Her er den famøse rapport.

Landbrug & Fødevarer erkender at være gået for langt i forløbet med oksekødsrapporten. Interesseorganisationen vil tilbagebetale 455.000 kroner. Det skriver Ritzau den 1. september 2019 ifølge TV2.

Sagen om den stærkt kritiserede oksekødsrapport får nu konsekvenser i en af landets største og mest aggressive lobbyorganisationer. Landbrug & Fødevarer erkender at have overskredet grænsen for anstændig opførsel og tilbagebetaler derfor nu de 455.000 kroner, som interesseorganisationen havde fået af Kvægafgiftsfonden til at lave den omstridte rapport om oksekøds miljø- og klimabelastning.

Det skriver direktør for Landbrug & Fødevarer Morten Høyer i en skriftlig kommentar til dagbladet Information.

Morten Høyer er den ansvarlige hos Landbrug & Fødevarer. Foto: L&F Pressefoto

– Vi kan se, at vi ikke har overholdt god skik for samarbejde med universiteter, som vi burde have gjort. Vi er gået for langt, og vores indblanding i projektet har miskrediteret forskernes resultater. Det kan vi ikke være tjent med. Derfor vælger vi at betale det anvendte beløb tilbage til den fond, der har bevilliget os pengene, skriver Morten Høyer til Information.

Landbrugslobby skrev hele afsnit i rapport

Oksekødsrapporten er udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) ved Aarhus Universitet og er finansieret af Kvægafgiftsfonden med hjælp fra Landbrug & Fødevarer.

Læs denne tidligere artikel om den ubrugelige rapport.

I Information har udenforstående eksperter blandt andet kritiseret, at projektets styregruppe udelukkende har bestået af landbrugs- og kødsektoren, og at Landbrug & Fødevarer har stået for den overordnede projektledelse.

Derudover kunne Information fredag afsløre, at forskerne bag rapporten ikke alene har ladet landbrugslobbyen påvirke en pressemeddelelse, men ligefrem ladet dem skrive hele afsnit i rapporten.

Lektor Lisbeth Mogensen fra Institut for Agroøkologi er hovedforfatter på den omstridte rapport

Både Danish Crown og Landbrug & Fødevarer har således spillet en så fremtrædende rolle i processen, at de har kunnet skrive i og komme med rettelser til rapporten.

Samtidig står Danish Crown bag rapportens titel og forsidefoto.

Den ansvarlige styregruppe bag rapporten er følgende: John Hermansen, Aarhus Universitet, Lisbeth Mogensen, Aarhus Universitet, Ellen Trolle, Danmarks Tekniske Universitet, Nicolaj Christoffersen, Kødbranchens Fællesråd, Anne Kathrine Voldsgaard Johansen, Kødbranchens Fællesråd, Anette Christiansen, Landbrug & Fødevarer, Hanne Castenschiold, Landbrug & Fødevarer, Sofie Svarre Mikkelsen, Landbrug & Fødevarer og Charlotte Thy, Danish Crown.

Kasketterne blev blandet sammen

Landbrug & Fødevarer har ikke stillet op til mundtligt interview, men direktør Morten Høyer har besvaret Informations spørgsmål skriftligt.

Han oplyser, at interesseorganisationen bortset fra at refundere fondsmidlerne også har besluttet at skærpe interne procedurer for forskningssamarbejder.

– Vi er en organisation, der laver innovation, udvikling, sygdomsforebyggelse og meget andet, så fødevareerhvervet kan udvikle sig. Men vi er også en interesseorganisation. I denne sag har vi fået blandt kasketterne sammen, og derfor har vi besluttet, at fremover må politiske medarbejdere ikke deltage i forskningsprojekter med universiteterne, skriver Morten Høyer til Information.

Hos Landbrug & Fødevarer vil man nu sætte gang i en undersøgelse af, om interesseorganisationen ved tidligere projekter har haft for stor indflydelse på universitetsforskeres arbejde.

Redaktionen på gylle.dk anbefaler, at Landbrug & Fødevarer ser nærmere på rapporten ”Merrild og ministeren betalte halv mio. kr. for FAO-rapport”


Kommentarer

  1. Pingback: Den fatale oksekødsrapport: Aarhus Universitet har gjort det før – men det har andre også | Gylle.dk

  2. Pingback: Myndighedsbetjening på Uni: "Så opfører vi os jo som en virksomhed, der skal aflevere en konsulentrapport" | Gylle.dk

  3. Pingback: Ny database gør os klogere på fødevarers klimabelastning – landbruget afviser den | Gylle.dk

  4. Pingback: Fusk med aktindsigt i oksekødsrapporten koster chefjurist jobbet på Aarhus Universitet | Gylle.dk

Skriv en kommentar