Landbrugets departementschef benægter alt – som den eneste!

Henrik_Studsgaard

Departementschef Henrik Studsgaard afviser enhver kritik – af alt! Han er uddannet jurist, men mener alligevel at kunne garantere for “fagligheden” i den stærkt kritiserede landbrugspakke.

I et opsigtsvækkende interview i Magisterbladet 4. marts 2016 beskrives det, hvordan anonyme embedsmænd har kritiseret tilblivelsen af den omstridte landbrugspakke, som endte med at koste Eva Kjer Hansen (V) jobbet som miljø- og fødevareminister. Alligevel afviser departementschef Henrik Studsgaard kritikken og forklarer, at han kan stå inde for fagligheden. Der er simpelthen ikke noget at komme efter…

Her er en lille smagsprøve på Studsgaards benægtelser:

Magisterbladet: Har du levet fuldt op til den sandhedspligt, du er underlagt?
“Ja. Åbenhed, faglighed og ikke mindst diskussion af fagligt indhold er væsentlige forudsætninger for en høj kvalitet i opgaveløsningen i Miljø- og Fødevareministeriet. Det har jeg – og det har ministeriet – levet op til.”

Magisterbladet: Kan du forstå dem, der nu siger, at en sag som denne her er med til at undergrave tilliden til det politiske system?
“Nej, det kan jeg ikke. Fødevare- og landbrugspakken hviler på en faglig rådgivning, som vi kan stå inde for.”

Studsgaard

Denne mail fra Henrik Studsgaard til BL-formanden dokumenterer den hemmelige aftale.

I virkeligheden spillede departementschef Henrik Studsgaard den helt afgørende rolle for Kjer Hansens uskønne afgang fra dansk politik. Det var Studsgaard, der var arkitekten bag de hemmelige studehandler med protestlandmændene, som BT afslørede 8. februar 2016. Avisen startede den lavine, der til sidst kostede ministeren jobbet.

Fuglede_portræt

Gårdejer og slotsherre Flemming Fuglede Jørgensen fik departementschefen i gyngen.

Overraskende er det, hvis Studsgaard kan fortsætte i sin topstilling, til trods for at han reelt blev snydt af formanden for Bæredygtigt Landbrug. På vegne af ministeren lod han BL-formanden Flemming Fuglede godkende et forskerkommissorium, overtale ministeren til at udsende et såkaldt “hyrdebrev” til kommunerne med besked på at få renset op i vandløbene samt optræde i en fælles video med BL-landmænd, uden at få noget til gengæld.

Imidlertid overholdt BL-landmændene ikke deres del af aftalen, der gik ud på at stoppe en retssag mod staten. De lod den bare gå på pause, så den fortsat kunne bruges til at afpresse den naive departementschef nye ydelser.

Comments

comments

3 kommentarer til Landbrugets departementschef benægter alt – som den eneste!

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.