PhilippeGrandjean
Professor Philippe Grandjean ser med stor bekymring på de høje niveauer af sprøjtegift-rester i danske børn urin.

NY RAPPORT: Koncentrationen af pesticid-rester i urinen hos danske børn er alarmerende højt, mener forskere på baggrund af en ny undersøgelse. De frygter blandt andet, at flere vil udvikle ADHD. Men Miljøstyrelsen ser ingen grund til panik. Det skriver Altinget.dk 18. maj 2016 om en ny undersøgelse, der afslører en foruroligende høj mængde pesticid-rester i urinen hos danske børn og deres mødre.

”Det er alarmerende, at vi har en så høj koncentration af pesticider i Danmark. Jeg frygter, at det kommer til at skade den næste generations intelligens,” siger professor i miljømedicin og forskningsleder ved SDU, Philippe Grandjean. Grandjean er forfatter til bogen “Kemi på hjernen”, der udkom sidste efterår.

Han refererer til en ny undersøgelse, som Miljøstyrelsen har betalt for og publicerer onsdag. Men selve rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet i samarbejde med Københavns Universitet. Forskerne har undersøgt mængden af pesticidrester hos 144 danske skolebørn og 145 mødre. Konkret har man målt koncentrationen i urinen af såkaldte organofosfat-insekticider, som er en gruppe af sprøjtemidler, der bliver anvendt i landbrugsproduktion.

HelleRaun
Helle Raun Andersen.

Lektor i miljømedicin ved Syddansk Universitet Helle Raun Andersen er medforfatter til rapporten. Hun ser ikke med milde øjne på resultatet.

”Vi har målt ret høje koncentrationer i danskernes urin. Og det er bekymrende, fordi vi mistænker, at de her stoffer skader børns hjerner,” siger hun.

Forskerne finder, at 90 procent af forsøgspersonerne har spor af pesticid-rester i urinen. Koncentrationen er størst hos børn og i særdeleshed hos dem, der kommer fra mere velstillede familier, som bor i de store byer.

Grænseværdier må sænkes
Mængden af pesticider i urinen er kun målt en gang før i Danmark. I forhold til den første undersøgelse fra 2008 er omfanget faldet, men forskerne konkluderer alligevel, at danskerne er ”væsentligt” udsat for de undersøgte stoffer.

Forskerne peger også på, at koncentrationen i Danmark er højere end i USA, hvor undersøgelser har koblet omfanget til en skadelig udvikling af børns hjerner. Herunder en øget risiko for, at børn udvikler ADHD. Derfor lyder det i rapporten, at der også kan være samme forhøjede risiko i Danmark.

EU sætter grænser for, hvor stort omfanget af pesticidrester må være i fødevarerne. Og Helle Raun Andersen mener i den forbindelse, at man fra myndighedernes side bør tage omfanget alvorligt.

”Danmark bør presse på for at få sat EU’s grænseværdier ned, så de undersøgte pesticider bliver udfaset,” siger hun.

Spis økologi
Philippe Grandjean er enig. Han har simpelthen ikke tillid til, hvad han kalder “forældede grænseværdier”, og derfor vil han anbefale alle gravide kvinder at købe økologisk, indtil de mistænkte sprøjtemidler en dag er helt udfaset. Eller begrænset så meget, at der ikke længere er rester i fødevarerne.

Herhjemme er de fleste af de undersøgte sprøjtemidler ulovlige at benytte, og derfor vurderer forskerne, at det høje niveau må tilskrives importeret frugt og grønt.

SusanneBennekou
Susanne Hougaard Bennekou er toksikolog, men ansat som seniorrådgiver i Miljøstyrelsen. Hun er desuden viceformand for EFSA’s videnskabelige komite for sprøjtegifte og deres restprodukter og har derfor et medansvar for EFSA’s omdiskuterede frikendelse af glyphosat som “kræftfremkaldende”.

I modsætning til forskerne mener Miljøstyrelsen ikke, der er problemer ved de høje pesticidværdier. Det er Miljøstyrelsen, der finansierer og udgiver rapporten, og specialkonsulent Susanne Hougaard Bennekou ser ingen grund til panik. Hun peger på, at EU’s grænseværdier for de mistænkte stoffer er strikse.

”De her stoffer er reguleret hårdt med lave grænseværdier. Og vi mener ikke, at den nuværende eksponering er problematisk. Det peger Fødevarestyrelsens overvågning af pesticidrester også på,” siger Susanne Hougaard Bennekou.

Sprøjtegift i tisseprøver

I slutningen af april 2016 offentliggjorde professor Lisbeth E. Knudsen fra Københavns Universitet en mindre undersøgelse af forekomsten af glypfosat i børns urin. Hun havde undersøgt 27 urinprøver fra danske skolebørn og mødre fra Gentofte og Viby Sjælland, og de viste sig alle at indeholde glyphosat-rester, fortæller hun. Glyfosat er det aktive giftstof i verdens mest udbredte sprøjtemiddel, Round Up.

»Jeg er ikke i tvivl om, at der er en cancer-risiko ved glyphosat, og som toksikolog er jeg bekymret over, at man ikke tager os mere alvorligt, når vi advarer mod sådanne stoffer,« udtalte Lisbeth E. Knudsen til Ingeniøren.dk, der bragte artiklen 28. april 2016.

Landbruget lurepasser

Den alarmerende rapport er blevet refereret i den private lobbyorganisation Landbrug og Fødevarers netavis, men uden kommentarer fra de ansvarlige landbrugsrepræsentanter. Netavisen har valgt at fokusere på Miljøstyrelsens reaktion, der betegnes som “ubekymret”.

lars_hvidtfeldt_cheminova
Godsejer Lars Hvidtfeldt.

Normalt er det viceformand godsejer Lars Hvidfeldt, der kommenterer sager om sprøjtegifte, selvom han sidder som lønnet bestyrelsesmedlem hos kemikoncernen Auriga (tidl. Cheminova), men Hvidtfeldt har forholdt sig tavs. Han har tidligere krævet ret til at bruge skrappere spøjtemidler i dansk landbrug end tilladt i dag.