fra 1. januar 2022 i egen udviklingsvirksomhed, SEGES Innovation P/S. Hidtil har forskningen i SEGES været politisk kontrolleret af Landbrug & Fødevarer, men den går altså ikke længere. Ændringerne sker for at understrege, at de offentligt støttede forsknings- og udviklingsprojekter i fremtiden gennemføres uafhængigt af erhvervspolitiske interesserer. Det skriver SEGES i en pressemeddelelse den 18. november 2021.

Konstitueret direktør Flemming Nør-Pedersen, L&F. Pressefoto

-Vi ønsker, at det også fremadrettet er hævet over enhver tvivl, at der arbejdes uafhængigt med forskning, innovation og udvikling til landbrugserhvervet, siger Flemming Nør-Pedersen i pressemeddelelsen. Han er konstitueret adm. direktør i Landbrug & Fødevarer efter direktør Anne Ahrnung, der forlod posten i kølvandet på sexchikane-sagen i en L&F-kontrolleret virksomhed.

SEGES er gentagne gange i de senere år blevet kritiseret for at politisere den faglige debat omkring bl.a. kvælstofforureningen af de danske farvande, og ikke mindst samarbejdet med Aarhus Universitet om det faglige grundlag for Landbrugspakken i 2016. Også samarbejdet med Københavns Universitet har været kritiseret for manglende uafhængighed og udløste stærk kritik af universitetet. Desuden har Vestre Landsret i en opsigtsvækkende kendelse fra 2017 fastslået, at det såkaldte videncenter SEGES ikke kan forventes at optræde uafhængigt, men optræder partisk, også i sin såkaldt faglige rådgivning. Læs: SEGES_Kendelse

Politiseringen af det såkaldte videncenters faglighed vakte allerede i 2014 opmærksomhed, og en af forskerverdenens tunge drenge, når det gælder landbrug, advarede direkte mod den åbenlyse tendens. Advarslen kom fra jordbrugsøkonom og daværende institutleder Henrik Zobbe fra Københavns Universitets uafhængige Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi:

Henrik Zobbe, IFRO

”Efter fusionen mellem Landbrugsrådet og landboforeningerne i den fælles organisation Landbrug & Fødevarer (fandt sted i 2009, red.) er der sket en voksende uheldig sammenblanding af den politiske gren og den faglige gren, og vi har oplevet flere eksempler på politisk styring af rent faglige processer. Det går ud over videncentrets troværdighed, hvis udredning og politik blandes sammen, så deres analyser af fx miljøspørgsmål – gødning, randzoner og oppløjning – bliver politiseret, så det saglige indhold kommer i anden række.”

Advarslen blev fremsat i ForskerForum nr. 279 fra november 2014.

Da det såkaldte videnscenters 531 medarbejdere næsten udelukkende lever af projektbevillinger med offentlige penge fra bl.a. Promilleafgiftsfondene, Landbrugsstyrelsens projektpuljer og diverse EU-bevillinger, har den åbenlyse politisering af centrets arbejde til fordel for erhvervet bragt den fortsatte finansiering i fare. Her ligger forklaringen på den fremtidige placering af SEGES i armslængde fra Landbrug & Fødevarer.

Tidligere har SEGES helt åbenlyst bekendt kulør – læs denne artikel:

Forskningsdirektør indrømmer fusk med fagligheden

Ifølge pressemeddelelsen vil SEGES Innovation P/S’s fremtidige opgave være at levere viden og udvikling til primærproduktionen, det vil sige indenfor landbrugs- og fødevarefaglige emner som for eksempel planteproduktion, husdyrproduktion, miljø, klima og bioøkonomi/bioenergi, cirkularitet og biodiversitet.

-Her har vi i Danmark helt unikke kompetencer for praksisnær forskning og udvikling til primærproduktionen, som ikke kan undværes, hverken af landbruget eller af det samfund, som stiller krav til bæredygtig udvikling og udledning af færre klima-gasser fra det praktiske landbrug, siger Flemming Nør-Pedersen ifølge pressemeddelelsen.

-Vi vurderer, at SEGES Innovation P/S som en privat, uafhængig forsknings- og innovationsvirksomhed har optimale muligheder for at indgå i samarbejder og partnerskaber og opnå finansiering til at skabe den innovation og viden, der er brug for til den grønne omstilling i landbruget, siger Flemming Nør-Pedersen.

Samarbejde med nationale og internationale universiteter, forskere og virksomheder om faglige løsninger til landbruget vil fortsætte uændret i regi af SEGES Innovation P/S.

Der er afdelinger, der bliver i Landbrug & Fødevarer – det er for eksempel Veterinær- og Kvalitetsforhold, Skat, Erhvervsjura og sekretariaterne for LandboUngdom og 4H.

Mens alt åndede fred og ro – og Anne Ahrnung stadig var direktør – lagde SEGES aldrig skjul på sit egentlige formål – at skabe profit for landmanden. Skærmbillede fra SEGES’ hjemmeside 2017

Fakta 

  • SEGES’ nuværende faglige forsknings- og udviklingsprojekter overflyttes til SEGES Innovation og fortsætter uændret. Landmænd og landbrugsrådgivere via DLBR kan som altid trække på viden og værktøjer.
  • SEGES Innovation P/S etableres som en nonprofit virksomhed.
  • En fond ejer A-aktierne og dermed alle stemmerettighederne i SEGES Innovation P/S. Landbrug & Fødevarer har B-aktierne og ingen stemmerettigheder.
  • Flertallet af fondens bestyrelse er uafhængigt af Landbrug & Fødevarer. Fondens bestyrelse skal sikre, at forskningen og udviklingen i SEGES Innovation sker uafhængigt.
  • Fonden nedsætter SEGES Innovations bestyrelse, som skal bestå af et flertal af uafhængige medlemmer.
  • 531 medarbejdere* i det nuværende SEGES bliver en del af SEGES Innovation P/S – det er blandt andet de nuværende innovationsafdelinger HusdyrInnovation, Miljø- og PlanteInnovation. 155 medarbejdere* bliver i Landbrug & Fødevarer. Det drejer sig bl.a. om afdelingerne Erhvervsjura, Skat og Veterinær- & Kvalitetsforhold, som ikke primært arbejder med forskning og udvikling, samt ungdomsorganisationerne 4H og LandboUngdom.

*Tallet dækker over heltids-, deltidsansatte og studentermedhjælpere og er således ikke omregnet til fuldtidsansatte.

One Comment

  1. Av! Når Seges begynder med uvildig forskning mister de nok troværdigheden over for landbruget. (sarkasme kan forekomme).

Skriv en kommentar