Chefjurist fratræder efter kritik af universitets lovbrud. Tilsynsmyndighed kalder det »særdeles kritisabelt«, at Aarhus Universitet tilbageholdt aktindsigter i sagen om oksekødsrapporten

Mens Aarhus Universitet udadtil slog sig op på »fuld transparens« i kølvandet på den skandaliserede oksekødsrapport, besluttede universitetet på de indre linjer at tilbageholde aktindsigter i strid med loven. Og efterfølgende dækkede universitetet over den ulovlige beslutning ved at give tilsynsmyndigheden, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, en falsk forklaring.

Det fremgår af en udtalelse fra styrelsen, som konkluderer, at Aarhus Universitet har handlet »særdeles kritisabelt«. Det skriver dagbladet Information den 5. maj 2021.

»Styrelsen skal derfor indskærpe, at Aarhus Universitet fremover skal give styrelsen korrekte oplysninger i dets udtalelser til styrelsen ved behandling af tilsynssager. Det er afgørende, at styrelsen for at udøve sin rolle som tilsynsmyndighed altid kan have tillid til, at de oplysninger, universitetet præsenterer for styrelsen i de konkrete sager, er korrekte og retvisende,« skriver styrelsen blandt andet.

Rektor Brian Bech Nielsen, AU. Foto: Lars Kruse/AU Foto

På Aarhus Universitet medgiver rektor Brian Bech Nielsen, at den »meget kraftige kritik« er »helt berettiget«.

»Sådan skal sager ikke håndteres på Aarhus Universitet,« siger han til dagbladet Information.

Sagen har nu kostet universitetets chefjurist jobbet. Desuden har den tidligere dekan, prodekanen og centerlederen alle fået en påtale fra rektoren.

Aarhus Universitet har tilbageholdt aktindsigter i strid med loven, og det er ifølge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen »særdeles kritisabelt«. Sagen er en udløber af bladets afdækning af en meget omtalt rapport, der udkom i 2019, om oksekøds klimaaftryk.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Folketinget

Rapporten blev præsenteret som uvildig forskning. Men det viste sig, at interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer og slagterigiganten Danish Crown var med til at udarbejde den. Aarhus Universitet trak dengang rapporten tilbage, og sagen kostede den ansvarlige institutleder jobbet.

I kølvandet på sagen søgte Information aktindsigt i flere eksternt finansierede rapporter for at undersøge, om noget lignende havde fundet sted i andre tilfælde. Men Aarhus Universitet udskød i to måneder at udlevere de ønskede dokumenter.

Interne dokumenter viser, at der på universitetet blev truffet en bevidst beslutning om at tilbageholde aktindsigterne, noterer Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen (S) finder universitets handlemåde uacceptabel.

“Når der kommer så alvorlig kritik fra styrelsen, så er det en sag, jeg ser med alvor på. Min klare forventning er, at Aarhus Universitet ikke lader det her være noget, der gentager sig,” siger hun til Information.

Bannerfoto: Charlie Solorzano/Unsplash

Landbrugslobby tilbagebetaler penge for omstridt oksekødsrapport

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar