Kina_flag
Den lovende Kina-eksport af svinekød risikerer at lukke ned, hvis ikke der kommer styr på MRSA-epidemien i de danske svinefabrikker. Foto fra Den Himmelske Freds Plads i Beijing af Gustav Bech.

De omfattende problemer med den hastigt voksende MRSA CC398-spredning i den danske svineindustri har vakt de kinesiske myndigheders opmærksomhed. Dermed er den spæde svinekødseksport til Kina bragt i farezonen, før den for alvor har taget fart. Det kan de danske svineproducenter takke sig selv for på grund af den manglende indsats overfor de smitsomme stafylokok-bakterier.

Veterinærdirektør Per Henriksen i Fødevareministeriet bekræfter, at det er “korrekt, at der i januar har været opmærksomhed om MRSA i Danmark fra kinesisk side”. På ordinært dansk betyder det, at de kinesiske veterinære myndigheder har krævet ren besked om den voksende MRSA-epidemi i den danske svineindustri. Man kræver garanti for, at MRSA-inficeret svinekød fra Danmark ikke kan smitte de kinesiske forbrugere.

Eksporten af svinekød til Kina har været stigende siden april 2014, hvor det lykkedes den energiske fødevareminister Dan Jørgensen (S) at få åbnet det kinesiske marked for dansk svinekød.

Kina_DanJorgensen
Dan Jørgensens store satsning på Kina kan vise sig forfejlet på grund af den manglende MRSA-bekæmpelse i svineindustrien. Foto: DR.

»Jeg er stolt og glad. Danmark bliver nu det første land i verden, som må sælge pølser til de kinesiske middagsborde. Det betyder 250 mio. kr. i eksport, og at vi sikrer arbejdspladser og vækst i Danmark. Det har holdt hårdt, og jeg er glad for, at vi i tæt og konstruktivt samarbejde med erhvervet nu er kommet i mål«, sagde fødevareminister Dan Jørgensen i april 2014 til politiken.dk, og han oplyste stolt, at aftalen havde være undervejs i seks år.

»Den kinesiske middelklasse vokser med eksplosiv fart, og de mange kinesere med Yuan på lommen vil have kvalitet. Godkendelsen understreger, at Danmark skal konkurrere på mere end pris. Dansk fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed er i verdenseliten«, påstod Dan Jørgensen.

Knap et år senere har de centrale kinesiske myndigheder nu indledt en “dialog” med de danske myndigheder om MRSA-problematikken.

Ifølge veterinærdirektør Per Henriksen har de danske myndigheder “forklaret forholdene om MRSA i Danmark. Vi har oplyst om den nye rapport fra MRSA ekspertgruppen og dens konklusioner bl.a. om, at risikoen for smitte til mennesker fra kød anses som meget lille”.

PerHenriksen
Veterinærdirektør Per Henriksen har haft ansvaret for MRSA-bekæmpelsen siden 2012, men epidemien har fået lov at udfolde sig uhæmmet.

Per Henriksen understreger, at dansk svinekød  ikke er blevet mødt med krav om ekstra attestering for MRSA.

Allerede i  dag skal alle forsendelser af dansk svinekød til Kina være attesteret fri for en lang række svinesygdomme bl.a. Anthrax, Brucellose Suis, Bovin Tuberkulose, Morbus Aujeszkyi, Gastroenteritis, Trikinellose, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS), Afrikansk svinepest, mund- og klovesyge, smitsom blæreudslet, klassisk svinepest og kvægpest.

Og så er der lige pkt. 8, hvor der kræves – på kinesisk, at 上述肉品没有受病原体的污染, 符合丹麦和欧盟的有关法规的要求 – eller i dansk oversættelse – at “kødet er, i overensstemmelse med dansk lovgivning og EU lovgivning, fri for patogener” og dermed egnet til menneskeføde. Det er formentlig her, at problemet opstår med den høje MRSA-infektionsrate (68 %) i den danske svineindustri.

Både de danske sundheds- og fødevaremyndigheder har i flere år hævdet, at MRSA-inficeret svinekød ikke udgør nogen smitterisiko for forbrugerne, men med den seneste risikovurdering har man måtte sluge sine egne ord. Heri står der nu: “Selvom kød fra svin og specielt udenlandsk fjerkræ kan huse MRSA CC398 på overfladen, vurderes risikoen for smitte via kød at være begrænset”. At man ikke længere afviser risikoen skyldes dels en række tilfælde at infektioner hos patienter uden forbindelse til levende husdyr, dels et tilfælde af infektion hos en ansat i slagterafdelingen i et dansk supermarked.

Visited 6 times, 3 visit(s) today

Comments are closed.