Landbruget stjæler vores lægemidler

“Landbruget har det største problem”, skriver professor, dr. med. Ole Færgeman i Politiken 10. december 2014, som en reaktion på et debatindlæg fra to af svineindustriens fortalere, der 4. december bl.a. roste sig selv af svinebranchens plan om en “frivillig” halvering af tetracyklin-forbruget. Læs hele Færgemans indlæg her:

Ole Faeregemann

Professor, dr. med. Ole Færgeman fra Århus Universitet.

Antibiotika bliver ubrugelige, når bakterier kan tåle dem. Færre nye antibiotika fra lægemiddelindustrien og det store forbrug af antibiotika i sundhedsvæsenet er hver især vigtige dele af resistensproblemet, men I lande som USA og Danmark er landbruget det største problem.

At anvende de fleste tons antibiotika til landbrugets dyr er “uforenelig med en forventning om at vi med antibiotika vil kunne helbrede livstruende sygdomme.” Sådan skrev amerikanske læger d. 6. november i New England Journal of Medicine.

l 2013 brugte danske læger 52 tons antibiotikum til mennesker, mens landmændene brugte 91 tons alene til svinene. I Politiken d. 4. december skrev Claus Fertin og Steen Lomborg Andersen, at svineproducenterne nu vil gøre en markant indsats ved at halvere deres forbrug af tetracykliner inden udgangen af 2015.

Tetracykliner er en gruppe af antbiotika. Af de 91 tons antibiotika, landmændene brugte til deres svin, var de 30 tons tetracyklin. Halvering af tetracyklinforbruget vil således reducere svineproducenters samlede forbrug af antibiotika til 91 – 15 = 76 tons. De vil dermed “kun” bruge 46% mere antibiotikum end lægerne.

Beregningen forudsætter imidlertid, at tetracyklin ikke erstattes af andre antibiotika, men Videnscenter for Svineproduktion (VSP) skriver, at tetracyklin “stort set kan udskiftes med tiamulin, som ikke bliver anvendt til mennesker”. Svineproducenterne vil således ikke bruge færre antibiotika.

Fertin

Claus Fertin er uddannet agronom og ph.d. i økonomi.

Det er rigtigt at tiamulin ikke bruges til mennesker, men læger anvender et andet antibiotikum fra samme gruppe (pleuromutiliner) til behandling af patienter med infektioner I huden. Nogle af de gener, som koder for resistens mod flere antibiotika, herunder pleuromutiliner, udveksles mellem bakterier, og på kryds og tværs udveksles bakterier naturligvis mellem dyr og mennesker. Det er derfor ikke ansvarligt at antage, at udvikling af resistens mod pleuromutiliner i staldene ikke får konsekvenser for lægernes behandling af deres patienter med pleuromutiliner og andre antibiotika.

Claus Fertin er direktør for VSP, som er en del af Landbrug & Fødevarer, det vil sige brancheforeningen for det erhverv, som har det største ansvar for udviklingen af resistens imod antibiotika. VSPs plan for forvaltning af dette ansvar kan ikke forhindre at problemet forværres, og Steen Lomborg Andersen, som er læge, burde have forholdt sig kritisk til planen.

Endvidere burde han, og andre læger med indsigt i disse ting, klart og tydeligt tage afstand fra produktionsformerne i det konventionelle landbrug, som er baseret på den anvendelse af store mængder antibiotika, som vil gøre det umuligt at helbrede alvorlige og livstruende infektioner hos mennesker.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.