Kun få danskere smittes med salmonella – flest fra svinekød

Salmonella_bakterier

Salmonella-bakterier.

Antallet af danskere, der bliver smittet med salmonella, nåede i 2013 et historisk lavt niveau. Det viser den årlige DTU-rapport over forekomsten af sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.

I 2013 blev 1136 salmonellainfektioner indberettet blandt danskerne. Det er det laveste antal, siden handlingsplaner til bekæmpelse af salmonella blev indført i 1990’erne, og svarer til 20,3 sygdomstilfælde per 100.000 borgere.

Godt halvdelen af de syge fik salmonella på en udlandsrejse. De fleste, der vendte hjem med en rejserelateret infektion, havde været i Tyrkiet (31 pct.), hvor der i 2013 var et stort udbrud af Salmonella enteritidis. Der var også mange salmonellatilfælde blandt rejsende til Thailand (13 pct.), Ægypten (8 pct.) og Spanien (6 pct.).

Rapporten er udarbejdet af Zoonosecentret i DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.

Ingen tilfælde af salmonella blev i 2013 tilskrevet dansk produceret kyllingekød. ”Danmark har været et foregangsland i forhold til at bekæmpe salmonella i kyllingekød og æg. Når vi ser på tallene fra de seneste tre år, er det helt tydeligt, at den fælles indsats, som producenter, myndigheder og forskere har ydet for at gøre fersk kyllingekød salmonellafrit, har givet resultater ,” siger specialkonsulent Birgitte Helwigh fra DTU Fødevareinstituttet.

Blandt de salmonellatilfælde, som ikke var forbundet med rejse, var dansk produceret svinekød i 2013 den fødevarekilde, der blev forbundet med flest infektioner – nærmere bestemt cirka 12 pct. af de indberettede salmonellatilfælde. Det er en stigning fra 2012, hvor antallet var 8 pct.

”Stigningen skyldes primært, at vi sidste år havde både et landsdækkende og et lokalt udbrud, hvor dansk produceret svinekød var smittekilden,” forklarer Birgitte Helwigh.

MRSA_haandvask

Alle vasker hænder, men alligevel vokser MRSA-epidemien eksponentielt.

Med 3766 sygdomstilfælde i 2013 er campylobacter stadig årsag til de fleste fødevareoverførte sygdomme i Danmark.

I 2013 blev i alt 73 fødevarebårne sygdomsudbrud registret. Det vil sige hændelser, hvor flere personer bliver syge fra samme fødevarekilde. I 2012 blev 82 udbrud registreret.

Som i tidligere år var norovirus skyld i de fleste udbrud (38,4 pct.). Det mest omfattende udbrud blev forårsaget af Clostridium perfringens. Her blev 425 syge, efter at have spist tarteletter med høns i asparges ved et arrangement i Nordjylland. I alt var Clostridium perfringens skyld i 16 udbrud. I et nordisk udbrud forårsaget af hepatitis A virus blev 117 mennesker syge, deriblandt 72 danskere. Smittekilden var sandsynligvis frosne jordbær.

MRSA_regler

Anbefalede forholdregler mod MRSACC398 og andre zoonoser for besøgende i svinestalde, som Landbrug & Fødevarer ser det…

Derimod viser tal fra Statens Serum Institut at antallet af nye tilfælde af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) fortsatte med at stige i 2013.

Der blev anmeldt 2094 tilfælde mod 1556 i 2012, en stigning på 35 pct. Antallet af MRSA af typen CC398, der er tæt knyttet til svin, steg markant fra 232 tilfælde i 2012 til 643 tilfælde. Antallet svarer nu til 31 pct. af alle MRSA-tilfælde.

I lighed med de tidligere år havde det store flertal, 87 pct., direkte kontakt til svin eller var husstandsmedlemmer til personer med kontakt til svin. Kun 24 pct. havde klinisk infektion på diagnosetidspunktet (40 pct. i 2012).

I modsætning til de omfattende salmonella-bekæmpelsesplaner, der har været aktive siden 1990’erne, forholder agroindustrien og sundhedsmyndighederne sig stadig passive overfor de inficerede svinefabrikker. Håndvask og skift af fodtøj er fortsat den anbefalede hovedstrategi til bekæmpelse af MRSA-epidemien.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.