Det går den rigtige vej for klimaet, men det går alt for langsomt med at neddrosle den europæiske kødindustri. Bemærk dog, at svinekødsindustrien fortsat er i frit fald i 2023; se nedenfor. Kilde Eurostat

Svinekødsproduktionen i Europa fortsatte sin positive normalisering i 2023

I de første syv måneder af 2023 var svinekødsproduktionen i EU-27-landene 8 % mindre end i samme periode sidste år. Det var andet år i træk med produktionsnormalisering, da produktionen for 2023 er faldet med over 10% i forhold til det 5-årige gennemsnit. EU-kommissionens seneste prognose pr. november 2023 for svinekødsproduktionen i 2023 var, at året slutter med 6,6 % mindre.

Det skrev Pigprogress.net i en analyse sidst på året.

Kilde: https://www.zmp.de/cockpit/schweine

Tallene er faldende i alle større europæiske svinekødsproducerende lande. I Spanien, der er langt det største svineland i Europa, blev der ifølge landbrugsministeriet slagtet 2,1 millioner svin eller 3,5 % mindre end i 2021, og en tilbagevenden til niveauet fra det foregående år. I tonnage producerede Spanien 5.027 millioner tons svinekød sidste år. Det var et fald på 3 % i forhold til året før.

Danmark er fortsat det mest ekstreme svinekødsproducerende land i EU, som den eneste nation med flere svin end indbyggere. Kilde Eurostat

Med en bestand på omkring 150 millioner på EU’s landbrugsbedrifter repræsenterer svin den største husdyrkategori i EU, pænt foran kvæg (ca. 89 millioner dyr). Næsten 40 % af EU’s svin befinder sig i to medlemsstater: Spanien (30,1 mio. svin) og Tyskland (27,6 mio. svin), mens Frankrig (13,1 millioner), Danmark (12,8 millioner), Holland (12,3 millioner) og Polen (11,9 millioner) også huser store svinebestande.

Danmark beholder førertrøjen som EU’s svinesti #1 trods eksportens nedtur. Opdatering ved redaktionen

I Danmark, der er den tredje største svinekødsproducent i EU, er svinebestanden også i frit fald, men antallet af svin er dog stadig dobbelt så stort som indbyggertallet. Med lidt mere end to til én i Danmark (215 svin pr. 100 indbyggere i 2016), er Danmark den eneste medlemsstat, hvor dette er tilfældet. Forholdet er dog også højt i Holland (70 grise pr. 100 indbyggere), men den hollandske regering arbejder aktivt på at nedbringe antallet ganske betydeligt for at bekæmpe kvælstofforureningen. Spanien er det største svineland i EU, men alligevel med beskedne 63 svin til hver 100 indbyggere. I Belgien er forholdet 54:100. Svinefabrikker er relativt sjældne i Grækenland og Storbritannien (begge lande har blot syv svin pr. 100 indbyggere) og i Bulgarien og på Malta (begge 9:100).

Selvom svinekødsindustrien er i frit fald, så behøver ingen at frygte mangel på flæsk. Selvforsyningsgraden ligger fortsat komfortabelt over de 100%, fordi faldet udelukkende rammer eksporten ud af EU. Bemærk dog det vigende forbrug pr. indbygger. Kilde: Landbrug & Fødevarer

EU har en betydelig husdyrbestand: der var 143 millioner svin, 77 millioner kvæg, 62 millioner får og 12 millioner geder i december 2019.

Størstedelen af EU’s husdyr opdrættes i blot nogle få EU-medlemsstater.

  • Spanien tegnede sig for 22 % af EU’s svin, 9 % af EU’s kvæg, 25 % af EU’s får og 23 % af EU’s geder.
  • Tyskland tegnede sig for 18 % af EU’s svin og 15 % af EU’s kvæg.
  • Frankrig tegnede sig for 9 % af EU’s svin, 24 % af EU’s kvæg og 12 % af EU’s får.

Der var nogle andre medlemsstater, der var relativt specialiserede:

  • Danmark tegnede sig for 9 % af EU’s svinebestand og Holland yderligere 8 %.
  • Irland tegnede sig for 9 % af EU’s kvægbestand.
  • Grækenland tegnede sig for 14 % af EU’s fårebestand og 31 % af gedebestanden.

Bannerbillede: Der er stadig masser af flæsk for de kødglade, selvom svinekødsindustrien er i frit fald. Privatfoto

Så voldsomt voksede svinekødsindustrien i EU i årene 2000-2020, og som det ses, blev udviklingen drevet frem af især Tyskland og Spanien med stærkt øget eksport, samtidig med at forbruget på hjemmemarkedet faktisk var vigende. Kilde: Eurostat
Visited 21 times, 7 visit(s) today

Kommentarer

  1. allan høyer

    Tak… osse for rubrikken ☺

Skriv en kommentar