Fuglede
Gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen holder den nye fødevareminister i kort snor ved hjælp af truslen om en retssag.

Med hjælp fra Vestre Landsret lægger Bæredygtigt Landbrug op til endnu en studehandel med Fødevareministeriet. Landsretten oplyser den 4. marts 2016, at BL har anmodet om en tredje udsættelse af den retssag om grødeskæring, som protest-landmændene selv har anlagt mod staten. Hensigten er helt åbenlyst at presse fødevareminister Esben Lunde Larsen til at tilgodese endnu flere af organisationens krav end hans forgænger.

“Kan vi få vores vilje med fredelige og faglige midler, vil vi naturligvis helst det. Men hvis vi fortsat ikke får renset vore vandløb, ser vi desværre ikke anden udvej end at føre retssagen til ende – uanset ministerens initiativer undervejs”, siger formand Flemming Fuglede Jørgensen i en udtalelse på organisationens hjemmeside den 10. februar 2016.

Det var berammet retsmøder i sagen mod staten 29.-30. september og 1. oktober 2015 ved Vestre Landsret, men på anmodning fra BL blev sagen udsat til den 4. november. Begrundelsen var den, at Kammeradvokaten på vegne af fødevareministeren havde tilbudt protestlandmændene forskellige fordele, hvis de ville indgå forlig.

Studsgaard
Den afslørende mail fra departementschef Henrik Studsgaard til protestlandmændene.

Tilbuddet gik ud på, at daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) ville indskærpe overfor landets kommuner, at de skal overholde vandløbsloven, at BL kunne få lov til at “inspirere” ministeren ved udformningen af teksten til et forskerkommissorium om skrappere vandløbsoprensning, og at Kjer Hansen ville stille op til en video om landbrugets problemer med vandløbsvedligeholdelse.

Henrik_Studsgaard
Departementschef Henrik Studsgaard har formidlet samarbejdet mellem BL og Eva Kjer Hansen.

Tilsyneladende blev der indgået en aftale på dette grundlag, som det fremgår af en offentliggjort mail fra departementschef Henrik Studsgaard i Fødevareministeriet. Da den første fristforlængelse udløb den 4. november 2015, anmodede BL atter om en udsættelsen, og denne gang til 22. februar 2016. Det er denne anden frist, som BL nu beder Vestre Landsret forlænge en tredje gang.

Landsretten har meddelt BL, at det er op til Kammeradvokaten at afgøre, om der skal ske en tredje forlængelse. Med hjælp fra den langmodige Vestre Landsret forsøger BL at fortsætte sine studehandler med ministeriet. BL ser dog intet odiøst i, at man har sat sin grødeskæringssag i bero indtil det viser sig, om der i løbet af nogle måneder sker oprensning af de danske vandløb til fordel for landbruget.

Formanden Flemming Fuglede Jørgensen udtaler på organisationens hjemmeside:

”Det vil vise sig i løbet af ret kort tid, om der sker oprensning af vandløb, og hvis det er tilfældet, vil vi naturligvis ikke køre en retssag for retssagens skyld. Kan vi få vores vilje med fredelige og faglige midler, vil vi naturligvis helst det.”

Som sagen står nu, er det op til Kammeradvokaten og den nye fødevareminister at beslutte, om man fortsat vil danse efter protestlandmændenes pisk.

Visited 1 times, 1 visit(s) today