HessemoseÅ_1
Hvor pokker blev de to meter af til bækkens kant? Foto: Hessemose Å, marts 2016.

Man tror, det er løgn, indtil man ser billederne anno 2016. Sådan forvalter en moderne, nordsjællandsk jordejer sit ansvar for samfundets naturværdier – bækken der pløjes til kanten af, er Hessemose Å. Den er kendt som Arresø-systemets eneste lokalitet med en selvreproducerende ørredbestand.

HessemoseÅ_3
Hvad med sprøjtegifte, gylle og kunstgødning? Hvor ender de kemiske hjælpestoffer? Gæt selv!

Offentligheden bliver forsikret igen og igen om landmanden som naturen og vandmiljøets og sportsfiskernes bedste ven, men praksis viser, at det er løgn og bedrag. Sådan som disse billeder fra Hessemose Å i Nordsjælland afslører. Man tør næsten ikke tænke på, hvad der sker med vandkvaliteten, når der skal giftsprøjtes og gyllegødskes senere på sæsonen.

Herdis-Dam-315x400
Herdis Lindegaard Jespersen aka Herdis Dam.

Det er heroppe i det naturskønne Nordsjælland, den hidsige Herdis Lindegaard Jespersen har styret Nordsjællands Landboforening i mere end 10 år, som indædt modstander af vandplaner og nationalparker. Formandens hadske retorik synes at bære frugt – jordejeren langs Hessemose Å giver i hvert fald fanden i enhver form for naturhensyn. Eller også har han ladet sig lokke af erhvervets udbredte despekt for miljøhensyn til at blæse på de to meter randzone, der stadig skal håndhæves langs alle offentlige og private vandløb.

Overgrebet er anmeldt til kommunen.

HessemoseÅ-Nellerødvej
Her er billederne taget i marts 2016.

 

 

Comments are closed.