“Selvfølgelig kan det være billigere at sende dem afsted, fordi de kender systemet hos Landbrug & Fødevarer. Men det er jo ikke specielt betryggende, når de en gang har forsynet regnskaberne med en påtegning”.

Sådan vurderer Lars Bo Langsted, professor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, den revisorundersøgelse, som Fødevareministeriet har igangsat af millionsvindlen med EU-tilskud hos Landbrug & Fødevarers såkaldte Videncenter for Svineproduktion. Det skriver Altinget.dk 27. marts 2014.

Soren_Gade
Ex-politikeren Søren Gade er den øverste ansvarlige for millionsvindlen i VSP, men indtil videre er han gået ram forbi.

NaturErhvervstyrelsen blev kort før jul opmærksom på omfattende snyd med EU-støtte i et projekt hos Videncenter for Svineproduktion (VSP) under Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer iværksatte kort tid efter en revisionsundersøgelse af en række andre projekter under VSP. Også her blev der påpeget ‘systematisk’ snyd i et sådant omfang, at videncenterets direktør Nikolaj Nørgaard sidst i januar blev afskediget.

Efterfølgende har NaturErhvervstyrelsen igangsat sin egen eksterne revisionsundersøgelse af forholdene i VSP. Revisionsselskabet Deloitte er ansvarlig for opgaven.

En anonym henvendelse pegede i februar på lignende problemer med fejlkontering af EU-støtte i Videncenter for Landbrug. Det indgår nu også i NaturErhvervsstyrelsens undersøgelse.

Den endelige undersøgelse fra Deloitte forventes afsluttet i april.

Revisor reviderer sig selv

Kritikken retter sig mod, at selv samme revisionsselskab, som Landbrug & Fødevarer bruger til ekstern revision, er nu i færd med at gennemføre en uvildig undersøgelse af misbruget af EU-støtte i Videncenter for Svineproduktion.

Da videncenteret hører under Landbrug & Fødevarer, skal revisionsselskabet Deloitte dermed lave en kritisk efterprøvning af regnskaber, som Deloitte selv har revideret og udstyret med en revisorerklæring. Det kan være problematisk, mener Lars Bo Langsted, professor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

“Selvfølgelig kan det være billigere at sende dem afsted, fordi de kender systemet hos Landbrug & Fødevarer. Men det er jo ikke specielt betryggende, når de en gang har forsynet regnskaberne med en påtegning,” siger Lars Bo Langsted.

Han understreger, at det formentlig ikke er i konflikt med revisorlovens krav til habilitet, så længe at undersøgelsen ikke skal munde ud i noget, som Deloitte skal påføre en revisorerklæring. Det ville nemlig bringe selskabet på kanten med reglerne mod egenrevision.

Men vil man være helt sikker på at undgå en bias, skal man ifølge Lars Bo Langsted bede et andet revisionsselskab om at udføre opgaven. Formentlig med den ulempe, at det ville blive dyrere.

Styrelsens betænkeligheder

HansJornLangfrits
Hans Jørgen Langfrits, enhedschef i Center for Tilskudsbetaling i NaturErhvervstyrelsen, har ansvaret for den problematiske revisor-undersøgelse.

Deloitte gennemfører efterkontrollen af regnskaberne vedrørende EU-støtte i Videncenter for Svineproduktion (VSP) på vegne af NaturErhvervstyrelsen. Og her var man allerede i udgangspunktet opmærksom på Deloittes dobbeltrolle.

“En anke mod denne løsning er, at en anden del af Deloitte fungerer som revisor for L&F, og har underskrevet revisorerklæringen i tilskudssagen,” skriver styrelsen i et indstillingsnotat i december.

Men da det netop var Deloitte, der i første omgang opdagede fejlene hos Videncenter for Svineproduktion, vurderede styrelsen i notatet, at “der er belæg for at have tillid til, at de vil være den rette til at gennemføre undersøgelsen”.

Den vurdering holder fortsat, siger Hans Jørgen Langfrits, enhedschef i Center for Tilskudsbetaling i NaturErhvervstyrelsen.

Læs hele artiklen.

 

Andre populære indlæg: