neonikitinoider

Sprøjtegifte påvirker biernes hjerneudvikling allerede på larvestadiet

Sådan ser et MikroCT scanningsbillede ud af en voksen humlebi hjerne. Foto: Dylan Smith, Imperial College London

Hjernevæksten hos humlebi larver kan bremses af sprøjtegifte, og det påvirker deres evne til at udføre en simpel læringsopgave som voksne humlebier ifølge en ny undersøgelse. Forskere ved Imperial College i London brugte mikro-CT-scanningsteknologi for at afsløre, hvordan specifikke dele af humlebiens hjerne voksede unormalt, når de blev udsat for sprøjtegifte som larver

De fleste tidligere undersøgelser har testet virkningen af ​​sprøjtegift eksponering på voksne bier, fordi disse dyr direkte indsamler sprøjtegiftforurenet nektar og pollen. Imidlertid viser denne undersøgelse, at bilarver også kan påvirkes af ​​den forurenede føde, der bringes tilbage til kolonien, hvilket gør dem dårligere til at udføre visse opgaver senere i livet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Imperial College London 4. marts 2020.

Dr. Richard Gill

Hjerneskade på larvestadiet

Den ledende forsker, dr. Richard Gill fra Institut for Life Sciences ved Imperial College, udtaler:

”Bikolonier fungerer som superorganismer, så når giftstoffer kommer ind i kolonien, har disse potentialet til at forårsage problemer for udviklingen af ​​bilarverne i den.

Det er bekymrende, at når unge bier fodres med pesticidforurenet mad, fik det dele af hjernen til at vokse mindre, hvilket førte til, at som ældre voksne bier har de mindre og funktionsnedsatte hjerner; en virkning, der syntes at være permanent og irreversibel.

Disse fund afslører, hvordan kolonier kan blive påvirket af pesticider uger efter eksponering, når deres larver bliver til voksne bier, der muligvis ikke er i stand til at fouragere ordentligt. Vores arbejde fremhæver behovet for retningslinjer for anvendelsen af pesticider for at belyse denne eksponeringsvej.”

Holdet, der offentliggjorde deres resultater i Proceedings of the Royal Society, brugte detaljerede mikro-CT-scanninger for at opnå en hidtil uset indsigt i udviklingen af ​​humlebiens hjerne under påvirkningen af ​​sprøjtegifte.

Læs resten

Åbent brev til miljøminister Lea Wermelin

Den socialdemokratiske miljøminister Lea Wermelin udsættes for skarp kritik, fordi regeringen tilsyneladende løber fra sit løfte om at stoppe med dispensationer til brugen af biskadelige sprøjtegifter

Klaus Flemløse skriver den 23. juli 2019:

Kære Lea Wermelin!

I forbindelse med min undersøgelse af brugen af neonikotinoider, har  jeg dels udarbejde vedlagte rapport og dels konstateret ud fra Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelstatstik 2015, at man lovgivningsmæssige ikke har styr på anvendelse af bejdsemidler. Dette er baggrunden for mine  spørgsmål:

1. Er det korrekt, at hvis en landmand ønsker at omgå danske regler for bejdsning, kan landmanden eksportere sine frø og få dem bejdset i udlandet. Derefter kan den bejdsede såsæd lovligt importeres til Danmark og bruges som såsæd ?

2. Har Miljøministeriet undersøgt omfanget af importeret såsæd , der bejdset med ikke godkendt bejdsemidler?

Cand.stat. Klaus Flemløse

Vedlagte rapport er sent til Folketingets Miljøudvalg til orientering. Det burde være Miljøstyrelsen, der have udarbejdet denne rapport.

Spørgsmålene og svar vil på en eller anden måde indgå i en journalistik behandling.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.