Kina kræver ren besked om MRSA i dansk svinekød

Kina_flag

Den lovende Kina-eksport af svinekød risikerer at lukke ned, hvis ikke der kommer styr på MRSA-epidemien i de danske svinefabrikker. Foto fra Den Himmelske Freds Plads i Beijing af Gustav Bech.

De omfattende problemer med den hastigt voksende MRSA CC398-spredning i den danske svineindustri har vakt de kinesiske myndigheders opmærksomhed. Dermed er den spæde svinekødseksport til Kina bragt i farezonen, før den for alvor har taget fart. Det kan de danske svineproducenter takke sig selv for på grund af den manglende indsats overfor de smitsomme stafylokok-bakterier.

Veterinærdirektør Per Henriksen i Fødevareministeriet bekræfter, at det er “korrekt, at der i januar har været opmærksomhed om MRSA i Danmark fra kinesisk side”. På ordinært dansk betyder det, at de kinesiske veterinære myndigheder har krævet ren besked om den voksende MRSA-epidemi i den danske svineindustri. Man kræver garanti for, at MRSA-inficeret svinekød fra Danmark ikke kan smitte de kinesiske forbrugere.

Eksporten af svinekød til Kina har været stigende siden april 2014, hvor det lykkedes den energiske fødevareminister Dan Jørgensen (S) at få åbnet det kinesiske marked for dansk svinekød.

Kina_DanJorgensen

Dan Jørgensens store satsning på Kina kan vise sig forfejlet på grund af den manglende MRSA-bekæmpelse i svineindustrien. Foto: DR.

»Jeg er stolt og glad. Danmark bliver nu det første land i verden, som må sælge pølser til de kinesiske middagsborde. Det betyder 250 mio. kr. i eksport, og at vi sikrer arbejdspladser og vækst i Danmark. Det har holdt hårdt, og jeg er glad for, at vi i tæt og konstruktivt samarbejde med erhvervet nu er kommet i mål«, sagde fødevareminister Dan Jørgensen i april 2014 til politiken.dk, og han oplyste stolt, at aftalen havde være undervejs i seks år.

»Den kinesiske middelklasse vokser med eksplosiv fart, og de mange kinesere med Yuan på lommen vil have kvalitet. Godkendelsen understreger, at Danmark skal konkurrere på mere end pris. Dansk fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed er i verdenseliten«, påstod Dan Jørgensen.

Knap et år senere har de centrale kinesiske myndigheder nu indledt en “dialog” med de danske myndigheder om MRSA-problematikken.

Ifølge veterinærdirektør Per Henriksen har de danske myndigheder “forklaret forholdene om MRSA i Danmark. Vi har oplyst om den nye rapport fra MRSA ekspertgruppen og dens konklusioner bl.a. om, at risikoen for smitte til mennesker fra kød anses som meget lille”.

PerHenriksen

Veterinærdirektør Per Henriksen har haft ansvaret for MRSA-bekæmpelsen siden 2012, men epidemien har fået lov at udfolde sig uhæmmet.

Per Henriksen understreger, at dansk svinekød  ikke er blevet mødt med krav om ekstra attestering for MRSA.

Allerede i  dag skal alle forsendelser af dansk svinekød til Kina være attesteret fri for en lang række svinesygdomme bl.a. Anthrax, Brucellose Suis, Bovin Tuberkulose, Morbus Aujeszkyi, Gastroenteritis, Trikinellose, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS), Afrikansk svinepest, mund- og klovesyge, smitsom blæreudslet, klassisk svinepest og kvægpest.

Og så er der lige pkt. 8, hvor der kræves – på kinesisk, at 上述肉品没有受病原体的污染, 符合丹麦和欧盟的有关法规的要求 – eller i dansk oversættelse – at “kødet er, i overensstemmelse med dansk lovgivning og EU lovgivning, fri for patogener” og dermed egnet til menneskeføde. Det er formentlig her, at problemet opstår med den høje MRSA-infektionsrate (68 %) i den danske svineindustri.

Både de danske sundheds- og fødevaremyndigheder har i flere år hævdet, at MRSA-inficeret svinekød ikke udgør nogen smitterisiko for forbrugerne, men med den seneste risikovurdering har man måtte sluge sine egne ord. Heri står der nu: “Selvom kød fra svin og specielt udenlandsk fjerkræ kan huse MRSA CC398 på overfladen, vurderes risikoen for smitte via kød at være begrænset”. At man ikke længere afviser risikoen skyldes dels en række tilfælde at infektioner hos patienter uden forbindelse til levende husdyr, dels et tilfælde af infektion hos en ansat i slagterafdelingen i et dansk supermarked.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.