Kronhinder – her på Vind Hede. Reservaterne for krondyrene har virket. Erstatningsbeløbene for markskader bør fremover anvendes til at sikre, at de gamle træer i de udlagte urørte skove i nationalparken i Nordsjælland ikke fældes. Foto: Søren Wium-Andersen

Jyske erstatninger for kronvildt bør nu beskytte gamle træer i Nordsjælland

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver den 4. marts 2020:

I mere end 75 år er der udbetalt store erstatninger for markskader til naboer til statsarealer, hvor der er krondyrreservater. Midlerne bliver udbetalt for at ophjælpe bestandene, som nu er udbredt over hele landet. Udbetalingerne fra Naturstyrelsen er fortsat selv efter, at krondyr nu er så almindelige, at de giver problemer. Alene i perioden fra 2010-2018 har Naturstyrelsen udbetalt 8,98 mio. kroner uden, at der blev taget stilling til, om udbetalingerne, der blev indført i begyndelsen 40erne, fortsat er rimelige. Set fra et samfundssynspunkt er problemet løst.

Da miljøminister Lea Wermelin skønnede, at de eksorbitante erstatninger for kronvildtskader ikke er rimelige, ønskede ministeren Vildtforvaltningsrådets indstilling hertil. Den lukrative landbrugsstøtteordning skal nu ophæves, men hvornår det omsættes til handling, er ikke oplyst.

Det sparede beløb på finansloven, som alene i 2019 måske er blevet til 2 mio. kroner, bør ministeren anvende til at reducere fældninger af gamle træer i statens skove. Midlerne kan med fordel kanaliseres over til Nationalparken i Nordsjælland. Her ligger de gamle træer i gigantiske tømmerstakke, der flises. I stedet bør  træerne anvendes i træindustrien eller blive stående. Afbrændingen er til gavn for Nordsjællands borgere, der på det korte sigt får en billig varme fra flisen, men som en høring i Folketinget for nyligt påpegede, er afbrændingen til stor skade for klimaet på grund af CO2 frigivelsen. Efterlades de gamle træer vil det gavne den trængte biodiversitet.

Tabel

Erstatningsudbetalinger for kronvildtskader 2010-2018. De er udbetalt til 10-15 ejendomme. Krondyr har givet kroner i kassen! Brug bjælken i bunden af skemaet for at se tallene for alle årene.

Finansår 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
kr kr kr kr kr kr kr kr kr
I alt 267.800 491.945 1.124.500 461.200 481.360 1.478.901 1.353.073 1.484.573 1.840.556
Bestanden af krondyr er mangedoblet gennem de seneste 75 år, så det er ganske meningsløst at opretholde særlige reservater for de store dyr. Foto: Søren Wium-Andersen

Baggrundsinformation for indlægget kan findes på adresserne:

 >>Opdaterede mødeindkaldelsen til Vildtforvaltningsrådets møde den 3. december 2010<< Se side 17 og 18

og

 >> Referatet for møde i Vildtforvaltningsrådets den 3. december 2019<< Se side 5.

Skriv en kommentar