MRSA-skandalen er skabt i Fødevareministeriet

Rigsrevisionen kulegraver over de kommende måneder (Pol. 11.12.2014) Fødevareministeriets skandaløse håndtering af den eksploderende MRSA-epidemi, og fra første færd vil pilen pege mod ministeriets dyrlæger som de egentlige syndere.

PerHenriksen

Hvorfor er en dyrlæge den bedst egnede til at beskytte borgernes sundhed mod resistente svinebakterier? Dyrlæge Per Henriksen i Fødevareministeriet har haft det absolutte ansvar for MRSA-epidemiens udvikling siden 2012.

Heriblandt vil chefdyrlægen Per Henriksen indtage en særstilling. I sin position som såkaldt veterinærdirektør har Henriksen haft ansvaret for den manglende indsats.

Henriksen er den helt centrale embedsmand, der kunne have sparet skatteyderne for mange ekstra millioner til sundhedsvæsenet og for lidelser hos de hundredvis af MRSACC398-inficerede patienter, der allerede er ramt af de antibiotika-resistente stafylokokker fra landets svinefabrikker.

Da Per Henriksen overtog ansvaret som direktør i marts 2011, havde svinebranchen stadig gode chancer for at få styr på sin smittesituation. Blot 16 procent af fabrikkerne mentes at være inficerede, og året før havde Statens Serum Institut kun registreret 111 smittebærende personer.
Siden da er epidemien eksploderet. Antallet af smittebærere er ti-doblet til 1150 i 2014, og infektionsraten blandt de 6000 svinefabrikker er vokset til op mod 70 procent.

Skærmbillede 2014-12-09 edited

Antallet af svine-MRSA-smittede er mangedoblet i den periode, hvor Per Henriksen har ladet stå til. Figuren er fra Statens Serum Institut.

Hvad har veterinærdirektøren foretaget sig i de tre år, hvor ansvaret har været hans? Intet aktivt. Tværtimod har han bortforklaret, hemmeligholdt, forsinket og blokeret stort set alle tilløb til handling.

Der kan næppe herske tvivl om, at det var Henriksen, der overtalte daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) til at hemmeligholde alle data om de smittefarlige svinefabrikker. En skæbnesvanger beslutning, der strider mod sund fornuft og al lægefaglig rådgivning om bekæmpelse af epidemier. Beslutningen er desuden blevet underkendt af Ombudsmanden, men de inficerede fabrikker er stadig hemmelige.

Det var også Henriksen, der i august 2012 satte sig for bordenden af det fælles udvalg mellem Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet, der skulle stoppe smitten. Udvalget blev nedsat af Mette Gjerskov og daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF), men det har aldrig afgivet sine anbefalinger.

Mette Gjerskov - Fødevareminister, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) traf i 2012 den fatale beslutning om  hemmeligholdelse af de MRSA-inficerede svinefabrikker efter krav fra den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Beslutningen er senere underkendt af Ombudsmanden, men har blokeret for en indsats mod epidemien i mere end to år.

I efteråret 2014 blev Henriksen overhalet indenom af fødevareminister Dan Jørgensens MRSA-ekspert gruppe, der på mindre end fire måneder præsterede en fagligt dækkende rapport med en stribe forslag til konkret handling.

Det eneste aktive forslag fra Per Henriksens side har været at udskyde indsatsen til 2018 ved hjælp af et tre-årigt MRSA-forskningsprogram til 30 mio. kroner.

NickHakkerup

Hvorfor har sundhedsminister Nick Hækkerup (S) mindre indflydelse på beskyttelsen af borgernes sundhed end en dyrlæge?

Hele dette uskønne forløb, som Rigsrevionen nu kaster sig over, har for længst dokumenteret, at Fødevareministeriets dyrlæger aldrig helhjertet har forsøgt at bekæmpe udbredelsen af svine-MRSA. Ministeriet har dokumenteret til fulde, at dyrlæger næppe er de rette fagfolk til en sådan opgave. De tænker først og fremmest på svinene, og de påvirkes som bekendt ikke af de resistente bakterier. Det gør kun mennesker.

I virkeligheden burde Rigsrevisionen flytte fokus til Sundhedsministeriet og spørge sundhedsminister Nick Hækkerup: Hvorfor overlader du ansvaret for danskernes sundhed og smitterisiko til en håndfuld dyrlæger? Der ligger den virkelige skandale.

Læs Rigsrevisionens program for undersøgelsen.

Andre populære indlæg:

Comments

comments

2 kommentarer til MRSA-skandalen er skabt i Fødevareministeriet

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.