Mando1
Gruppen på gale veje i mågekolonien på Mandø – pris: 1000 kr. pr. æg.

En mand, kvinde og to store drenge –  bevægede sig søgende gennem sølvmågekolonien på vej ind mod diget på sydvest forlandet af Mandø. Imens stod mågerne ude på vaden eller fløj uroligt rundt på pæn afstand.

Personerne gik søgende frem og tilbage i det høje græs, og flere gange samlede de æg op. Nogle æg lagde de tilsyneladende tilbage igen, mens andre blev givet til kvinden, der lagde æggene i en pose. Manden bar et plasticbæger med vand, formentlig for at teste om æggene var ruget på.

Denne søndagsudflugt med ulovligt ærinde til Vadehavsøen Mandø fandt sted  18. maj, men ægsamlergruppen var ikke alene. En naturven iagttog hele optrinnet i sin kikkert, og da gruppen var kommet ind til diget, råbte han dem an: “Det er sgu ikke i orden det der!”

“Hvad er ikke i orden”, spurgte  manden. “Vi samler bare muslingeskaller, må man da ikke det?”

Naturvennen opgav videre dialog, men fotograferede nummerpladen på gruppens bil.

Mandø ligger uden for lands lov og ret

Problemerne med ægindsamling på Mandø har stået på i årtier, til trods for det generelle forbud ved jagtlovsændringen i 1967. I følge en lokal husejer på Mandø, sker det stadig hvert eneste  år.

Når en hel persongruppe åbenlyst en søndag går rundt og samler æg ind på forlandet, så må det være,  fordi det er almindeligt accepteret af de lokale beboere på øen. De lokale beboere mener tilsyneladende, at de da bare kan gøre, hvad der passer dem. Det har de nærmest ret til, og det skal ingen udefra blande sig i. Sådan beskrives opfattelsen og forholdet til jagtlovgivningen.

Set i et større perspektiv er ægindsamling i Vadehavsområdet  særdeles uheldig.  Øen Langli i Ho Bugt er langt den vigtigste lokalitet for ynglende måger (kolonifugle) i den danske del af Vadehavet. Her yngler over halvdelen af samtlige måger i den danske del af Vadehavet, men dernæst følger Mandø. I forhold til Langli er ynglesuccessen imidlertid bemærkelsesværdigt ringe på Mandø, og der ses kun meget få ungefodrende måger på øen. Maser af fugle opgiver at yngle, og det er vurderingen, at ægindsamling er hovedårsagen hertil.

Episoden blev anmeldt til Naturstyrelsen, der efterfølgende kontaktede politiet. Gruppen blev afhørt, og de to voksne personer erkendte,  at de havde samlet æg – men de tog kun 3, som de sagde. De kan imødese en bøde på ca. 1000 kr. pr. æg.

Læs også Dansk Ornitologisk Forenings version af historien.

Comments are closed.