Jordbrug på kant med eneste naturlige ørredbestand i Nordsjælland

HessemoseÅ_1

Hvor pokker blev de to meter af til bækkens kant? Foto: Hessemose Å, marts 2016.

Man tror, det er løgn, indtil man ser billederne anno 2016. Sådan forvalter en moderne, nordsjællandsk jordejer sit ansvar for samfundets naturværdier – bækken der pløjes til kanten af, er Hessemose Å. Den er kendt som Arresø-systemets eneste lokalitet med en selvreproducerende ørredbestand.

HessemoseÅ_3

Hvad med sprøjtegifte, gylle og kunstgødning? Hvor ender de kemiske hjælpestoffer? Gæt selv!

Offentligheden bliver forsikret igen og igen om landmanden som naturen og vandmiljøets og sportsfiskernes bedste ven, men praksis viser, at det er løgn og bedrag. Sådan som disse billeder fra Hessemose Å i Nordsjælland afslører. Man tør næsten ikke tænke på, hvad der sker med vandkvaliteten, når der skal giftsprøjtes og gyllegødskes senere på sæsonen.

Herdis-Dam-315x400

Herdis Lindegaard Jespersen aka Herdis Dam.

Det er heroppe i det naturskønne Nordsjælland, den hidsige Herdis Lindegaard Jespersen har styret Nordsjællands Landboforening i mere end 10 år, som indædt modstander af vandplaner og nationalparker. Formandens hadske retorik synes at bære frugt – jordejeren langs Hessemose Å giver i hvert fald fanden i enhver form for naturhensyn. Eller også har han ladet sig lokke af erhvervets udbredte despekt for miljøhensyn til at blæse på de to meter randzone, der stadig skal håndhæves langs alle offentlige og private vandløb.

Overgrebet er anmeldt til kommunen.

HessemoseÅ-Nellerødvej

Her er billederne taget i marts 2016.

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.